Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tuppens år

0

Tuppen är det 10:e av de 12 djuren i den kinesiska zodiaken. Vid var tolfte kinesiska nyår inleds därmed tuppens år. Du kan se i tabellen nedan när detta tidigare har skett och när tuppens år infaller nästa gång.

Tuppen fick enligt en legend sin plats i zodiaken utifrån den turordning i vilken denne anlände till Jadekejsarens fest. Vid tillfället befann såväl tuppen som apan och hunden sig i ett annat land för att hjälpa en gud att besegra onda andar. Därefter gav de sig tillsammans iväg till festen. De anlände därför samtidigt och Jadekejsaren bestämde turordningen utifrån den ordning som de hade mött guden i det andra landet. Detta gjorde att tuppen fick den tionde platsen.

Tuppen associeras med klockslaget fem till sju på eftermiddagen. När det kommer till de bägge motpolerna yin och yang är tuppen yin. Tuppar tros enligt legender kunna ge ett skydd mot onda andar.

Då infaller tuppens år

Tuppens år inföll senast 2017 och kommer att infalla på nytt 2029.

Tuppens år Datum för infallande Element
1933 26 januari 1933 till 13 februari 1934 Vatten
1945 13 februari 1945 till 1 februari 1946 Trä
1957 31 januari 1957 till 17 februari 1958 Eld
1969 17 februari 1969 till 5 februari 1970 Jord
1981 5 februari 198 till 24 januari 1982 Guld
1993 23 januari 1993 till 9 februari 1994 Vatten
2005 9 februari 2005 till 28 januari 2006 Trä
2017 28 januari 2017 till 15 februari 2018 Eld
2029 13 februari 2029 till 2 februari 2030 Jord

Tuppens personlighet

Människor som är födda i tuppens år tar ofta sitt arbete på stort allvar. De är raka och beslutsamma i sitt agerande och för utan omsvep fram kritik. Tuppar är perfektionister som har ett logiskt förhållningssätt och är bra på att hantera grupper med människor.

En tupp håller sin familj väldigt högt och vill gärna ha en stor sådan. En större familj innebär nämligen att det finns fler personer som kan uppmuntra och stötta tuppen. Tuppar behöver bekräftas och uppmuntras av sin omgivning för att kunna finna sig själva.

Det spelar ingen roll hur svårt någonting är – tuppen kommer aldrig att ge upp. En tupp kommer inte heller att låta någon person stå i vägen för denne. Tuppar kan framstå som skrämmande om de blir upprörda och har lätt för att hamna i diskussioner. Även om tuppen skulle förlora diskussionen kommer han eller hon att försöka övertyga andra med alla medel som finns tillgängliga.

Män som föds i tuppens år är ofta ombytliga och känslomässiga. De hjälper dock gärna andra med problemlösning och är väldigt strategiska när det kommer till att lösa problem. I hemmet sköter de gärna om hushållsbudgeten och är noga med att planera aktiviteter.

Kvinnor födda i tuppens år kan ha ett avskalat yttre men är väldigt vårdande och ser ogärna att andra begår misstag. De hjälper gärna andra att hamna på rätt spår igen samt är ansvarstagande och ogillar att bli tillsagda vad de ska göra. Kvinnliga tuppar är självsäkra men vill gärna uppskattas av andra och söker sig ofta till maktpositioner.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke