Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tvillingsjälar & själsfränder – Tarotguiderna

1

Tvillingsjälar (twin flames) och själsfränder (soulmates)

Tvillingsjälar – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi LindeTarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, VeckansMedium Tarotguiderna astro/tarot, artiklar & meditationer

Här kan du se vilka vägledare på Tarotguiderna som vägleder gällande tvillingsjälar och själsfränder

Innan tvillingsjälar inkarnerar till jorden i samma liv så bestämmer de vilket inre arbete de ska göra, både individuellt och tillsammans. De väljer också när och hur mötet skulle ske. Eftersom mötet är förutbestämt har det ett högre syfte. Tvillingsjälar har ofta levt flera liv tillsammans och har stött på många problem, så de har oftast en gammal karma som ska lösas tillsammans.

Tvillingsjälar kan hjälpa varandra att läkas inom dessa områden:
Självkärlek
Villkorslös kärlek
Släppa blockeringar, rädslor och inre sår.
Släppa allt som inte ligger i linje med vilka vi är.
Neutralisera svår karma från tidigare liv.

Läka karmiska mönster med din familjen.
Släppa trauman från barndomen.

De kan även hjälpa oss att komma i kontakt med vårt högre syfte på jorden.Vivi Linde Medialitet Medium Spådam sierska

Människor är olika och varje förhållande eller vänskap har därför någonting som vi kan lära oss av. Få personer berör oss dock på ett lika påtagligt sätt som våra tvillingsjälar (twin flames) och själsfränder (soulmates). Men vilka är egentligen de olika likheterna och skillnaderna mellan dessa bägge begrepp? Och har du en djupare koppling till den ena typen av person än till den andra?

Bägge kan uppenbara sig i romantiska eller platoniska relationer

Du kanske känner att du har mött en person som du känner en särskilt stark koppling till. Både tvillingsjälar och själsfränder är personer som vi kan ha antingen ett romantiskt förhållande med eller ett platoniskt sådant, såsom en vänskap eller ett släktband. På ytan tycks dessa bägge begrepp beskriva ett och samma fenomen, men när man gräver lite djupare inser man snart att så inte är fallet.

Tvillingsjälar anses nämligen vara en och samma själ som har delats itu. Själsfränder är istället två separata själar som har kommit samman på ett sätt som gör att det hela känns ödesbestämt. Tvillingsjälar är ofta spegelbilder av varandra medan själsfränder snarare kompletterar varandra på ett ovanligt bra sätt – de är helt enkelt väldigt likartade själar.

Likheten mellan tvillingsjälar och själsfränder

Ibland kan det vara svårt att skilja på tvillingsjälar och själsfränder. Detta gäller inte minst i början då du efter ert första möte med personen ifråga i bägge fallen kommer känna en stark dragningskraft och en slags igenkänning. Bägge typer är personer som du får en stark koppling till och en relation som vidrör din själ väldigt djupt. Det känns som att det är ödesbestämt att du ska umgås med personen och du kan vara dig själv med den. Vissa hävdar att detta beror på att du har känt honom eller henne i ett tidigare liv och därför känns allt så bekant.

Tvillingsjälar och själsfränder skiljer sig åt på flera olika sätt sätt. Om du har ett förhållande eller en vänskap med en person som du betraktar som din själsfrände kan er relation kännas väldigt stöttande och bekväm. I många fall kan det rakt motsatta vara fallet med din tvillingsjäl – personen ifråga kommer in i ditt liv och fullkomligt rämnar din värld. Allt som har varit ett problem för dig uppenbaras plötsligt, såsom dina trauman och dina brister. Detta kan i många fall leda till ett slags personligt uppvaknande.

Din tvillingsjäl finns till för att hjälpa dig att växa och läka samt för att lära dig någonting. Det finns med andra ord en ohälsosam del av förhållandet mellan två tvillingsjälar. Detta är dock någonting som du själv inte vill se eftersom du känner en så pass stark attraktionskraft och koppling till den andra personen. Detta kan leda till en gränslöshet och ett medberoende där det till slut är svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan er båda. Så är dock inte fallet med en själsfrände. Därför är din relation till en själsfrände troligtvis mycket mer stabil och personen kan gärna vara en nära vän eller livspartner. Tvillingsjälen hjälper dig istället att växa och förändra ditt beteende, men det kan samtidigt vara svårt att få relationen att fungera i det långa loppet.

Även en själsfränder kan komma med vissa utmaningar eftersom vi möts för att hjälpa varandra att utvecklas. Men relationerna brukar inte vara lika utmanande som den med en tvillingsjäl.

Skillnaden mellan en själsfrände och tvillingsjäl

Du kanske tror att själsfränder och tvillingsjälar är samma sak eftersom de båda syftar på en intim förbindelse med en annan människa. Det finns dock en stor skillnad mellan de två. Vissa tror att vi är här av en anledning, att det finns något mer i livet än att bara ta sig igenom varje dag och gå till sängs på kvällen. Det måste finnas en djupare mening och ett syfte bakom allting. Dessa tankar kan leda till att man tror på saker som själsfränder, tvillingsjälar och till och med spöken (om man är intresserad av sånt).

Vad är en själsfrände?
En själsfrände tillhör din själsfamilj, det finns en grupp av själar som du tillhör och som du möter i liv efter liv. Ni har en karma tillsammans som innebär att ni hjälper varandra med olika lärdomar och läxor i olika liv. En själsfrände är en person som är tänkt att vara i ditt liv under en viss tid, ibland hela livet men inte alltid. Det som skiljer en själsfrände från en vanlig vän är den intima förbindelse och intuitiva förståelse som två personer med själsfrändeförhållanden har för varandra. Du kanske har känt det någon gång under ditt liv. De där tillfällena när du träffar någon och det bara känns som om du har känt den personen i evigheter. Samtalsflödet är utan ansträngning och kanske har du till och med en känsla av déjà vu. Du kanske har hört talesättet att “man vet när man vet” och det är precis så det är. Själsfränder är menade att vara tillsammans och att lära sig viktiga lektioner i livet tillsammans. När tiden är rätt kommer de två individerna att hitta varandra.

Vad är en tvillingsjäl?
En tvillingsjäl är som en upphöjd själsfrände, men karman är starkare eftersom man tillhör samma själ, och ofta beskrivs relationen som den “djupaste kärlek som två människor kan uppleva”, och människor som har hittat sin tvillingsjäl tror att de äntligen har hittat den saknade delen av sin själ. Om du har turen att hitta din tvillingsjäl så kommer att veta det direkt. Det kommer att finnas en omedelbar kontakt mellan er och en oförklarlig känsla av att ha hittat varandra.

Den viktigaste skillnaden mellan själsfränder och tvillingflammor är att den förstnämnda hänvisar till två olika personer medan den sistnämnda hänvisar till två halvor av samma person.

Så om själsfränder är menade att vara tillsammans, varför slutar så många av dem med någon annan? Den vanligaste orsaken är att de inte känner igen varandra som sin själsfrände, man förstår helt enkelt inte känslorna för att man inte har öppnat upp sig för kärleken. Man kan bli rädd och man kan ignorera sina känslor. Så även om det finns en direkt igenkänning så kan det vara så att man avvisar upplevelsen. En av orsakerna till att människor inte känner igen sin själsfrände kan vara att de letar efter någon med en specifik uppsättning egenskaper, de har bestämt sig för vad de vill ha så de ser inte vad de faktiskt får. Detta kan få allvarliga konsekvenser eftersom själsfränder är tänkta att vara vem som helst. En annan vanlig orsak till att man inte känner igen sin själsfrände är att man har vuxit ur relationen. Detta kan hända eftersom du har förändrats som person och du har vuxit ur det förhållande som du brukade ha med den personen. Även om man är tänkta att vara tillsammans så kan man medvetet eller omedvetet välja att utvecklas åt olika håll.

Tvillingsjälar

Tvillingsjälar ses som två halvor av en enhet och det sägs att vi alla har en. Syftet med delningen är att de måste separeras för att lära sig att växa och utvecklas för att sedan återvända till utgångspunkten och förenas till en perfekt gudomlig enhet.

Vid skapelsen så innehåller varje enskilt medvetande ett frö av det gudomliga feminina och det gudomliga maskulina som är varandras motsatta poler. De kan vara av både olika kön och ha olika utseenden, sätt och övertygelser. De har dessutom oftast olika gåvor och förmågor samt är känsliga för varandras energier och spänningar. De bor inte heller nödvändigtvis på samma ställe.

Vid nedstigningen till den tredje dimensionen (vår verklighet) så delades denna enhet upp i två aspekter och de blir varandras tvillingsjälar. De upplever alltid på någon nivå en saknad av sin andra halva.

Tvillingsjälarna inkarnerar inte alltid tillsammans såvida det inte tjänar deras högre syfte. Vanligtvis när den ena inkarnerar är inte den andra i en fysisk form utan i stället så stödjer de varandra andligt. Däremot så är det många just nu som inkarneras tillsammans för att hjälpa till att höja mänsklighetens medvetande. Det resulterar även i att de samtidigt höjer sitt eget.

När de stiger ner samtidigt så är deras relation ofta intensiv, kaotisk och stressande, både fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt. Den romantiska kärleksfulla relationen som många tänker på när man pratar om tvillingsjälar är i själva verket själsfränder (soul mates). Tvillingsjälar är speglar av varandra och reflekterar den högsta sanningen tillbaka till varandra. Det som återspeglas är inte bara deras perfektion utan också deras mentala och emotionella brister, mönster och begränsningar.

Tvillingsjälar slutliga mål är att återförenas. För att detta ska kunna ske så krävs det en total balans och perfektion av båda på alla nivåer. Inom de områdena som de uppnår harmoni i behöver de inte längre utvecklas och arbeta med. Medan det som inte är i balans mellan dem strävar efter att bli läkt. Därför är deras relationer ofta komplicerade. Tyvärr så är det vanligt att när de väl äntligen möts så är en eller båda redan i en relation. Det försätter dem i en valsituation som ger skuldkänslor och tvivel vilket ger dem insikten att inget är enkelt eller smärtfritt i deras relation. De är här för att underlätta den andres växt och när de lyckas med det så utvecklas de andligt snabbare än när de är separerade. Bandet mellan dem är så stark så att de när de möts känns det som att de äntligen har kommit hem och andligt så vet de att de är en och samma. Denna vetskap hjälper dem många gånger förbi många hinder och begränsningar.
När de återförenas skapas en så djup förening mellan dem att de kan hjälpa mänskligheten med sina andliga processer och väg på jorden.

Hur du hittar din tvillingsjäl

Är du redo att träffa den rätta? Om du nickar med huvudet är det bra!  Tvillingsjälar är en helig kärleksförbindelse mellan två personer som är i samklang med sin själTvillingsjälar själsfränder och känner igen sin eviga partner. Det är som en intensifierad version av själsfränder där två människor blir förälskade så fort de ser varandra. Det finns många artiklar på nätet med varierande åsikter om detta ämne.

Vad är en tvillingsjäl?
Tvillingsjäl är din eviga tvilling. Till skillnad från dina konventionella själsfränden så har tvillingsjälen en distinkt energi som känns som ett hemma. Det är inte någon som du kan leta efter eller förvärva, utan det är snarare någon som du söker dig mot. Tvillingsjälen kan vara av vilket kön som helst,. Tvillingsjälen är din själs andra hälft, den som fulländar dig och som du har känt i alla tider.

Hur hittar man sin tvillingsjäl?
Det första steget mot att hitta din tvillingsjäl är att släppa tanken på att du kan hitta den. Ja, du läser rätt. Istället för att aktivt leta efter din tvillingsjäl bör du vara avslappnad och öppen för att uppleva kopplingen när den sker.
– Bön: Be om vägledning, om modet att följa ditt hjärta, om styrkan att vara tålmodig och avslappnad. Du kan till och med skriva ner det.
– Meditation: Meditation är ett utmärkt sätt att lugna ditt sinne och öppna ditt hjärta för nya upplevelser.
– Gå ut med dig själv: Det här är ett vanligt förslag, och av goda skäl. Att tillbringa tid med dig själv hjälper dig att lära känna dig själv bättre och låter dig utforska dina intressen och passioner. När du känner dig själv bättre kan du också känna igen när någon passar bra för dig.
– Öppna ditt hjärta: Det viktigaste steget för att hitta din tvillingsjäl är att öppna ditt hjärta. När du är avslappnad och öppen är du redo att ta emot kärlek i ditt liv. Du kan inte hitta kärlek om du är stängd och rädd.

Hitta din själsfrände i stället
Resan för att träffa din tvillingsjäl kan verka lång och mödosam, men det är värt det när du hittar den rätta. Om du inte har hittat din tvillingsjäl ännu är det dock inget ont i att hitta någon som passar dig.
– Se bortom det fysiska: Du kan träffa någon som är fysiskt attraktiv, men de behöver inte vara din tvillingsjäl. Istället för att uppehålla dig vid fysiska utseenden bör du se bortom ytan och försöka lära känna personen.
– Var uppmärksam: Om du har haft otur i kärleken hittills ska du inte ge upp hoppet. Försök i stället att vara mer uppmärksam på människorna omkring dig och deras egenskaper. Lita på dina instinkter när du träffar någon och följ känslan.
– Håll dig sysselsatt: Om du letar efter kärlek och ingenting händer, försök att hålla dig sysselsatt. Det betyder inte att du ska gå ut och festa varje kväll, men det betyder att du ska ha ett fullt liv där du inte uppehåller dig vid din singelstatus.

Finn din tvillingsjäl

Det bästa sättet att hitta din tvillingsjäl är att öppna ditt hjärta och vara avslappnad och tålmodig. Den andra personen kanske inte är lika entusiastisk som du är, så håll dina förväntningar i schack. Tvillingsjälen är även din själsfrände, så det är en förbindelse som kan hålla hela livet. Nu när du vet vad en tvillingsjäl är och hur du hittar din är det dags att ta det på allvar och hitta den rätta.

Sätt att finna din tvillingsjäl eller själsfrände

Visste du att din själ har en egen plan för dig när du föds? En tvillingsjäl är ansluten till samma energikälla som du är. De är inte bara en annan person med andra egenskaper – en tvillingsjäl är en person som kompletterar dig på alla möjliga sätt! De vet allt om dig: förflutet, nutid och framtid. De förstår vad som gör dig lycklig och ledsen; de ser det verkliga Du – på alla möjliga sätt!

Fråga dig själv varför du är här
Varför är du här på den här planeten? Vilka är dina livsmål och drömmar? Hur kan du göra ditt liv bättre? Det är dessa frågor du måste ställa till dig själv. Detta kommer att hjälpa dig att inse vad du vill ha och vad du behöver av en partner. Du måste förstå dig själv och dina önskemål för att kunna hitta din tvillingsjäl.!

Kanalisera din tvillingsjäl
När du mediterar kan du kanalisera din andliga guide och be dem visa dig vem din perfekta själsfrände är. Detta är en mycket kraftfull metod, men det kan ta lite tid. Det är mest troligt att du möter din tvillingflamma när du är redo för dem – inte innan! Så om du kanaliserar din guide, ha tålamod! Var öppen för tecken och var förberedd på när du hittar din tvillingflamma.

Meditera och be om hjälp
När du mediterar kan du be din andliga guide att hjälpa dig att hitta din tvillingsjäl. Du kan till och med be dem att visa dig tecken! Din tvillingsjäl finns där för att hjälpa dig! De finns alltid där och väntar på dig. De vet vad du vill och de kommer att hjälpa dig att hitta din tvillingsjäl så snart som möjligt. Du behöver bara fråga och ha tålamod!

Be om det du vill ha
När du ber om det du vill ha kommer universum att svara. Du kan be om att din tvillingsjäl ska dyka upp i ditt liv! Detta kommer att hjälpa dig att förstå vad du vill ha i en partner. Du kan be om tecken och om att din tvillingsjäl.

De fyra viktigaste egenskaperna hos en tvillingsjäl och själsfrände

När det gäller kärlek känner vi oss ofta som de lyckligaste människorna i världen. Den fyller vårt hjärta med glädje och lycka på ett sätt som verkar obeskrivligt. Det är en känsla av att bli förälskad om och om igen varje dag, men den här gången har du en följeslagare som känner exakt samma sak för dig som du gör för dem. På sätt och vis är kärleken enkel. Du träffar någon ny och något klickar. Du vet att de är den rätta för dig på så många sätt. De blir din bästa vän, din partner, din källa till inspiration och motivation för att leva livet fullt ut. Och sedan finns det en mörkare sida av kärleken – att få reda på att någon som du älskar har använt dig för sin egen personliga vinning eller manipulerat dina känslor från början utan avsikt att någonsin återgälda samma känslor tillbaka till dig. Det är ett slags svek utöver det vanliga eftersom det skär djupt in i din själ och lämnar ärr på ditt hjärta som kanske aldrig helt läker.

De tar fram det bästa i dig och vice versa.

En tvillingsjäl kommer att ta fram det allra bästa i dig. De kommer att vara din största hejaklacksledare och hjälpa dig att flyga när du bara lärde dig att gå. Om du till exempel är en tyst och reserverad person kan din tvillingsjäl vara den som tar fram din vilda och roliga sida. De kanske tar med dig ut och dansar eller till en spännande sammankomst där du kan känna dig tillräckligt bekväm för att släppa loss och vara dig själv. De kommer att hjälpa dig att upptäcka delar av dig själv som du inte ens visste fanns. Du kommer att känna dig mer självsäker och mer ansluten till vem du är som person, och allt på grund av den kärlek och det stöd som ni har funnit hos varandra.

De får dig att känna dig trygg och säker.

När du är i ett förhållande med någon som älskar dig kommer de att få dig att känna dig trygg och säker. Det är som om du har hittat ditt hem som du alltid kan komma tillbaka till oavsett vad som händer i ditt liv. Deras kärlek är som en varm filt en kall vinterdag. Den sveper sig runt ditt hjärta och ger dig en känsla av tillhörighet som du inte ens visste var möjlig. Du behöver aldrig oroa dig för att din partner ska lämna dig för någon annan eftersom deras hjärta och själ tillhör dig – ingen annan. De kommer att finnas där för dig i vått och torrt. De kommer att vara axeln att gråta på när saker och ting går snett i ditt liv, och de kommer att vara de händer som hjälper dig att plocka ihop bitarna och bygga upp ditt liv till något ännu bättre än det var tidigare. De kommer att ge dig den typ av kärlek som du alltid har längtat efter. De kommer att få dig att känna dig som en vacker och speciell varelse som förtjänar det bästa i livet.

Du känner dig genast bekväm med dem.

När du träffar den som du är ämnad att vara med kommer du omedelbart att känna det som om du har känt dem hela ditt liv. Du blir inte bara vän med din tvillingsjäl utan ni blir bästa vänner och partners in crime. Ni delar samma finurliga manér och har samma fåniga humor. Ni tycker om att göra samma saker och har samma drömmar och ambitioner för framtiden. Ni har en konstant källa till motivation och inspiration som flödar mellan er. Ni är bekväma med varandra på ett sätt som ni aldrig tidigare har varit med någon annan person i ert liv. Du känner inte att du måste sätta på dig en mask eller låtsas vara någon som du inte är. Du kan vara dig själv och din partner älskar dig för det. Du kan prata om allt och alla saker. Det känns inte som om du måste hålla dig tillbaka, och det gör inte din partner heller. Ni kan vara öppna och ärliga mot varandra och dela med er av era djupaste och mörkaste hemligheter utan rädsla för att bli dömda. Det känns som om du har hittat din saknade pusselbit, den enda person som kan göra dig hel.

Det finns inget spel eller manipulerande.

För vissa kan kärleken vara ett spel som man spelar. De letar ständigt efter något bättre och kommer att krossa hjärtan på vägen. De kommer att dejta flera personer samtidigt och hålla folk i sträck tills de har hittat den som de vill vara tillsammans med. En tvillingsjäl kommer aldrig att spela leka med ditt hjärta. De kommer inte att låta dig vänta i månader eller år för att de försöker hitta någon som är bättre än du. De kommer att vara öppna och ärliga med sina känslor och avsikter. De kommer inte att föra dig bakom ljuset eller få dig att känna dig obekväm eller osäker på din relation med dem. De kommer att vara ärliga och raka från början. De kommer att låta dig veta från början att ert förhållande är något verkligt och genuint. De kommer att behandla dig med respekt och värdighet, och de kommer inte att leka med dina känslor eller krossa ditt hjärta. De kommer att älska dig med samma mängd av kärlek som du känner för dem.

Var öppen för kärleken

Kärlek kan uppstå när som helst och i vilken ålder som helst. Den kan ske när du minst anar det och med någon som du aldrig trodde var möjlig. Nyckeln till att hitta kärleken är att inte alltid leta efter den utan också att vara öppen för att ta emot den när den hittar dig. Du måste vara öppen för att ta emot kärlek och också vara villig att ge kärlek tillbaka i gengäld. Om du känner dig ensam eller som om du aldrig kommer att hitta kärleken, försök att fokusera på dig själv för en gångs skull. Ta lite tid för dig själv för att slappna av, meditera eller ta en promenad utomhus. Omge dig med positiva och upplyftande människor som finns där för dig när du behöver dem. Och viktigast av allt, kom ihåg att kärleken finns där ute, vare sig du är redo för den eller inte.

Dessa relationer är mycket speciella och de har potentialen att vara för evigt. Om du har hittat din själsfrände eller tvillingsjäl, värdesätt relationen och se till att den varar hela livet.

Vad är din själsfrändes karmiska uppgifter?

Din själsfrände kommer att utmana dig, stödja dig och få fram det bästa i dig. Om själsfränder har turen att träffas kan de hjälpa varandra att uppnå sin fulla potential. Men vad innebär detta för dem? En själsfrände är någon som utmanar dig att vara den bästa versionen av dig själv. De tar fram dina konstigaste egenheter och uppmuntrar dig att omfamna dem. Om du är en själsfrände betyder det att din partner sannolikt kommer att testa ditt tålamod med sina handlingar och ord. Det betyder också att de har något speciellt att erbjuda dig – de hjälper dig att nå din högsta potential. Varje förhållande har dock sina utmaningar.

Karmisk uppgift 1: Lära sig att bli en bättre partner
Många människor har anknytningsproblem som ett resultat av relationer i barndomen. Förhållandet du har med din själsfrände kommer sannolikt att avslöja dem och tvinga dig att ta itu med dem. Den goda nyheten är att din själsfrände förmodligen gör detsamma med dig! Du kommer troligen att behöva ta itu med förtroende- och bindningsproblem, liksom känslor av att vara kvävd eller försummad. Om det är du som har anknytningsproblem kommer du troligen att behöva hantera en partner som kämpar med engagemang. Ni kan behöva bearbeta problem med försummelse eller kvävning, och ni måste lära er att lita på varandra. Om det är du som kämpar med engagemang måste du lära dig att lita på din partner och ge honom eller henne det utrymme han eller hon behöver.

Karmisk uppgift 2: Lär dig att sätta gränser.
Att ha hälsosamma gränser är otroligt viktigt i ett förhållande. Det är det som hindrar dig från att sugas in i din partners draman och problem. Det gör det möjligt för dig att sätta en hälsosam takt för ditt liv och hjälper dig att ta hand om dig själv. Men om du inte redan har hälsosamma gränser kommer din själsfrände troligen att trycka på dina knappar till den grad att du måste lära dig att sätta dem. Din själsfrände kan ha egna problem och kanske inte ens veta om det. De kan ha svårt att respektera ditt utrymme och dina problem, och de kan ha svårt att hantera gränser. Om det är du som har problem med gränser kanske din själsfrände aldrig ger dig en chans att sätta dem. Du kan känna dig kvävd, försummad och kontrollerad eftersom din själsfrände inte vet bättre. Om det är du som kämpar med att sätta gränser måste du troligen ägna mycket tid åt att hantera din själsfränders problem. Du måste också ha tålamod med dig själv när du lär dig att sätta och respektera gränser.

Karmisk uppgift 3: Lär dig att förlåta och acceptera
En del människor går in i relationer med mycket bitterhet över tidigare relationer. Förhållandet med din själsfrände kan tvinga dig att konfrontera dessa känslor och bestämma hur du vill gå vidare. Din själsfrände kan ha dåliga vanor som du måste konfrontera – kanske är de stökiga eller är dåliga på kommunikation. Du kanske kämpar med att acceptera de saker de gör som du inte kan kontrollera. Din själsfrände kan också ha problem att konfrontera. De kanske är förbittrade över tidigare relationer eller har problem med förtroendet. De kan ha svårt att acceptera dina egenheter och dåliga vanor.

Karmisk uppgift 4: Lär dig att stå upp för den du är.
Vissa människor kämpar med att känna att de måste vara allt för alla. De sätter ständigt sig själva sist och kämpar för att säga nej. Om du är i ett förhållande med din själsfrände måste du troligen konfrontera dessa problem. Din själsfrände kanske är en social fjäril som omger sig med massor av vänner. De kanske alltid försöker hålla dig delaktig i sitt sociala liv. De kan också ha svårt att säga nej till andra. Din själsfrände kan ha problem med att inte räcka till för andra. De kan känna sig ständigt pressade eller känna att de inte gör tillräckligt. De kan ha svårt att säga nej till andra och de kan ha svårt att låta dig ha tid för dig själv.

Karmisk uppgift 5: Lär dig att sätta upp och uppnå dina mål.
Den här är för båda parterna. Om du är i ett förhållande med din själsfrände måste ni troligen sätta upp och uppnå mål tillsammans. Din själsfrände kanske har mål som hen inte har haft en chans att uppnå ännu. Din själsfrände kanske har saker de vill uppnå men inte vet var de ska börja. Du kan behöva hjälpa dem att sätta upp mål, uppnå dem och fira dessa prestationer. Det kan även vara din partner som behöver stödja dig.

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

1 kommentar

  1. Emma den

    Läst igenom texten med karmiska uppgifter 1-5. Är det bara mellan själsfränder dessa uppgifter jobbas med eller även mellan tvillingsjälar?
    Tolkar texten som att det bara rör själsfränder.

Lämna en tanke