Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Vad är kollektivt medvetande?

0

Förutom det individuella medvetande som vi alla har, har det visat sig att det även finns ett kollektivt medvetande. Man kan se det som ett slags osynligt fält som omger hela vår planet och att all kunskap som samlas finns tillgängligt i detta nät. I djurriket är kopplingen till det kollektiva medvetandet betydligt starkare än hos oss människor. Detta är också förklaringen till hur djur instinktivt kan göra saker som de aldrig har lärt sig på ett medvetet sätt.

I många fall saknar dessutom djuren den hjärnkapacitet som krävs för att till fullo förstå vad det är de gör. En myrkoloni kan till exempel bygga ett helt fantastiskt fort med ventilationssystem under jord. De kan nämligen dra nytta av alla de erfarenheter som alla myror tidigare har samlat på sig, och vet på så sätt precis vad de bör och inte bör göra när de bygger sina myrstackar.

En annan aspekt av det kollektiva medvetandet är att myrorna alltid vet huruvida drottningen lever eller är död. Även om drottningen förs bort till andra sidan världen kommer myrorna fortsätta jobba. Så fort hon dör kommer arbetet dock omedelbart att upphöra.

Den hundrade apan

Ett annat exempel på det kollektiva medvetandet har myntat begreppet “den hundrade apan”. För några decennier sedan upptäckte forskare som studerade makaker på de japanska öarna, att många apor struntade i att äta den frukt som spolades upp på strand. Detta då den var täckt med sand. Det fanns dock en kvinnlig makak som visste att frukten kunde tvättas i en brunn och sedan ätas.

Kort därefter började andra makaker att ta efter detta beteende och njöt även de av de uppspolade frukterna, efter att först ha tvättat dem. Detta beteende spred sig över en natt och inte bara på den aktuella ön, utan även på omgivande öar. Detta trots att de olika kolonierna med apor inte hade kontakt med varandra.

Kollektivt medvetande hos människor

Även vi människor har ett kollektivt medvetande. Den franske sociologen Émile Durkheim presenterade sin teori om det kollektiva medvetandet så tidigt som år 1893. Hans definition av begreppet var mer kopplat till att vi delar en förståelse för moral och sociala normer, vilka förs vidare till andra människor genom sociala interaktioner.

På 1970-talet började forskare att tro att detta kollektiva medvetande istället kunde utvecklas och spridas genom telepati eller på andra övernaturliga sätt. Detta gäller till exempel de japanska apor som tog till sig ett särskilt beteende utan att någonsin komma i kontakt med varandra. Europeiska blåmesar uppvisade samma telepatiska förmågor, som pekade på att de utbytte idéer med varandra.

År 2010 publicerades en forskningsrapport som visade att människan har kollektiva medvetandet såväl som psykiska förmågor. På senare tid har dessa påståenden dock avfärdats som nonsens. Vi människor verkar dock ha en förmåga som vissa kallar för ett sjätte sinne, som gör att vi till exempel kan tänka på en människa precis innan denna ringer oss eller känna på oss att någonting kommer att hända. Det kollektiva medvetandet kan vara förklaringen till detta, då vi verkar dela idéer och beteenden med varandra på detta sätt.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke