Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tarot, Tarotlinje , Tarotguiderna

Tarot på Tarotguiderna. Sveriges största tarotlinje som drivs av  Vivi Linde

Thoth tarot är en tarotkortlek som Lady Frieda Harris målat på uppdrag av Aleister Crowley. Denna kortlek släpptes inte under deras livstid utan först 1969 tillsammans med en bok, “The Book of Thoth” som gavs ut i begränsad upplaga. Denna bok var tänkt att användas tillsammans med kortleken. Namnet Thoth syftade på guden Thoth (eller Thot på svenska) från den egyptiska mytologin. Crowley gick år 1898 med i den brittiska rosenkreutzorden “Den Gyllene Gryningens Hermetiska Orden”. Denna order hade som mål att förändra de sociala systemen i västvärlden med hjälp av symbolik och uråldrig visdom.

Här kan du se vilka som spår i Tarot på Tarotguidernas tarotlinje ring 0939-2959 19,90kr/min

Att finna och förena sanningen som alla religioner och visdomsläror hade att erbjuda var Crowleys livsverk. Han ville tillgängliggöra sanningen i ett komplett system som skulle vara till hjälp för den samtida mänsklighetens sökande efter gudsförverkligande. Ursprungligen var tarotleken tänkt att utgöra en uppdaterad version av den medeltida tarot leken. De bägge britterna Aleister Crowley och Frieda Harris arbetade i tre månader med bilderna till leken. Projektet skulle dock ta en ny riktning och blev istället ett fem år långt arbete med djupa efterforskningar och en tanke om att symboliken i den Uråldriga Visdomens traditioner skulle integreras.

Mellan 1938 och 1943 arbetade dem med projektet och vissa kort fick målas så många gånger som åtta innan Crowley var nöjd. Bilderna på kortleken innehåller symbolism som är baserad på Crowleys bilder från flera olika läror, bland annat vetenskap och filosofi samt olika ockulta system. Dessa beskrivs i detalj i den tillhörande boken. Crowleys tarotkortlek är en av de mest kraftfulla och inflytelserika tarotkortlekarna som någonsin släppts.

Thoth tarot-kortleken

De magnifika tavlor i art déco-stil som Frieda Harris måladt för att ta fram bilderna till tarot leken har vid flera tillfällen under årens lopp fotograferats. Det är dessa fotografier som ligger till grund för bilderna på tarotkorten. Motiven är fyllda med egyptiska symboler och i stora Arkanan har alla 22 kort märkts med varsin hebreisk bokstav samt en väg på Livets Träd. De har dessutom tilldelats varsitt astrologiskt tecken, planet eller element. Kortleken speglar Crowleys fascination för det ockulta såsom magi och alkemi. Hans tarotkortlek har blivit känd över hela världen, dels för de sköna bilderna och dels för Crowleys komplexa återgivning av den ockulta kunskapen.

Leken innehåller 78 olika tarotkort och består av två delar: den stora Arkanan och den lilla Arkanan. Stora Arkanan innehåller 22 trumfkort som representerar arketyper eller den klassiska trionfi. De 56 korten i den mindre Arkanan har fyra olika färger: stavar, bägare, svärd och mynt. Alla dessa färger har tio numrerade kort (där esset räknas som 1) samt fyra klädda kort. De klädda korten representerar de vägar som sammanbinder de Livets Träds tio sefirot: den gudomliga kronan, visdom, förståelse, barmhärtighet, rättvisa, skönhet, evighet, ära, grundande och Guds närvaro i världen. De klädda korten är riddaren, drottningen, prinsen och prinsessan, vilket skiljer sig något från andra tarotkortlekar.

De fyra färgerna i leken symboliserar de fyra elementen – eld, vind, vatten och jord.
● Stavarna representerar elementet eld och står för andlighet, kreativitet, mysticism och fantasi.
● Bägarna representerar vattenelementet och står för känslor, känsla och vänskap.
● Svärden representerar elementet luft och står för det intellektuela, det logiska och det vetenskapliga.
● Mynten representerar jordelementet och står för det materiella, kroppen och “ner-på-jorden-frågor).