Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tystnadens betydelse för oss

0

När det gäller vår hälsa går kroppen och själen hand i hand. Det är inte bara på det fysiska planet som träning ger effekt utan också för våra sinnen och vårt allmänna välbefinnande. De endorfiner som frigörs i samband med att vi rör på oss ger oss inte bara en känsla av välmående utan har också positiva och ibland oväntade effekter på hjärnan. Forskare har upptäckt att tystnad är någonting som vi bör uppsöka för vårt eget bästa. För dig som uppskattar din ensamtid och lätt blir överstimulerad när det händer för mycket omkring dig, kommer detta förmodligen inte som någon överraskning.

Nybildande av hjärnceller

I en studie som publicerades 2013 användes möss för att studera vilka effekter ljud, oljud och tystnad hade på dem. Genom att undersöka mössens hjärnaktivitet tittade forskarna på hur olika typer av ljud och tystnad påverkade deras hjärnors funktionalitet. Ursprungligen var tystnad menat att vara en kontrollgrupp i studien. Forskarna upptäckte dock någonting spännande som fick dem att ändra sig. Genom att utsätta mössen för åtminstone två timmars tystnad varje dag stimulerades utvecklingen av nya celler i hippocampus (den del av hjärnan som är kopplad till minne, känslor och inlärning).

Minskad stress

Till skillnad från tystnaden har oljud visat sig ha en negativ inverkan på våra hjärnor. Genom att öka produktionen av stresshormoner påverkar oljud oss även om vi sover. Vår hjärna klarar nämligen av att behandla oljud vi hör även i sömnen. Det betyder att människor som lever i stadsmiljöer, med ett nästan konstant oljud, löper större risk att drabbas av kroniska, ökade nivåer av stresshormoner.

Forskning har visat att bara ett par minuter av tystnad kan få dig att slappna av mer än du kan göra genom att lyssna på avslappnande musik. Dessa slutsatser baseras på förändringar i blodtrycket och blodcirkulationen i hjärnan.

Forskning om hur hjärnan återhämtar sig

Något som det har forskats ganska mycket på är buller och dess effekt på den kognitiva förmågan att lösa uppgifter. Både i arbets- och i skolmiljö har oljud visat sig minska vår förmåga att lösa uppgifter, minska motivationen att arbeta och öka risken för att fel uppstår i arbetet.

De områden som påverkas mest av oljudet är minnet, läsförmågan och förmågan att lösa problem. Flera studier har funnit att barn som jobbar i hem eller klassrum som är belägna nära flygplansrutter, järnvägar eller motorvägar får sämre resultat på läsning och långsammare utvecklar sina kognitiva förmågor och språkförmågor.
Det finns dock ett ljus i mörkret. En teori om återställandet av uppmärksamheten går ut på att våra hjärnor kan återskapa de kognitiva förmågor som har förlorats. Detta kan åstadkommas genom att vi vistas i miljöer som har lägre nivåer av sinnesstimulans och helt enkelt ger vår hjärna en paus.

Genom att ha denna information i åtanke kan du göra dig själv en stor tjänst genom att i den mån du kan undvika buller och oljud. Försök att hitta tystare miljöer där du kan ladda upp batterierna och låta hjärnan vila en stund. Din kropp kommer att tacka dig!

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke