Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Vad är alkemi?

0

Alkemi kallas den äldre vetenskapen som beskrivs som ett förstadium till den moderna vetenskapliga kemin och dess framväxt. De personer som höll på med alkemi kallades för alkemister. Vissa människor menar att alkemi är ett hopkok av många olika grenar; kemi, trollkonster, filosofi, medicin, kosmologi, religion, geometri och astrologi. Alkemin växte fram av araberna under 700-talet och var då inspirerad av både grekiska och österländska varianter.

Alkemi under medeltiden

Ett syfte inom alkemin var att försöka förvandla olika typer av metaller till guld och var ett stort forskningsområde under medeltiden. Ett annat syfte var också att framställa ett livselixir som dels skulle bota sjukdomar och dels förlänga personens liv. Alkemisterna sökte därför efter ett ämne som kallades för de vises sten och som var ett ursprungsämne till andra ämnen. Genom att blanda olika ämnen skulle man kunna få fram andra ämnen, i stort sett vilket ämne som helst. Man brukar säga att tankarna som alkemisterna hade under denna tid, blandade läror från både den materiell och andliga världen. Alkemisterna upptäckte bland annat destillering.

Kinesisk alkemi

Alkemin omnämns för första gången i Kina år 144 f.Kr. Inom denna typ av alkemi dominerade den medicinska aspekten och byggde på de fem elementen trä, eld, jord, metall och vatten. Det främsta målet var att framställa livselixir som skulle göra personen som intog det, odödlig.

Alkemi och mysticismen

Inom mysticismen innebär alkemin att människan snarare ska förvandla sitt inre liv till ett andligt tillstånd än att olika metaller ska bli till guld. Man ser det snarare att individens symboliska liv ska omvandlas till ett rent och lysande andliga tillstånd som då kan ses som guldet och att det inre livet kan ses som en kemisk process som ska transformera det inre livet till något bättre.

Dagens alkemi

I dag ses alkemi som en pseudovetenskap och praktiseras inte av meriterande kemister. Det förekommer dock i esoteriska kretsar samt som symbolspråk inom den teoretiska psykologin till exempel utifrån påverkan av Carl Jung.

Skrifter

Det finns flera gamla bevarade skrifter om alkemi, ofta benämnda som manuskript, och som innehåller recept från alkemins tidiga historia. De äldsta är Stockholmpapyrusen och Leiden X papyrusen. Dessa är papyrusmanuskript som är daterat till cirka 300-talet e.Kr. och innehåller recept på kemiska processer. Manuskripten ger läsaren betydelsefulla insikter i de kemiska kunskaperna i Egypten och Grekland under antiken.

Symboler

Inom alkemin finns det olika slags symboler som används för att symbolisera vissa element och föreningar. En viss alkemist vid namn Paracelsus menade att ett objekt eller ting kunde delas upp i tre olika beståndsdelar som han dessutom kallade för Tria Prima. Dessa var svavel för det innersta väset, kvicksilver för möjligheten till förändring samt salt som är stabilt och kvarstår efter en förändring. Den västerländska alkemin använder dessutom de fyra klassiska elementen; jord, vatten, luft och eld. Dessutom brukar sju olika metaller (guld, silver, koppar, järn, tenn, kvicksilver samt bly) kopplas till de sju himlakropparna som till exempel solen och månen, och därför har samma symboler som dessa.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke