Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Utmärkande för shintoismen

0

Shintoism är en religion som också kallas för shinto. Religionen härstammar från Japan och är den inhemska och äldsta religionen i landet. Man beräknar att drygt hälften av Japans befolkning utövar shinto. En del människor utövar shintoism och buddhism samtidigt, och båda religionerna har påverkat både landets historia och kultur. Vissa menar att religionen inte ens hade något namn innan buddhismen började utövas i Japan. Själva namnet shinto betyder gudarnas väg.

Shintoismen i Japan

Som det beskrivits ovan, har shintoismen haft en inverkan på Japans historia och kultur där vissa religioner har influerats av just shintoismen. Shintoismen ses också som en nationalistisk religion från 1800-talet och framåt och där man framhäver Japans storhet och förknippas också med myter kring landets uppkomst och geografi. Vissa menar att shintoismen påverkade japanernas syn och deras roll i andra världskriget och det var även tills dess som kejsaren ansågs vara en manifestation av kami som i sig kan liknas vid en ande eller helig kraft. Kami ses som en ättling till solgudinnan. 

Idag är religionen uppdelad i mindre sekter och andra mindre religioner som har influerats från shintoismen. 

Utmärkande för shintoismen

Vad utmärker denna religion till skillnad från andra religioner? Dels har inte shintoismen ingen specifik grundare som beskrivs ha grundat religionen. Den har inte heller någon helig trosbekännelse eller skrift som andra som till exempel Bibeln inom kristendomen. Religionen har också flera olika ritualer och ceremonier som kan beskrivas som utmärkande, som till exempel för födelse och barnets uppväxt, samt vördnaden för både natur och de döda. Viktiga begrepp inom shintoismen är orenhet och rening och det finns därför flera olika reningsritualer inom religionen. 

Religionen kan man se förekomma i olika varianter och det förekommer inte heller några strikta regler som man kan urskilja i andra religioner för vad man bör och inte bör göra, säga och äta. Inom shintoismen framhäver man istället gemenskapen med landet, naturen, folket och släkten. Den är också mer närvarande i vardagen än vissa andra religioner i form av små amuletter och sociala regler. 

Förutom Kami, som beskrivs nedan, så finns det vissa gudar som ses som mer populära än andra som till exempel krigs- och fredsguden Hachiman. 

Kami och heliga platser

Inom shintoismen beskrivs flera platser som heliga, speciellt då religionen inte har tempel dit folk kan komma och be. Det finns också så kallade jinja, som översätts till shintohelgedomar.

Det är också viktigt att visa vördnad för naturen inom religionen. Ett exempel på en helig plats är berget Fuji på ön Honshu. Man tror nämligen att berget innehåller mycket mer av den kraft som kami består av än andra platser. Det finns inte bara en kami utan oftast talar man om de åtta miljonerna kami eller oändlighet. 

Kami är komplext men kan beskrivas som en ande, gud eller helig kraft. Man anser att hela naturen är genomsyrad av just kami. Kami visar sig i naturen genom olika ting eller fenomen, gärna det som är stort och annorlunda, till exempel stora stenar eller berg, stora träd eller människor som är extra framstående. Inom shintoismen har man ett bra förhållande med kami så länge man lever ett bra liv. 

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke