Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tredje ögat, pannchakra – Porten till upplysning

8

Tredje ögat – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, pannchakra

Tredje ögat (pannchakra)Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

Sanskrit namn: Ajna – ”att befalla” och ”att förnimma”
Färg: Indigo
Uppgift: Att se
Form: Femuddig stjärna (pentagrammet)
Kronblad på lotusblomman: Nummer två
Ursprungsljud: Aum (Om)
Tonande: Mmmm
Psykologisk funktion: Intuition och fantas
Utmaning: Illusion
Identitet: Arkety
Plan: Planet med asketism och det för de välsignade.
Astrologi: Saturnus, månen
Gudom: Hakini Shakti, Shiva
Sephira inom kabbalan: Binah, Chokmah

Kroppens chakran

Porten till upplysningVivi Linde Medialitet Medium Spådam sierska

Vår pannchakra är det tredje ögat som ligger placerad i mitten av pannan. Det tredje ögat ses som porten till upplysning. Alla har vi tillgång till vårt tredje öga. När du t.ex. får en föraning och agerar på den så har du använt dig av det. Men det är bara en liten del av alla möjligheter som du kan komma i kontakt med genom ditt tredje öga. Gåvan med vårt pannchakra är att vi kan se både de inre och yttre världarna. Energin här ger oss också förmågan att få tillgång till vår inre vägledning, att genomskåda illusionen, komma i kontakt med djupare sanningar och att kunna se bortom sinnet och orden.

Är det möjligt att verkligen se energi med blotta ögat? Nej, vi kan inte se energi såvida våra sinnen inte är utvecklade för det, våra ögon i sig har inte den möjligheten, ögat är bara ett filter vilket informationen strömmar igenom. Vad som kommer ut ur en energi syns inte med blotta ögat förrän det manifesterar sig i vår värld, vi kan se slutresultatet av vad energin har satt igång. Vårt tredje öga däremot kan ”se” energi och den processar informationen som kommer och delar sen med sig av den till våra andra sinnen som då tolkar och interagerar med tredje ögats seende. Vårt tredje öga kommunicerar alltså genom våra fem sinnen, det är därför man arbetar med dem i det mediala arbetet. Våra sinnen vidarebefordrar informationen till oss.

Hur blir man andligt upplyst?

Vad är upplysning?
Upplysning är den högsta nivån i en persons andliga utveckling. Det är ett tillstånd där en person har uppnått fullständig förståelse för sig själv och universum. När en person är upplyst har han eller hon ett öppet tredje öga och lärt sig att vara i frid med sig själv och med världen omkring honom eller henne. Man kan se alla aspekter av sitt liv med klarhet och säkerhet. Man behöver hela tiden uppdatera sig och växa för att stanna kvar på denna sin position. När man stagnerar så fastnar man även i sin utveckling. Upplysning är ett varande och ingen destination.

Upplysning är en livslång process.
Det är inte något som en person uppnår och sedan stannar vid. Det är en pågående resa till självförståelse och upptäckten av ens plats i världen. En del av detta är att ta reda på vilka andliga praktiker som är bäst för dig och som kommer att hjälpa dig att bli upplyst.

Vad innebär det att vara upplyst?
Att vara upplyst innebär att vara fri från det lidande som följer med att vara människa. Det är det ögonblick då vi äntligen släpper egot och ser på världen med ett rent och öppet hjärta. Det är en fullständig känsla av tillfredsställelse och glädje, som om en pusselbit äntligen klickar på plats. Det är också ett tillstånd av fullständig medvetenhet. När du är upplyst ser du världen omkring dig utan att döma den efter som du ser med hjärtat och ditt tredje öga. Du accepterar allt som händer, vare sig du gillar det eller inte, eftersom du förstår allt på en mycket djupare nivå. Att vara upplyst innebär också att man upplever att man är kopplad till allt och alla. Du känner dig inte längre ensam eftersom du är kopplad till varje person på planeten, du känner dig också förknippad med naturen. När du är upplyst dras du till andra som också är upplysta. Ni förstår varandra på en mycket djupare nivå, nästan som om ni talar ett hemligt språk som ingen annan kan förstår.

Varför bli upplyst?
Vi börjar i livet med detta rena och öppna hjärta, men allteftersom vi blir äldre börjar vi lägga till fler och fler lager av omdömen och förutfattade meningar. Upplysning är som att skala bort dessa lager. Det innebär att man återgår till det rena och öppna hjärta man hade när man var barn. När du är upplyst låter du inte småsakerTarotlinje Healing Chakra komma åt dig. Du dömer inte andra människor eller dig själv, och du accepterar allt som händer, även det du inte gillar. När du är upplyst fastnar du inte i dina känslor. När du är upplyst är du kopplad till världen runt omkring dig. Du känner en djup känsla av kärlek och medkänsla för alla levande varelser. Du låter inte skillnader i ras, religion eller nationalitet skilja dig från andra människor.

Hur man blir upplyst
Den goda nyheten är att upplysning är något som är fullt möjligt att uppnå. Även om det inte finns någon fast väg som fungerar för alla finns det några allmänna steg som många människor i världen följer.

 • En av de viktigaste sakerna att komma ihåg är att du inte kan skynda på upplysningen. Du kan inte tvinga den att ske och du kan inte förvänta dig att den ska ske över en natt. Upplysning tar tid, så du måste ha tålamod.
 • Det bästa sättet att bli upplyst är att meditera. Det låter enkelt nog, men många människor som vill bli upplysta mediterar faktiskt inte.
 • Öppna upp ditt tredje öga och börja se bortom illusionerna och det uppenbara.

Vägen mot att bli upplyst
Vem som helst kan bli upplyst. Det finns ingen särskild grupp människor som blir upplysta mer än andra. Vem som helst kan göra det, med rätt motivation och lite tålamod.

 • För att bli upplyst måste man vara villig att släppa taget om sitt ego.
 • Man måste vara villig att släppa dömandet och förutfattade meningar som byggs upp när man blir äldre.
 • Du måste vara villig att se på dig själv med ett helt öppet sinne och hjärta, även de delar av dig själv som du inte gillar. Du måste vara villig att släppa dem och återfödas till en helt ny person som ser världen på ett helt nytt sätt.
 • Du måste vara villig att förlora dig själv helt och hållet så att du kan hitta dig själv igen, men den här gången kommer du att se världen med rena och öppna ögon.
 • Du kommer att känna dig kopplad till alla och allting runt omkring dig. Du kommer att känna den där djupa känslan av tillfredsställelse och glädje, som om en pusselbit äntligen klickar på plats.

Hur det är att vara upplyst

 • När du är upplyst känner du dig komplett.
 • Det känns som om alla pusselbitar i ditt liv äntligen klickar på plats.
 • Du känner dig ansluten till världen runt omkring dig och till människorna i ditt liv.
 • Det känns inte längre som om du är ensam.
 • Du känner att du är en del av en större bild och att du har en plats i den bilden. Du känner att du är en del av ett mycket större pussel än du någonsin trodde varKanalisering Medialitet möjligt.
 • Du accepterar allt som händer i ditt liv, även det som du inte gillar.
 • Du accepterar dig själv, även de delar av dig själv som du inte gillar. Du är helt nöjd med ditt liv.
 • Du känner inte att du behöver något mer eftersom du känner att du har allt du någonsin kan önska dig just nu.

Varför din själ behöver upplysning!
Själen är som en trädgård. Den behöver odlas och skötas för att kunna växa och utvecklas till sin fulla potential. Med rätt vård, uppmärksamhet och insatser (dvs. vatten, näring och solsken) kan trädgården blomstra och ge vackra och rikliga resultat. Tyvärr försummas många själar och lämnas att växa vilt, oregerligt och okontrollerat. När själens rabatterna inte är omhändertagna så blir de övervuxna med ogräs, skadedjur och insekter som kan skada och förstöra själens förmåga att tjäna sitt syfte i detta liv. För att själen ska kunna blomma och frodas måste den “rensas” från de negativa och giftiga ämnen som har hållit den tillbaka. Själens upplysningsprocess är det bästa sättet att göra det.

 • Ljus lyser upp själen. Det inbjuder oss att se bortom det uppenbara.
 • Ljuset avslöjar det som behöver ses och förstås så att det kan åtgärdas och lösas på ett effektivt sätt. Till och med något så okomplicerat som en ficklampa kan hjälpa oss att se det vi kanske inte hade lagt märke till tidigare.
 • Upplysning avslöjar det som var dolt i mörkret.
 • Det är också en process av förnyelse, föryngring och återanslutning.

Meditation – En själslig illumination

En själslig illumination är en process där ens tredje öga är öppen och själen exponeras, undersöks och renas från allt bagage som inte längre tjänar själens högsta bästa. Själsbelysningsprocessen kan också kallas “själslig rening”, “själslig rensning” eller helt enkelt “rening”.

 • Själsbelysningsprocessen börjar när den person som genomgår processen känner sig redo att gå djupare i sin meditation eller reflektion.
 • Vid denna tidpunkt börjar själen att öppna sig och det tredje ögat och släppa alla blockeringar som håller den tillbaka från sitt fulla och kraftfullaste uttryck. Det fungerar på samma sätt som när en person träffar en terapeut eller genomgår en djup själslig reflektion.
 • Under dessa processer uppmanas individen att “gå djupare” in i sina tidigare erfarenheter, känslor och minnen som tidigare fanns i det undermedvetna.
 • När vi går djupare i dessa meditationer och reflektioner avslöjar vi det som har varit dolt i det undermedvetna (dvs. djupt begravda och förträngda känslor, minnen och övertygelser).
 • När vi gör detta bjuder vi också in vår själ att komma fram och hjälpa till i läkningsprocessen.

Det kan vara lite konfronterande till en början. Det kan kännas som om du helt och hållet håller på att avslöja och undersöka själva kärnan i vem du är. Den goda nyheten är att denna process också är otroligt givande eftersom den låter dig ansluta dig mer fullständigt till ditt autentiska jag och få större insikt i din sanna natur. Ju mer du öppnar dig för den här processen, desto mer kommer du att se hur den kan gynna ditt liv på så många sätt.

Meditation

 • En själslig illumination inleds vanligtvis under meditation eller djup själslig reflektion.
 • Den person som genomgår själsbelysningsprocessen kommer att känna sig tvingad att “gå djupare” i sin meditation eller reflektion tills själen börjar öppna sig och släppa alla blockeringar som har hållit den tillbaka från sitt fulla och mest kraftfulla uttryck.
 • En själslig upplysning är som en djuprengöring av själen. Det är en process där ens själ exponeras, undersöks och rensas från allt bagage som inte längre tjänar själens högsta bästa. Själsbelysningsprocessen kan också kallas själslig “rening”, “själslig rensning” eller helt enkelt “rening”. En själslig illumination är som en djuprengöring av själen.

5 fördelar med själslig upplysningTarotguiderna Affirmationer

 • Ökad självkännedom: Själsbelysningsprocessen hjälper dig att se det som varit dolt i mörkret. Den hjälper dig att med hjälp av ditt tredje öga se bortom din nuvarande nivå av medvetenhet så att du kan fatta bättre beslut och leva ett mer tillfredsställande och lyckligt liv.
 • Att rensa ut det förflutna: Själsbelysning hjälper dig också att rensa ut de negativa energier och giftiga känslor som har hållit dig tillbaka. Det är som en “vårstädning” för ditt psyke. När du rensar bort dessa saker öppnar du upp utrymme för nya erfarenheter och relationer som kan komma in i ditt liv.
 • Större självkärlek: För att vara fullt bemyndigad måste vi älska oss själva. Det är viktigt att vi förstår och erkänner vårt värde så att vi kan identifiera och undvika situationer som kan skada oss. Själslig upplysning hjälper dig att älska dig själv mer fullständigt och helt och hållet.
 • Intuitiv vägledning: Själsbelysningsprocessen hjälper dig att öppna dig för att “kommunicera” med din själ. Den gör det möjligt för dig att ha ett tvåvägssamtal med ditt djupaste och mest autentiska jag. Denna kommunikation är en nödvändig del för att leva ett balanserat och kraftfullt liv.
 • Skydd: Själsbelysning hjälper dig att skapa en sköld runt ditt psyke så att du kan vara mer fullständigt jordad och skyddad från negativa influenser och yttre påverkan.

4 tips för att hjälpa dig att påbörja din egen själsbelysningsprocess.

 • Ta det långsamt: Om du aldrig har gjort en själslig illumination tidigare ska du inte rusa in i det och förvänta dig omedelbara resultat. Processen tar tid. Ha tålamod och ge den den uppmärksamhet och det fokus som den behöver tills den har gått sin väg.
 • Var konsekvent: För att själsbelysningsprocessen ska vara effektiv måste du vara konsekvent med din meditation eller reflektion. Ju mer regelbundet du ägnar dig åt denna process, desto snabbare kommer du att se resultat.
 • Var öppen: När du påbörjar din själsbelysningsprocess ska du vara öppen och redo att ta emot allt som dyker upp för dig. Vet att vad du än upplever under den här processen är för ditt högsta bästa. Tillåt dig själv att bli guidad.
 • Meditera på ditt tredje öga.

Lås upp ditt tredje öga: En guide för att aktivera dina psykiska krafter

När du lär dig att lita på din intuition, utveckla din självkännedom och omfamna magin i den du är kommer du att låsa upp ditt tredje öga. Det tredje ögat är vårt pannchakra som också kallas för det inre ögat eller det sjätte sinnet. Det är en del av människans förmåga att se. Det är allmänt känt som källan till klärvoajans eller ökad intuition. Även om de flesta människor inte tror på psykiska krafter finns de och kan utvecklas med övning och tålamod. Med dessa ansträngningar kommer du att öppna ditt tredje öga och utveckla många andra fantastiska färdigheter som kommer att hjälpa dig på din resa till självupptäckt.

Hur du aktiverar ditt tredje öga
Alla människor har ett tredje öga men alla vet inte hur man använder det.

 • För att aktivera ditt tredje öga är det första du bör göra att blunda och jorda dig själv.
 • Använd meditation, yoga eller djup andning för att släppa alla tankar som hindrar dig från att fokusera.
 • När du känner dig avslappnad föreställer du dig vilken energistråle som kommer från pannans mitt.
 • Följ energistrålen när den färdas upp mot kosmos och för tillbaka visdom och insikt från universum.
 • Alternativt kan du använda visualiseringsövningar för att aktivera ditt tredje öga – till exempel genom att föreställa dig att ett starkt ljus dyker upp mitt i pannan eller genom att fokusera på det område i huvudet där tallkottkörteln är belägen.

Clairvoyant utveckling
Clairvoyance är förmågan att se in i framtiden, det förflutna eller nuvarande händelser med hjälp av din intuition snarare än dina fem sinnen. Många människor förväxlar klärvoajans med telepati. Även om de är besläktade är de faktiskt två olika förmågor. Det bästa sättet att utveckla klärvoajans är att tysta ner ditt sinne, meditera och släppa alla tankar som hindrar dig från att fokusera. När du känner dig avslappnad kan du föreställa dig att du befinner dig i en fridfull trädgård. Öppna ditt tredje öga och se dig omkring i trädgården. Försök att se alla detaljer som blommornas färg, doften i luften osv. Du kan också använda visualiseringsövningar för att utveckla klärvoajans – till exempel genom att föreställa dig att en kristallkula dyker upp i dina händer, eller genom att fokusera på det område i ditt huvud där tallkottkörteln är belägen.

Utveckling av telepatisk förmåga
Telepati är förmågan att kommunicera med andra genom dina tankar. Vi har alla förmågan att bli telepatiska, men många människor vet inte hur de ska använda den.Yoga Guidade meditationer och kanaliseringar Spirituellt uppvaknande tredje ögat chakra Det bästa sättet att utveckla telepati är genom att tysta sinnet och meditera. När du känner dig avslappnad kan du föreställa dig att du befinner dig på en lugn plats där det inte finns några distraktioner. Fokusera på din andning och försök att tänka på vad du vill kommunicera med andra. Du kan också använda visualiseringsövningar för att utveckla telepatiska förmågor – till exempel genom att föreställa dig att ett starkt ljus dyker upp ovanför ditt huvud, eller genom att fokusera på det område i huvudet där tallkottkörteln är belägen.

Utveckling av prekognition
Precognition är förmågan att se in i framtiden. Många människor förväxlar prekognition med klärvoajans, men det är olika förmågor. Det bästa sättet att utveckla prekognition är genom att tysta ditt sinne, meditera och släppa alla tankar som hindrar dig från att fokusera. När du känner dig avslappnad kan du föreställa dig att du befinner dig i en fridfull trädgård. Öppna ditt tredje öga och försök att se vad som händer i trädgården. Försök att se alla detaljer som blommornas färg, doften i luften osv. Du kan också använda visualiseringsövningar för att utveckla prekognition – till exempel genom att föreställa dig att en kristallkula dyker upp i dina händer, eller genom att fokusera på det område i ditt huvud där tallkottkörteln är belägen.

Psykisk utveckling
Psykiska förmågor definieras som användningen av paranormala krafter som inte kan förklaras av den moderna vetenskapen. Förmågan att förutsäga framtiden, känna när nära och kära är i fara eller ha upplevelser utanför kroppen är tecken på att du är på väg att utveckla psykiska förmågor. Det bästa sättet att utveckla psykiska förmågor är att lugna ner ditt sinne och meditera. När du känner dig avslappnad kan du föreställa dig att du befinner dig på en lugn plats där det inte finns några distraktioner. Försök att fokusera på din andning och tänk på vad du vill uppnå. Du kan också använda visualiseringsövningar för att utveckla psykiska förmågor – till exempel genom att föreställa dig att ett starkt ljus dyker upp ovanför ditt huvud eller genom att fokusera på det område i huvudet där tallkottkörteln finns.

Kram & Namaste Vivi

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

8 kommentarer

 1. Ulla-Britt Nordgren den

  Vem är min skyddsängel eller skyddsande.

  • Vivi den

   Tyvärr är det inget man ser på en hemsida, det krävs mer tid och engagemang när någon ska kanalisera. Kram vivi

 2. Mona den

  Hur ska det gå med allt omkring mig?

  • Vivi den

   Vi siar tyvärr inte i loggen. kram vivi

 3. Carina den

  Börjar lära mig att ge healing. Får väldigt lätt ont mellan ögonbrynen. Är det tredje ögat som aktiveras? Kommer det i så fall att lugna sig när jag blir mer erfaren eller är det så det brukar vara med tredje ögat? Undrar Carina med en kram

  • Vivi den

   Ja, det lugnar sig. kram vivi

 4. Johanna den

  Hej, jag undrar vad som kommer hända när man öppnar sitt tredje öga. Kommer man se andar och höra dem då? och kommer man känna av andras energier lättare? Är det farligt på något sätt?
  Ha det så bra// Johanna

  • Vivi den

   Hej! Inte nödvändigtvis, mycket beror det på vilken fallenhet du har och var du väljer att lägga ditt fokus. Ja man känner av energier lättare. Nej, det är inte farligt.

Lämna en tanke