Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Vad är intuition / utveckla intuitionen

4

Intuition, utveckla intuitionen – Sveriges största mediala portal, Vivi LindeTarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer.Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot

Intuitionen är på sätt och viss själens röst snarare än sinnets röst. Vår intuition är den inre känsla man kan få innan man börjar avgöra vad som är rätt eller fel. Det är förmågan att utan någon som helst bevisning eller medvetet resonerande ha en förnimmelse, utan att veta vad den baseras på. Intuition kan ha flera olika innebörder, bland annat är det en direktåtkomst till undermedveten kunskap, och omedveten mönsterigenkänning, inre avkänning eller förmågan att instinktivt förstå någonting utan att behöva resonera medvetet.

Ibland fattar vi beslut som baserar sig på vår intuition, utan att riktigt kunna förklara varför vi gjorde ett specifikt val. Intuitionen är någonting diffust som är svårt att mäta, vilket gör att vissa är väldigt snabba med att avfärda den som rent nonsens. Det finns faktiskt belägg för att intuitionen existerar och den är någonting som man bygger upp över tid, med hjälp av de erfarenheter som man samlar på sig under livets gång. Forskning på ämnet har bland annat visat att människans hjärna har två system som mottar och analyserar intryck, där det ena är ett medvetet sådant och det andra är omedvetet.

det omedvetna systemet sparas våra intryck och jämförs sedan med intryck som vi tidigare har upplevt. Det omedvetna systemet analyserar sedan huruvida resultatet av den aktuella erfarenheten tidigare blev positivt eller negativt. Vår minnesbank byggsVivi Linde bok Amedialitet Medium Sierska under årens lopp på med ytterligare variationer av de olika intrycken, vilket leder till att minnesbanken växer och vår intuitiva förmåga ökar. Så visst finns det en kunskap bakom intuitionen, även om det vid en första anblick kan verka som att intuitionen är någonting mystiskt och svävande.

Det är väldigt lätt att avfärda intuitionen, men det är en stor gåva som förtjänar uppmärksamhet. Alla har kontakt med sin intuition, men vissa människor är inte uppmärksamma på den. Vissa människor som inte vet varför de gör vissa saker tror att det bara rör sig om en föraning. Om vi ska kunna fatta de absolut bästa besluten är vi dock i behov av vår intuition. Den fungerar som en bro mellan vår instinkt och våra tankegångar. Man behöver inte avfärda vetenskaplig logik för att dra nytta av sin instinkt. Vi kan istället hedra och uppmuntra den, och på så sätt få tillgång till alla resurser vår hjärna har att tillgå.

Intuitionen förbryllar

I såväl öst som väst har filosofer studerat konceptet intuition i detalj. Vissa filosofer menar att det är ett koncept som ofta förväxlas med andra koncept såsom sanning, tro eller mening i filosofiska diskussioner. I öst är intuitionen främst sammankopplad med religion och andlighet, och det har flera olika innebörder i olika religiösaBloggar Bloggportal Andlig Livsstil Taotguiderna texter. Inom den moderna psykologin anses intuitionen ibland vara förmågan att känna till lösningar till problem och fattandet av beslut. Många gånger förväxlas intuition med instinkt, och instinktens tillförlitlighet tros istället vara beroende av tidigare kunskap och händelser inom ett visst område.

Det kan vara svårt att definiera intuition, trots att den är en viktig del i vår vardag. Steve Jobs har kallat den för “mer kraftfullt än intellektet”. Hur vi än försöker beskriva intuitionen med ord, vet vi intuitivt precis vad det är för något. De flesta av oss har någon gång haft en magkänsla som får oss att känna på ett visst sätt, utan att berätta för oss hur eller varför. Intuitionen har länge gäckat oss. Under århundraden har filosofer och psykologer forskat och undersökt för att försöka komma fram till vad det egentligen är.

Forskarna söker fortfarande svar

En författare som har skrivit en bok på ämnet definierar intuitionen som en subtil vetskap utan att man har någon idé om varför man vet det. Det är någonting helt annat än tänkande och det skiljer sig också från logiskt tänkande och analys. Man vet helt enkelt någonting utan att veta det, man känner det på sig. Intuitionen finns alltid där, oavsett om vi är medvetna om det eller inte.

Genom kognitiv forskning börjar vi så smått att förstå den starka men ibland oförklarliga närvaron av undermedvetet resonerande i våra tankar och liv. Ofta avfärdas intuitionen som ovetenskaplig eftersom den har kopplingar till det övernaturliga, men intuition är någonting så verkligt att till och med den amerikanska militären gör efterforskningar på dess kraft. Detta har hjälpt deras soldater att snabbare kunna fatta beslut i strid, vilket i sin tur har lett till att rädda liv.

Vetenskapen bakom vår intuition

Som vi tidigare nämnt, finns det alltså två olika system som hanterar intryck. Det ena systemet är snabbt, instinktivt och agerar inte sällan undermedvetet i sitt sätt att arbete. Detta system styrs av den högra hjärnhalvan samt vissa andra delar av människohjärnan som har hängt med sedan den förhistoriska tiden. Vi talar om det limbiska systemet och den så kallade “reptilhjärnan”. Det andra systemet å sin sida är långsammare, mer analytiskt och har ett medvetet sätt att arbeta. Detta system styrs av den vänstra hjärnhalvan och de nyare delar av vår hjärna som har utvecklats efter den förhistoriska tiden. Neocortex, eller nyaIntuition intuitionen barken som den också kallas, utgör hela 80 procent av den mänskliga hjärnans vikt.

Forskning har visat att vår intuition tillhör det förstnämnda systemet. Detta är också anledningen till att intuitionen kommer så snabbt och att vi ofta inte förstår varför vi känner på ett visst sätt. De intuitiva besluten är med andra ord inte några beslut som vi har tänkt ut försiktigt och rationellt, utan är snarare val som har uppstått snabbt och instinktivt. Men varför bör vi lita på vår magkänsla? Jo, forskning har nämligen visat att det första systemet, alltså det intuitiva systemet, ofta vet rätt svar långt innan det andra, rationella systemet gör det.

I en studie bad forskare deltagarna att spela ett kortspel. Målet med spelet var att vinna den största summan pengar. Studiens deltagare kände dock inte till att spelet redan från början var riggat. Det fanns två högar med kort att välja mellan. Den ena hade riggats för att ge stora vinster följt av stora förluster, medan den andra kortleken hade riggats för att ge små vinster men nästan inga förluster överhuvudtaget.

Det tog ungefär 50 kort innan deltagarna hade en intuitiv känsla för vilken kortlek som var säkrare, medan det tog uppemot 80 kort innan de faktiskt kunde förklara vad skillnaden mellan de bägge kortlekarna var. Redan efter 10 kort hade dock den intuitiva delen av hjärnan listat ut vilken kortlek som var säkrare, vilket fick deltagarna att omedvetet börja favorisera den säkrare kortleken. Deltagarnas intuition var med andra ord rätt.

5 sätt att öva upp din telepatiska förmåga och intuition för att arbeta medialt eller kommunicera med djur

Det svåra med att lära sig ta emot information när man jobbar medialt eller kommunicerar med djur, är att kunna identifiera vilket som är egna tankar eller vad som faktiskt är information utifrån. Det här är något man måste träna på och underhålla. Ju mer man tränar, desto bättre blir man på att urskilja det som kommer in. Vissa har lättare till sin natur att ta in subtila signaler, men alla som tränar kan lära sig, och precis som Stenmark sa när en reporter utbrast: ”Vilken otrolig tur du har!” och han svarar: ”Ja, visst har jag, och det märkliga är, att ju mer jag tränar, desto mer tur har jag”.

Hitta ditt sätt att kommunicera

Till att börja med måste man hitta sitt eget sätt att kommunicera. Det här kan verka frustrerande för en del, det vore ju så mycket lättare om det fanns en färdig manual att följa – men tyvärr fungerar det inte så. Vi är alla olika och har också olika förmågor att uppfatta intryck och information från omvärlden. Det finns inget sätt som är rätt eller fel, så rådet är att öppna dina sinnen så mycket som möjligt och bara registrera allt som händer i din kropp. Var inte rädd för att göra fel, det kommer du garanterat att göra mellan varven och framförallt i början, så det kan du sluta upp med att oroa dig för med en gång. Vi kan inte lära oss läsa eller skriva om vi inte tillåter oss att det blir fel några gånger på vägen. Det är så vi lär oss vad som är rätt.

Olika sätt att ta emot information

Du kommer snart att märka att informationen kan komma på olika sätt, och du kommer också märka vilket sätt dom är mest naturligt för dig att använda, i vilket område din känslighet är störst.

Klarhörande – Clairaudience

Har du lättast att uppfatta ord eller tankar kallas detta för klarhörande. Informationen kommer till dig som tankar, antingen som enstaka ord, men du kan också känna det som om du har ett flödande samtal med djuret eller en bortgången på andra sidan, dina guider eller våra änglar via dina tankar. Det svåra här är att lära sig urskilja vad som är just dina tankar, eftersom det är genom tankarna kommunikationen sker.

Klarseende – Clairvoyance

Är din känslighet för klarseende störst uppfattar du bilder, symboler eller ser hela filmer. Ibland har man svårt att förstå vad en symbol eller bild betyder, men man får notera och se om det klarnar senare, eller om djurägaren eller en anhörig vet vad som menas, så ta bara emot utan att värdera. Ser du en symbol från dina guider eller änglar kan det vara en bra idé att googla efter vad den står för.

Klarkännande – Clairsentience

Du kan uppleva känslor, både fysiska fenomen som smärta på ett visst ställe, illamående, yrsel, värme, kyla eller en plötslig stark känsla som glädje, sorg, oro, förvirring osv. Du kan också förnimma en doft eller en smak.

Klarvetande – Claircognizance

Klarvetande kallas det för när man ”bara vet”. Inom sig så har man redan informationen direkt när situationen dyker upp. Man vet åt vilket håll man skall gå, man vet hur man skall göra något utan att ha gjort det tidigare. Man vet om man kan lita på någon eller inte. Informationen kan komma som en idé som man får en stark känsla att följa. Man brukar ofta kalla det för ”magkänsla” i vardagligt tal. Det här kan vara ett av de svåraste sätten att hantera information eftersom den plötsligt bara finns där, man vet att det är rätt man har inget konkret att relatera till eller förankra sin känsla mot. Samtidigt som vi alla känner igen oss i känslan, att följa sin magkänsla – oavsett om vi jobbar medialt eller inte.

Ha inga förutfattade meningar, ta bara emot.

Så, oavsett om du skall jobba med djurkommunikation, medialt arbete eller annan telepatisk kontakt – ha inga förutfattade meningar om hur informationen skall komma, försök bara att nollställa dig och sätt din intention till att ta emot information, och viktigt: förutsätt att du kan det! Notera sedan de intryck som kommer, ord, tankar, känslor, osv. Skriv bara ner dem och analysera senare. Om du förtvivlat sitter och väntar på att ord skall komma, men det bara känns tomt, sluta fokusera på ord, slappna bara av och känn efter hur du känner dig. Svaret kan lika gärna finnas i dina känslor istället för ord!

När du hittat det område som är din styrka är det naturligtvis bra om du övar upp dina färdigheter inom de andra områdena också. Ofta får man en blandning av intryck på alla områden, lite beroende på var den som sänder har sin känslighet också. Vissa djur är väldigt pratsamma medan andra mest skickar känslor t.ex.

Fem sätt att träna upp din intuition och telepatiska förmåga

Innan du gör en övning är det bra om du gör någon meditation eller avslappningsövning för att stilla dina tankar och vända ditt fokus inåt dig själv.

Gissa bilden?

Den här övningen kan du göra själv eller med en annan person.

Ta fram ett antal olika bilder, det kan vara en kortlek med tarot- eller orakelkort, vykort, fotografier, bilder från ett memory-spel eller liknande.

Om du är själv:

 • Lägg bilderna med baksidan uppåt så att du inte ser motivet.
 • Ta upp en bild och håll i den, fortfarande utan att titta på den, blunda och försök att slappna av och se eller känna vad som dyker upp inom dig.
 • Skriv ner allt som kommer.
 • När du känner att du är klar, vänd på bilden och titta på den och jämför med vad du skrivit.

Tillsammans med en annan person

 • Låt den ena personen ta ett kort
 • Denna skall nu titta på kortet, låt gärna fantasin vandra om det är något speciellt man kommer att tänka på när man ser det, om motivet väcker ett minne t.e.x.
 • Den andra skall nu bara vara mottagare och fånga upp intryck. Är det bilder som den andra ser, är det känslor som kortet väcker? Var bara öppen och fånga intrycken och skriv ner dem.
 • Gå sedan igenom vad man känt, låt gärna personen som tagit emot information börja med att redogöra för vad man skrivit innan man visar kortet.

Gissa färgen?

Den här gör du tillsammans med en annan person.

 • Den ena personen skall tänka på en färg.
 • Tänk sedan på föremål, känslor etc. som du associerar med färgen.
 • Den andre personen tar emot och skriver ner.
 • Jämför sedan. Även om färgen kanske inte är rätt så har man kanske fångat upp en känsla eller ett föremål som man beskriver i en annan färg, men som ändå stämmer.

Snabba svar

Den här övningen är jättebra när man skall lära sig att fånga det första som kommer. Ofta tenderar vi att köra över den där fjäderlätta informationen som kommer direkt, med våra egna tankar som dundrar in och är logiska och värderande någon sekund efteråt. Här behöver man inte bekymra sig över rätt eller fel, här tränar man sig bara på att fånga det första som dyker upp i huvudet. Den här övningen gör man tillsammans med någon.

 • Den ena personen säger ett ord, t.ex. ”blomma”
 • Den andra svarar direkt, utan att tänka, det första som dyker upp i huvudet. Inget är rätt eller fel, är det en blommig tapet du ser så säger du ”tapet”.
 • Fortsätt övningen, även om du skall svara snabbt, så se till att slappna av och inte vara på spänn med skärpt sinne, tvärtom. Luta dig tillbaka med halvslutna ögon och låt ditt undermedvetna göra jobbet.

Skicka känslor

Ännu en parövning där vi övar på vår förmåga att vara klarkännande. Här får båda öva sig, den som sänder måste verkligen bli ett med känslan för att mottagaren skall kunna ta emot den. Det här är en viktig aspekt när vi jobbar med djur. Vi måste mena och känna det vi säger till djuret. Ofta skickar vi dubbla signaler när vi säger en sak men känner en annan, och djuren uppfattar båda.

 • Den ena personen skall tänka på en känsla och verkligen känna känslan i kroppen.
  Säg att du skall gestalta känslan uttråkad. Se för ditt inre hur du sitter på ett urtråkigt möte där du egentligen inte har någon som helst nytta av det som sägs. Saker dras i långbänk i evinnerlighet. Du har tusen saker du hellre skulle vilja göra. Hela ditt inre suckar djupt. Om det ändå kunde hända något roligt… (den här känslan kan ibland förmedlas från hundar som är avlade till att arbeta men bara får vara sällskapshundar utan arbetsuppgift). Det är viktigt att du inte bara tänker på känslan, utan verkligen känner den, som om det vore på riktigt.
 • Den andra personen skall slappna av och känna vilken känsla som dyker upp.
 • Byt sedan roller och öva på att gå in i olika känslor som ni sänder.

Visualisera

En utveckling av den förra övningen ”Skicka känslor” där vi nu skickar både bild och känsla. Här är man också två personer. Det här är ett mycket bra sätt att använda sig av helande och konstruktiva processer när man jobbar med djur eller använda som kraftfulla affirmationer.

 • Den första personen tänker på en bild eller ett skeende. Se det som en film som spelas upp för ditt inre. Känn att du är delaktig i filmen, känns känslan i din kropp, fokusera på bilden och tänk att du har en vit duk att visa den på.
 • Den andra personen skriver ner alla intryck, bilder, symboler, känslor, impulser som dyker upp.
 • Gå sedan igenom och utvärdera.

Kom ihåg att det är ok att göra fel, det är så man lär sig vad som är rätt. Slappna av och ha roligt, då kommer informationen så mycket lättare, spänner man sig och försöker allt man kan tar det ofta stopp.

Hur du kan lita på din intuition och använda den i vardagen

Intuition är den lilla rösten inom oss alla som vet saker utan att veta hur vi vet dem. Det är ett sjätte sinne som vi alla har, men det är inte alla som lyssnar på det. Många människor kallar det för sin egen fantasi eller något annat, men intuitionen är verklig och kan hjälpa dig att navigera dig genom livet. Om du tänker efter så använder du din intuition varje dag när du fattar enkla beslut som att ta med dig ett paraply eller lämna det i bilen. Att tänka på det och att tillämpa det i vardagen är dock två olika saker. Att lära sig att lita på sina instinkter och lyssna på sin inre röst är inte lätt till en början, men när du väl behärskar denna färdighet kommer det att bli en självklarhet för dig. Låt oss utforska hur du kan lita på din intuition och använda den i vardagen.

Definition av intuition
Intuition är förmågan att förstå något omedelbart utan behov av medvetna resonemang. Med andra ord är det din magkänsla. En människas intuition är hennes inneboende förmåga att veta något utan att behöva använda förnuft eller logik. Det kan vara en föraning eller en känsla, eller det kan till och med vara en känsla av att veta något. Intuition är något som vi alla har, men det är inte alla som uppmärksammar den. Det är den där lilla rösten inom dig som bestämmer din magkänsla om något. Det kan handla om en person, en situation eller ett beslut. Intuitionen kommer från ditt undermedvetna, vilket är anledningen till att den ibland är svår att förstå – men den är kraftfull. Det är den kraft som vägleder dig genom livet och hjälper dig att fatta beslut.

Varför är det viktigt att lita på din intuition?
Din intuition är som din bästa vän. Den känner dig bättre än någon annan och är den enda person som alltid kommer att ha ditt bästa för ögonen. Kommunikation är nyckeln i alla relationer, och det gäller även för din relation med din intuition. Ju mer du pratar med din intuition, desto starkare blir din relation. Även om logik och resonemang är viktigt kan det ibland vara skadligt för din hälsa och lycka att förlita sig för mycket på dem. Om du baserar för många beslut på logik är det troligt att du missar möjligheter och stöter på vägspärrar som inte är vettiga. När du lär dig att lita på din intuition öppnar du dig för oändliga möjligheter. Du kommer att kunna fatta beslut som är vettiga för dig och du kommer inte att ifrågasätta dig själv. Du kommer att kunna navigera dig genom livet med lätthet.

Hur du bygger upp förtroende för din intuition
Det finns några saker du kan göra för att förbättra din intuition och göra det lättare att lita på den. Först och främst bör du bli medveten om din intuition. När du märker att den smyger sig på dig, fråga dig själv vad den försöker berätta för dig. Ha en dagbok och skriv ner dina magkänslor så att du lättare kan komma ihåg dem senare. Därefter måste du börja agera på din intuition. Kom ihåg att det är bättre att ångra något du gjorde än något du inte gjorde. Om du har en känsla om något, följ den. Det är svårt att lita på din intuition när du inte agerar på den. Och slutligen, lär dig att vara uppmärksam på din omgivning. Din intuition handlar inte bara om att välja rätt personer och möjligheter. Den kan också hjälpa dig att undvika faror. Lita på din magkänsla och håll utkik efter tecken på att något är fel.

Att använda din intuition i vardagen
Nu när du vet hur du kan lita på din intuition och bygga upp en starkare relation till den, ska vi titta på några specifika sätt du kan använda den i vardagen.
– Beslutsfattande – När det gäller beslutsfattande bör din intuition vara din första instans. Du bör förlita dig på fakta och siffror när du har tid att göra ett välinformerat val, men när du har bråttom ska du inte låta fakta grumla ditt omdöme. Lita i stället på att din intuition vägleder dig. Den känner dig bättre än någon annan, så den kommer att fatta ett beslut som är bäst för dig.
– Relationer – Relationer är en knepig sak. Som tur är kan din intuition hjälpa dig att navigera i de grumliga vattnen. Var försiktig med vem du öppnar dig för. Om du känner att någon inte är ärlig mot dig eller att något inte stämmer, lyssna på din intuition. Du kan också använda din intuition för att hjälpa dig att avgöra om ett förhållande är hälsosamt för dig. Får ditt förhållande dig att må bra med dig själv eller känner du att du förlorar dig själv? Din intuition kommer att känna igen skillnaden.
– Hälsa – Intuitionen kan hjälpa dig att fatta beslut även när det gäller din hälsa. Om du är sjuk blir det svårt att tänka klart. Istället för att gå på fakta och siffror kan du lita på att din intuition hjälper dig att göra rätt val.

Det är viktigt att komma ihåg att alla har sin egen version av intuition, så det som fungerar för en person kanske inte fungerar för dig. Därför är det viktigt att förstå vad din intuition försöker berätta för dig. När du väl vet hur du ska lita på din intuition kommer du att kunna fatta bättre beslut, navigera dig enkelt genom livet och leva ett lyckligare och hälsosammare liv. Nu när du vet hur du kan lita på din intuition och använda den i vardagen kan du öppna dig för oändliga möjligheter.

Vikten av att lyssna på din intuition och lita på din magkänsla

Den mänskliga hjärnan är ett komplext och fascinerande organ. Den består av många olika strukturer och nätverk som alla arbetar tillsammans för att skapa vilka vi är som individer. En av de viktigaste men minst förstådda delarna av hjärnan är vår intuition, även kallad magkänsla eller sjätte sinne. Intuition är en automatisk reaktion som utlöses när vi känner fara, känner oss rädda eller upplever något som utlöser en stark fysisk eller känslomässig reaktion. Även om det inte är helt klarlagt hur hjärnan bearbetar dessa signaler finns det bevis som tyder på att det är mer än bara en känsla – det kan vara ditt tredje öga. Intuition är en sådan sak som du vet när du känner den starkt. Men vad betyder intuition egentligen? Och varför ignorerar så många människor sina instinkter?

Vad är intuition?
Intuition är ditt sjätte sinne. Det är en föraning eller en känsla som vägleder dig att fatta beslut och vidta åtgärder utan att du vet varför. Det är en känsla som du kan lita på – en inre röst som försöker guida dig genom ditt liv. Så vad är skillnaden mellan intuition, instinkt och magkänsla? Även om termerna ofta används omväxlande har de var och en av dem unika definitioner.
– Instinkt är en automatisk reaktion som utlöses av din miljö, inklusive din omgivning och andra levande organismer. Det är ett beteende som är genetiskt inprogrammerat i ditt system sedan födseln.
– Intuition å andra sidan är ett inre förnuft som utlöses när du står inför ett dilemma eller ett viktigt beslut. Det är en känsla som du kan lita på, men du vet inte varför. – Magkänsla används ofta för att beskriva intuition, men det är mer en bildlig beskrivning än en teknisk definition.

Att känna sig fram i livet
Om du tänker efter så använder du din intuition dagligen. Det är känslan som låter dig veta att det är dags att avsluta ett förhållande, säga upp dig från ett jobb eller leta efter en ny lägenhet. Det är den lilla rösten som talar om för dig när du ska vara försiktig eller när du ska lita på någon. Men den försummas eller ignoreras ofta eftersom vi inte alltid kan förklara varför vi känner som vi gör. Vi vet inte hur eller när vi utvecklade detta sjätte sinne, men vi vet att det finns och vi bör aldrig ignorera det. Ju mer du övar dig på att ställa in dig på din intuition, desto lättare blir det. Och ju mer du kommer att inse hur viktig roll den spelar i ditt liv.

Varför människor ignorerar sin intuition
Trots att intuition är en naturlig process är många människor ovilliga att lita på sina instinkter. Det finns några skäl till detta, bland annat följande: – Fördomar och förutfattade meningar – Vi har alla fördomar och förutfattade meningar som har formats under en livstid. Detta kan leda till att du ignorerar din intuition om den strider mot dessa befintliga tankar. – Bristande förståelse för dina egna känslor – När du möter en känslomässig situation frigör din hjärna kemikalier som påverkar ditt humör. Om du inte förstår orsaken till dina känslor är det mer sannolikt att du ignorerar din intuition. – Bristande medvetenhet – Tyvärr går många människor genom livet utan att vara medvetna om sina känslor och den inverkan de har på deras psyke. Detta gör det svårt att inse när du får signaler och uppmaningar från din intuition.

Hur du kan ställa in dig på dina instinkter
Det finns två enkla sätt att utnyttja din intuition:
– Förstå sambandet mellan ditt sinne och din kropp
– När du upplever något som utlöser en känslomässig reaktion utlöser det också en fysisk reaktion. Om du till exempel är rädd för något kan dina handflator svettas, ditt hjärta kan rusa och din andning kan bli ytlig. Dina känslor och fysiska känslor är sammankopplade, och du kan använda detta till din fördel.
– Fokusera på din andning. När du är pressad blir din andning ytlig. Detta har en direkt effekt på syreflödet till hjärnan, vilket kan göra dig mer medveten om dina känslor. Att utöva yoga eller meditation kan hjälpa dig att förbli fokuserad och i samklang med dina känslor.
– Visualisera dig själv i framtiden. När du föreställer dig själv i en viss situation aktiveras samma banor i hjärnan som om du faktiskt upplevde händelsen. Detta kan hjälpa dig att koppla in din intuition och se hur du kommer att reagera i framtiden.

3 steg för att utveckla din intuition
– Förstå hur intuitionen fungerar. Du kan inte utveckla din intuition om du inte förstår vad den är och hur den fungerar. Genom att läsa den här artikeln tar du redan det första steget till att förstå ditt sjätte sinne. Var uppmärksam på dina känslor – När du känner en känsla, fråga dig själv varför du känner så. Är det på grund av din omgivning eller är det något mer? Upplever du en specifik känsla i din kropp? Detta kommer att hjälpa dig att bli mer medveten om dina känslor, vilket kommer att hjälpa dig att lita ännu mer på din intuition. – Var öppen för nya erfarenheter – Prova nya saker och vidga dina horisonter. Detta kommer att hjälpa dig att bli mer medveten om dina tankar och känslor, vilket kommer att hjälpa dig att utnyttja din intuition.

Intuition är en viktig del av livet, men många människor misslyckas med att inse dess betydelse. Genom att förstå hur den fungerar, vara uppmärksam på dina känslor och uppleva nya saker kommer du att kunna utveckla din intuition och lita på din magkänsla. Dessutom behöver du inte stå inför ett svårt beslut eller dilemma för att använda den. Om du känner att något inte stämmer men inte är säker på varför kan det vara din intuition som försöker varna dig. Intuition är ett kraftfullt verktyg, och det är upp till dig att använda det.

De verkliga skälet till att kvinnors intuition är så kraftfull

Kvinnors intuition är en mystisk kraft och det finns lika många teorier om den som det finns kvinnor som anser sig vara intuitiva. Teorierna sträcker sig från att det är en medfödd egenskap till något som kan utvecklas genom övning och avsikt. Kvinnors intuition är ett kraftfullt och exakt sjätte sinne som vi alla har och använder dagligen. Kvinnors intuition är inte någon magisk förmåga, utan snarare resultatet av att vi kombinerar vår logiska vänstra hjärnhalva med vår kreativa högra hjärnhalva. Inte mer och inte mindre än någon annan förmåga som vi utvecklar. Många tror att kvinnors intuition bara kommer från att man är kvinna eller har kvinnliga förfäder, men alla kan lära sig att aktivera sin intuition och förbättra sina instinkter för att lyckas med allt de väljer att göra i livet. Låt oss titta på de verkliga skälen till varför kvinnors intuition är så kraftfull.

Vad är kvinnors intuition?
Den mest grundläggande definitionen av kvinnors intuition är att det är en förmåga som kvinnor har att veta saker, att ha en magkänsla om situationer och människor eller att kunna förutsäga något utan någon logisk anledning till varför. Den verkliga anledningen till att kvinnors intuition är så kraftfull är att den bygger på starka instinkter och ett rikt ordförråd av ord och känslor. Kvinnor har alltid varit ansvariga för att uppfostra barn, ta hand om familjen och sköta hushållet. Detta innebär att kvinnor alltid har varit tvungna att fatta beslut som bygger på sina instinkter och att de har varit tvungna att kunna kommunicera med andra med ett rikt ordförråd av ord och känslor. Denna erfarenhet av att leva livet och vara uppmärksam på vad som händer runt omkring dem har gjort kvinnor mer i samklang med sina instinkter och skickligare på att kommunicera med andra.

Kvinnors intuition bygger på ett rikt ordförråd av ord och känslor.
Som vi sa tidigare är en av anledningarna till att kvinnors intuition är så kraftfull att den bygger på ett rikt ordförråd av ord och känslor. Kvinnor har alltid varit ansvariga för att uppfostra barn, ta hand om familjen och sköta hushållet. Detta innebär att kvinnor alltid har varit tvungna att fatta beslut som bygger på sin instinkt och att de har varit tvungna att kunna kommunicera med andra med ett rikt ordförråd av ord och känslor. Denna erfarenhet av att leva livet och vara uppmärksam på vad som händer runt omkring dem har gjort kvinnor mer i samklang med sina instinkter och skickligare på att kommunicera med andra. Kvinnor har alltid varit de som ansvarat för att ta hand om barnen och lära dem att tala och förstå språket. Som ett resultat av detta har kvinnor utvecklat ett rikt ordförråd av ord och känslor som de flesta män verkar sakna. Detta är den verkliga anledningen till att kvinnors intuition är så kraftfull.

Män kan också utveckla sin intuition. De kan lära sig att erkänna sina känslor och låta dem styra deras beslut. De kan också lära sig att använda sina språkkunskaper för att förstå och kommunicera sina känslor mer effektivt. Allt detta kommer att hjälpa män att utnyttja sin egen intuition och fatta mer välgrundade beslut i sitt dagliga liv.

Dela.

Om skribenten

4 kommentarer

 1. Anneli den

  Har känt de senaste veckorna att något inte är helt rätt. Känslan vill inte försvinna och nu har jag tagit ett beslut baserat på den här känslan/intuitionen. Och jag hoppas det visar sig längre fram att det är rätt beslut. 🙂

 2. Yvonne den

  Jag får ofta en känsla av att någonting är på väg att hända både bra och dåliga saker. Har på senare tid börjat säga det jag får till mig när det gäller andra, mina vänner och familj, men nämner aldrig något om det är nåt dåligt. Är det fel av mig? Jag känner att det är stora förändringar på gång i mitt liv vet inte om det är bra eller dåligt men jag har sån tro på att änglarna hjälper mig och att det som kommer att hända är till mitt bästa ??❤

 3. Therese den

  Idag förstår jag att jag alltid levt med en stark intuition men att jag inte förstått att det är det, jag har trott att alla har fungerat på samma sätt. Jag har därför låtit förnuftet styra, men idag är jag mycket bättre på att lyssna och jag får återkommande upplevelser av detta och även något som man skulle kunna kalla vägledning. Fortfarande ibland så gör mitt intellekt motstånd men nu är intuitionen för det mesta starkare och efteråt får jag förklaringen varför jag kände så starkt att jag skulle göra på ett visst vis eller låta bli. Ju mer jag lyssnar desto bättre fungerar min intuition.

  • Vivi den

   Tack för att du delar med dig. kram vivi

Lämna en tanke