Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Vad är Mantra?

0

I takt med att utövandet av andliga metoder såsom meditation och yoga blir allt mer populärt, har allt fler människor börjat prata om mantran. Men vad är egentligen ett mantra och hur bör du använda det?

Vad ett mantra egentligen är finns det inget enkelt svar på. Det är ett begrepp som omges av sådan mystik att det är svårt att beskriva det förnuftigt med ord. Ofta nämns ingenting om varför man använder ett mantra eller på vilket sätt mantrat uppnår sitt mål. Detta kan jämföras med själva meditationen. Under årens lopp har många böcker skrivits på ämnet meditation och forskare har försökt att i detalj beskriva vad som händer i sinnet, varför man utövar meditationen osv. Mantra ses istället nästan som någonting skrockfullt. Här försöker vi dock att bena ut begreppet.

Mantran har använts i åtminstone 3 000 år. I dag används mantran inom bland annat hinduismen och buddhismen, men även av icke-religiösa utövare av yoga och meditation. Det finns många olika typer av mantran, men ofta är de melodiska och enkla. Ordet “om” är kanske det enklaste och mest kända mantrat. Det finns dock även mer sofistikerade varianter av mantran, där mantrat är en melodisk fras med andlig innebörd. Det kan till exempel handla om människans längtan efter sanning, ljus, verklighet, odödlighet, kärlek, fred, kunskap eller handling. Vissa mantran har ingen särskilt innebörd men kan ändå ha en upplyftande melodi och ge en andlig mening.

Mantra som ett sätt att behålla fokus

I den moderna världens utövande av andliga metoder har ordet “mantra” i folkmun blivit synonymt med “avsikt”. Dessa bägge ord har dock vitt skilda meningar. Ordet mantra kan istället brytas ner till två delar: “man”, vilket betyder sinne och “tra”, vilket betyder transport. Med andra ord är mantra ett sinnets instrument. Det är ett verktyg som många utövare av yoga och meditation använder för att fokusera. Det är ett kraftfullt ljud och en vibration som du kan använda dig av för att nå ett djupt meditativt tillstånd.

Ljudet “om” är ett ljud som ofta används för detta syfte. Ett mantra kan också förekomma i en song. Under utövandet av meditation låter utövaren yttra sitt mantra på ett tyst sätt och återupprepar mantrat för dig själv. Genom att göra detta kan du behålla ditt fokus och stanna kvar i dina tankar. Ett mantra kan hjälpa dig att balansera ditt sinne och din kropp. Genom att fokusera på vibrationen och låta denna förändra dig, kan mantrat frigöra ditt sinne från dess tvångsmässiga inblandning i spänning, oro och ångest.

Ett mantra skiljer sig dock åt från en avsikt. En avsikt kan vara allt från avsikten att överkomma en rädsla eller osäkerhet till avsikten att öppna sitt hjärta. Du har först en avsikt och använder sedan ditt mantra för att behålla fokus på denna avsikt. På samma sätt som ett frö planteras med avsikten att blomstra till en vacker växt, kan ett mantra betraktas som ett frö som kan ge energi åt en avsikt. Du ger bägge typerna av fröer näring och med tiden ger din avsikt frukt.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke