Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Urd, Verdandi och Skuld (nornorna) de som formar vårt öde i livets väv

0

Tarotguiderna

Nornorna – Urd, Verdandi och Skuld

Kliv in i Nornorna Urd, Verdandi och Skulds mystiska värld, där den fornnordiska mytologin får liv. De tre mäktiga mäktig nornorna, Urd, Verdandi och Skuld väver trådar som formar ödet för både gudar och dödliga.

♥ Inom den nordiska mytologin tror både gudarna och människorna att det finns ett specifikt öde för oss alla och att ödet vävs av de tre nornorna.

♥ Nornorna spinner ödets trådar och våra mänskliga öden är därför i stora drag förutbestämda.

♥ Alla människors öden vävs samman av nornorna. Varje tråd representerar en människas öde som vävs samman med andra människors trådar.

♥ Tillsammans visar  denna väv en större och övergripande bild av våra liv.

♥ Nornorna är mäktiga, kloka och allvetande varelser som har en förmåga att forma ödet och påverka händelseförlopp.

♥ De är en symboler för det eviga och det ständigt föränderliga i livet.

♥ Deras närvaro är en påminnelse om hur allting hänger samman och om livets cykliska natur.

Tarotguiderna, Mediumpodden

De har även ansvaret för världsträdet Yggdrasil som de vattnar varje dag så det inte vissnar. Yggdrasil som hyser de nio världarna inklusive människornas värld, Midgård. Vilket symboliskt visar på att förr eller senare när vi slutar vattna så kommer allt att få sitt slut.

När vi fördjupar oss i Nornorna Urd, Verdandi och Skulds mystiska värld blir vi påminda om den kraft och visdom som dessa uråldriga varelser besitter. Deras berättelser och symbolik ger oss insikter om den mänskliga erfarenheten och vår eviga strävan efter förståelse och mening.

 Genom deras tidlösa berättelser kan vi finna mening och inspiration och väva våra egna öden i livets väv.

 • Urd, det förflutnas Norn, via det förflutna så påverkar hon nutiden. Hon förknippas med begreppet öde och de händelser som redan har inträffat, Urd betyder lyckoöde eller olycksöde .
  Hon avbildas ofta som en äldre kvinna, vis och allvetande. Urds roll är att minnas och registrera det förflutna och se till att gudars och dödligas gärningar inte glöms bort.
 • Verdandi, nutidens Norn, hon har en viktigt roll i att väva ödets trådar då hon är den som bestämmer händelseförloppet i nuet. Verdandi representerar nuet och de val som individer gör.
  Hon avbildas ofta som en ung kvinna, vars händer skickligt väver ödets trådar.
 • Skuld, framtidens Norn, hon har nyckeln till vad som komma skall. Hon förknippas med profetior och det okända. Skuld representerar framtiden och de potentiella resultat som ligger framför oss.
  Hon avbildas ofta som en beslöjad figur med ansiktet dolt, eftersom framtiden är osäker och höljd i mystik.

Tillsammans utgör dessa tre nornor en mäktig trio som formar händelseförloppet i den nordiska mytologin.
Deras närvaro känns i varje aspekt av livet, från gudars och gudinnors handlingar till vanliga dödligas öden.
Att förstå Nornorna Urd, Verdandi och Skuld är att fördjupa sig i själva kärnan i den nordiska mytologin och dess komplexa förståelse av tid och öde.
Nornor betyder på isländska “häxor” snarare än något annat. Deras hemvist är ett hus som är beläget intill Urdarbrunnen, vid Yggdrasils rötter.

Tarotguiderna

Spådom –  Nornornas trekortsläggningen

Det finns en spådomsläggning där man använder sig av tre kort. Du kan använda dig av vilka spådomskort du önskar.

 • Bestäm dig för en frågeställning du vill få insikt i, eller ett händelseförlopp du vill se.
 • Bestäm dig sedan för inom vilken tidsrymd spådomen ska gälla för. Exempel 1 år – då blir det 1 år bakåt, nuet och 1 år framåt.
 • Lägg därefter upp tre kort framför dig där som ska visa på vad som varit, det som är och det som ska bli av din frågeställning
 • Tolka därefter korten utifrån det du vet, känner eller ser i dom. Titta efter färger, symboler, personer, ageranden och händelseförlopp i korten. Fråga dig vad dessa kort säger dig gällande frågan.

Kort 1 

Urd – Visar på det förflutna. Vilken är grunden eller ursprunget till din fråga?

Kort 2

Verdandi – visar på vart du står nu, vad händer i nuet. Vad har det förflutna lett fram till idag.

Kort 3

Skuld, visar på vad som kommer att ske. Vilken konsekvensen kommer att komma ut ur nuets ageranden.

Viktiga gudinnor som påverkar väven

Freja – kärlekens och skönhetens gudinna

När vi utforskar betydelsen av Nornorna Urd Verdandi Skuld är det viktigt att erkänna Frejas roll i den nordiska mytologin. Hennes närvaro belyser hur kärlek, skönhet och öde hänger samman. Precis som Nornorna formar ödets trådar, förkroppsligar Freyja kärlekens och begärets kraft som kan påverka händelseförloppet.

Som kärleksgudinna betraktas Freja ofta som förkroppsligandet av sensualitet och åtrå. Hon är känd för sin skönhet och förtrollande lockelse, och hon fängslar hjärtan hos både gudar och dödliga.

Freja förknippas också med fruktbarhet och överflöd. Hon avbildas ofta med ett halsband som kallas Brísingamen, som sägs ge lycka och välstånd. Frejas koppling till fruktbarhet sträcker sig bortom mänsklig reproduktion, eftersom hon också förknippas med landets fruktbarhet och den rikliga skörden.

Förutom sin roll som kärlekens och skönhetens gudinna förknippas Freja också med krig och strid. Hon är känd för att vara en våldsam krigare som leder valkyriorna i strid och väljer ut dem som ska föras till Valhalls salar. Frejas dubbla natur återspeglar komplexiteten i människans känslor och begär, som omfattar både kärlek och krig.

Frigg – gudinnan för äktenskap och moderskap

När vi utforskar betydelsen av Nornorna Urd Verdandi Skuld är det viktigt att erkänna Friggs roll när det gäller att forma gudars och dödligas öden. Hennes närvaro belyser vikten av familj, lojalitet och de band som förenar oss alla. Precis som Nornorna väver ödets trådar, förkroppsligar Frigg kärlekens kraft och styrkan i familjebanden.

I den nordiska mytologin är Frigg gudinna för äktenskap och moderskap. Hon avbildas ofta som hustru till Oden, den högste guden, och drottning av Asgård. Frigg förknippas med huslighet, fertilitet och skydd av familjen.

Som äktenskapets gudinna är Frigg ansvarig för de äktenskapliga bandens helighet. Hon är känd för sin lojalitet och sitt engagemang för sin make, Odin. Friggs roll i den nordiska mytologin belyser vikten av familjen och stabiliteten i relationer.

Förutom sin roll som äktenskapets gudinna förknippas Frigg också med moderskap. Hon avbildas ofta med sin son Balder, som anses vara ljusets och renhetens gud. Friggs kärlek och hängivenhet till sin son är centrala i många nordiska myter och legender.

Friggs inflytande sträcker sig bortom de dödligas relationer. Hon förknippas också med gudarnas beskydd och bevarandet av ordningen i de nio rikena. Friggs visdom och förutseende sägs konkurrera med Odens egen, vilket gör henne till en mäktig och respekterad person i den nordiska mytologin.

Skadi, vinterns och jaktens gudinna

När vi utforskar betydelsen av Nornorna Urd Verdandi Skuld är det viktigt att erkänna Skadis roll när det gäller att forma gudars och dödligas öden. Hennes närvaro belyser vikten av motståndskraft, anpassningsförmåga och kopplingen till den naturliga världen. Precis som nornorna väver ödets trådar förkroppsligar Skadi överlevnadskraften och styrkan i det vilda.

I den nordiska mytologin är Skadi vinterns och jaktens gudinna. Hon förknippas ofta med vintersäsongens kyla och hårdhet, liksom med den skicklighet och smidighet som krävs för att jaga i vildmarken.

Skadi är känd för sin självständighet och styrka. Hon avbildas ofta som en formidabel krigare, skicklig i bågskytte och skidåkning. Skadis koppling till vintern återspeglar hennes förmåga att uthärda och övervinna utmaningar, även under de tuffaste förhållanden.

Som jaktgudinna vördas Skadi för sina färdigheter i att spåra och fånga byten. Hon avbildas ofta med pil och båge, vilket symboliserar hennes skicklighet som jägare. Skadis koppling till den naturliga världen belyser vikten av överlevnad och balansen mellan människor och natur.

Skadis inflytande sträcker sig bortom vinterns och jaktens rike. Hon förknippas också med berg och de vilda platserna i världen. Skadis närvaro i den nordiska mytologin är en påminnelse om naturens otämjda krafter och den makt de har över de dödligas liv.

Idunn, gudinnan för ungdom och odödlighet

När vi utforskar betydelsen av Nornorna Urd Verdandi Skuld är det viktigt att erkänna Idunns roll när det gäller att forma gudars och dödligas öden. Hennes närvaro belyser vikten av ungdom, vitalitet och strävan efter evigt liv. Precis som nornorna väver ödets trådar förkroppsligar Idunn odödlighetens kraft och längtan efter evig ungdom.

I den nordiska mytologin är Idunn gudinnan för ungdom och odödlighet. Hon förknippas ofta med de gyllene äpplen som ger gudarna och gudinnorna i Asgård evig ungdom.

Idunn är känd för sin skönhet och sin roll som de gyllene äpplenas väktare. Det sägs att utan hennes äpplen skulle gudarna bli gamla och svaga och förlora sin odödlighet och eviga ungdom. Idunns närvaro i den nordiska mytologin belyser vikten av vitalitet och strävan efter evigt liv.

Som ungdomens gudinna avbildas Idunn ofta som en ungdomlig och strålande figur. Hennes skönhet sägs konkurrera med Frejas, kärlekens och skönhetens gudinna. Idunns koppling till ungdom och odödlighet återspeglar den längtan efter evigt liv och den rädsla för döden som finns i det mänskliga medvetandet.

Idunns inflytande sträcker sig bortom gudarnas rike. Det sägs att dödliga som har smakat Idunns gyllene äpplen också skulle uppleva effekterna av evig ungdom. Hennes närvaro i den nordiska mytologin tjänar som en påminnelse om livets flyktiga natur och längtan efter odödlighet.

Sif, gudinnan för fruktbarhet och säd

När vi utforskar betydelsen av Nornorna Urd Verdandi Skuld är det viktigt att erkänna Sifs roll när det gäller att forma gudars och dödligas öden. Hennes närvaro understryker vikten av fruktbarhet, överflöd och sambandet mellan människor och natur. Precis som nornorna väver ödets trådar förkroppsligar Sif kraften i tillväxt och jordens frikostighet.

I den nordiska mytologin är Sif fruktbarhetens och sädens gudinna. Hon förknippas ofta med den rikliga skörden och jordens överflöd.

Sif är känd för sitt gyllene hår, som sägs representera de gyllene sädesfälten. Hon avbildas ofta som en vårdande figur som ger näring och fruktbarhet till världen. Sifs koppling till fruktbarhet återspeglar vikten av jordbruk och kretsloppet mellan liv och död.

Som sädens gudinna är Sif ansvarig för grödornas tillväxt och överflöd. Det sägs att hennes närvaro garanterar en lyckad skörd och välstånd i landet. Sifs roll i den nordiska mytologin belyser vikten av näring och hur människor och natur är sammanlänkade.

Sifs inflytande sträcker sig bortom jordbrukets område. Hon förknippas också med fruktbarhet och skapandet av nytt liv. Sifs närvaro i den nordiska mytologin är en påminnelse om livets cykler och vikten av att vårda och växa.

Hel, underjordens gudinna

När vi utforskar betydelsen av Nornorna Urd Verdandi Skuld är det viktigt att erkänna Hels roll i att forma gudars och dödligas öden. Hennes närvaro belyser vikten av död, återfödelse och livets kretslopp. Precis som Nornorna väver ödets trådar, förkroppsligar Hel kraften i förvandling och själens resa.

I den nordiska mytologin är Hel underjordens gudinna. Hon förknippas ofta med döden och livet efter detta.

Hel är känd för sitt halvt levande, halvt döda utseende. Hennes kropp sägs vara till hälften vacker och till hälften ruttnande, vilket symboliserar dubbelheten mellan liv och död. Hel’s koppling till underjorden återspeglar tron på att det finns ett liv efter detta och själens resa efter döden.

Som underjordens gudinna är Hel ansvarig för de avlidnas själar. Det sägs att de som dör av ålderdom eller sjukdom välkomnas till hennes rike, medan de som dör i strid förs till Valhallas salar. Hels roll i den nordiska mytologin belyser livets och dödens cykliska natur.

Hel har ett inflytande som sträcker sig bortom de dödas rike. Hon förknippas också med återfödelse och förnyelse. Hels närvaro i nordisk mytologi fungerar som en påminnelse om att döden är oundviklig och att det finns en potential för nya begynnelser.

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke