Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Transmediumskap

0

Det finns olika sorters mediumskap, till exempel mentalt mediumskap, fysiskt mediumskap och transmediumskap. Oavsett vilket mediumskap det handlar om så är andevärlden involverad. I denna text kommer du åtminstone kunna läsa mer om en av dessa – nämligen transmediumskap.

Vad är transmediumskap?

I transmediumskap kommer den andliga energin närmare och man kan då uppleva den andra personens tankar och på så vid få en renare och mer korrekt information. Mediet behöver då inte tolka vad personen vill förmedla. Ett vanligt mediumskap är mer distanserat och mediet använder istället sinnen som hörsel och känsel och får på så vis information som sedan tolkas och förmedlas.

Man skulle också kunna säga att transmediumskap är då mediet lånar ut sin kropp, eller åtminstone en del av de kroppsliga funktionerna, till andevärlden så den kan ge sig tillkänna med information och kunskap. Vissa anser att man inte ska arbeta som ett transmedium i ensamhet. Det är också viktigt att notera att de som deltar inte på något sätt får väcka eller störa ett transmedium under trans eftersom det kan skada mediet på olika sätt.

Man ska också komma ihåg att det är svårt att gå en direkt kontakt med andevärlden utan att ens eget medvetande och intellekt påverkar, och därför blir inte allt korrekt. Det tar oftast en lång tid att kunna utveckla ett transmediumskap och det är inte heller alla som har denna förmåga att kunna bli och arbeta som ett transmedium. Det kräver ofta lång erfarenhet för att få de rätta kunskaperna.

Vad är trans?

Man skulle kunna jämföra trans med en slags djupare meditation, och man anser att man delar medvetandet med någon från andevärlden. Man brukar dock poängtera att man själv är ansvarig över vilken slags information man lämnar ut och även att man inte är besatt av anden utan framhäver som sagt det personliga ansvaret.

Transen kan vara på olika nivåer och djup. Om man befinner sig i lätt trans är ens eget medvetande mer närvarande än i djupare trans. Befinner man sig istället i en djupare trans blandas sitt eget medvetande mer och mer med andevärlden. Man brukar framhäva transen som en bra kunskap att ha för att man ska kunna komma djupare och därmed kunna få ännu renare budskap och information från andevärlden.

En del människor använder transen i healing, en så kallad transhealing. Detta ska göra att andevärlden kan nå närmare men att ens medvetande inte involverar sig i behandlingen. Upplevelsen av energi och medvetande i transen är speciellt och är en bra kunskap att lära sig även om man inte arbetar som transmedium.

Utbildningar i transmediumskap

Det finns flera olika typer av utbildningar för dig som vill lära dig mer om hur transmediumskap fungerar. Det finns till exempel kortare helgkurser och även längre utbildningar på upp till ett år. Kursernas innehåll kan givetvis vara lite olika utformade beroende på hur lång utbildningen är och vem som håller i den, men ett kursupplägg kan till exempel bestå av meditationer, kontakt med transguide, transfiguration (att andevärlden gestaltas i en mer fysisk form) samt olika övningar för transmediumskap.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke