Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Vad är mystik och hur ser mystiker på världen?

0

Mystik  – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi Linde – Tarotlinje, Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar & meditationer. 

Vivi Linde bok medialitet Medium Sierska

Vad är mystik och hur ser mystiker på världen?

Mysticismen har funnits i tusentals år och är ett utövande som handlar om att söka en djupare kontakt med det gudomliga och att utforska den andliga världen som existerar bortom vår fysiska värld. Mystiker tror att det finns mer i livet än vad vi kan se och röra vid, och att vi via den andliga verkligheten kan ansluta oss till något högre och på så sätt förena oss med det översinnliga och gudomliga och finna livets mening och syfte. De utforskar och upplever ofta det andliga genom meditation, kontemplation eller bön samt präglas av teman som transcendens och sammankoppling. Utövare återfinns inom en rad olika religioner och andliga läror runt om i världen.

Mystik går ut på att allt hänger ihop och är sammanlänkat

Ett av de viktigaste kännetecknen för mystik är tron på att allt i universum hänger ihop och är sammanlänkat. Mystiker ser ofta världen som en manifestation av det gudomliga. De vill gärna kringgå den fysiska världens begränsningar för att kunna få en djupare koppling till det andliga. Mystiker använder sig ofta av symboler och metaforer för att uttrycka andliga sanningar som är svåra att sätta ord på. Till exempel använder många mystiker labyrinten som en symbol för att representera den andliga resan. Denna resa kan trots allt ta många olika vändningar innan man till sist hittar fram till sin destination. Labyrinten symboliserar även de utmaningar och hinder som man måste ta sig igenom för att i slutändan kunna bli upplyst.

Mystiska upplevelser och deras fördelar

Mystiska upplevelser kan variera mycket, från känslor av djup inre frid till djupa andliga insikter som ger en större känsla av mening med livet. Mystiker söker kontakt med det gudomliga genom dessa upplevelser, och de säger ofta att de känner en känsla av enhet med universum och en koppling till något större än de själva.

Intuitionens och de psykiska förmågornas roll i mystiken

Intuition och psykiska förmågor spelar en viktig roll i mystiken. Mystiker tror att de genom att utnyttja sin intuition och sina psykiska förmågor kan få kontakt med det gudomliga och få vägledning och stöd den vägen. Intuition är förmågan att förstå något instinktivt. Psykiska förmågor inkluderar klärvoajans, telepati och prekognition.

Mystiska metoder och tekniker

Det finns många olika mystiska metoder och tekniker som kan användas för att koppla sig till den andliga världen. Några av de vanligaste metoderna är meditation, kontemplation, bön, sång och visualisering.

 • Meditation är en av de viktigaste praktikerna inom mystiken. Meditation innebär att man tystar sinnet och fokuserar på det nuvarande ögonblicket. Genom meditation försöker mystiker få kontakt med det gudomliga och finna inre frid.
 • Kontemplation innebär att man tömmer sitt medvetande och vänder sig inåt och uppåt för att under stillhet betrakta det gudomliga, och på så sätt komma i kontakt med sina eller universums svar.
 • Bön är en annan viktig praxis inom mystiken. Bön innebär att man kommunicerar med det gudomliga och ber om vägledning och stöd. Mystiker tror att de genom bön kan få kontakt med det gudomliga och få svar på sina frågor.
 • Sång är en annan vanlig mystisk praxis. Att sjunga innebär att man upprepar ett mantra eller en helig fras för att lugna sinnet och fokusera uppmärksamheten. Mystiker tror att de genom att sjunga kan få kontakt med det gudomliga och finna inre frid.
 • Visualisering är en annan viktig mystisk praxis. Visualisering innebär att man skapar en mental bild av ett önskat resultat eller en önskad situation. Mystiker tror att de genom visualisering kan manifestera sina önskningar och få kontakt med det gudomliga.

Betydelsen av meditation inom mystiken

Meditation är en av de viktigaste praktikerna inom mystiken. Genom meditation försöker mystiker lugna sinnet och få kontakt med det gudomliga. Den har många fördelar, bland annat ökade känslor av inre frid, förbättrad mental hälsa och minskad stress och ångest. Meditation innebär att man sitter tyst och fokuserar uppmärksamheten på det nuvarande ögonblicket. Genom att fokusera på andningen eller ett mantra blir sinnet lugnare och mystikern kan få kontakt med det gudomliga. Det kan utövas på många olika sätt, bland annat genom att sitta tyst i ett meditationsrum, utöva yoga eller promenera i naturen. Nyckeln är att hitta en praxis som fungerar för dig och att göra den till en regelbunden del av din rutin.

Mystiska symboler och deras betydelser

Mystiska symboler spelar en viktig roll inom mystiken. Symboler som lotusblomman, korset och Davidsstjärnan representerar olika aspekter av den andliga världen. Mystiska symboler finns i många olika kulturer och religioner, och varje symbol har sin egen unika betydelse. Genom att studera dessa symboler kan mystiker få en djupare förståelse för den andliga världen och sin plats i den.

 • Lotusblomman är en symbol för upplysning och andlig tillväxt.
 • Korset är en symbol för offer och återlösning.
 • Davidsstjärnan representerar förbindelsen mellan Gud och mänskligheten.

Det finns mystiker inom flera av de stora världsreligionerna

Mystik är ingen religion och den är inte begränsad till något specifikt trossystem. Det är en praktik som kan hittas i många olika kulturer och religioner, inklusive hinduism, buddhism, kristendom, islam och judendom. Mystiker strävar efter att överskrida den fysiska världens begränsningar och ansluta sig till något som är större än de själva. Varje tradition har sina egna unika praktiker och trosuppfattningar.

Mystiker tror att den andliga världen är en plats av ren kärlek, ljus och visdom. De tror att de kan finna inre frid, syfte och riktning genom att ta kontakt med denna värld.

 • När det kommer till mystik är sufismen en av de mest kända lärorna. Detta är den andliga delen av islam. Sufister strävar efter att upprätta en direkt koppling till Allah genom att bland annat be och meditera. Den sufiska poesin är känd för att vara vacker och rik på symbolik. Hafez är ett exempel på en sufisk skald och mystiker som använder språket för att förmedla andliga sanningar och insikter. Sufismen betonar vikten av andliga praktiker som meditation, bön och sång.
 • En annan välkänd mystisk tradition är kabbala, som är en judisk mystisk tradition som man även som ateist kan utöva. Kabbalister försöker förstå Guds och universums natur genom meditation och studier.
 • Mystiken har också spelat en viktig roll inom kristendomen. Kristna mystiker som Johannes av Korset och Teresa av Avila försökte fördjupa sitt förhållande till Gud genom bön, meditation och kontemplation. De har båd betonat betydelsen av den personliga andliga upplevelsen. Dessa bägge personer har även understrukit vikten av att blicka inåt för att tänka och begrunda.
 • När det kommer till hinduismen är vedanta namnet på den riktning inom religionen som fokuserar på mystik. Vedanta betonas att alla saker och ting hänger samman samt att det är viktigt att meditera och att vara andlig på andra sätt för att förverkliga sig själv. Brahaman är också ett koncept som är centralt inom hinduismen och vedanta, och som representerar den ultimata verkligheten.

   

Mystiken är viktig i en tid då många jagar materiella ting

Mystiken fortsätter vara en viktig del av många människors andliga liv än idag. I en värld där vi allt som ofta lägger en stor vikt vid materialism och individualism erbjuder mystiken ett alternativt sätt att se på saker och ting.

Att införliva mystik i ditt liv kan vara en livsförändrande upplevelse som hjälper dig att hitta inre frid, syfte och riktning. Genom att ta del av den andliga världen kan du få kontakt med något som är större än du själv och hitta en mening med livet.

Oavsett om du är en erfaren mystiker eller en nyfiken nybörjare, kom ihåg att den andliga världen alltid är tillgänglig för dig. Genom att ansluta dig till det gudomliga kan du finna inre frid, syfte och riktning i livet.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke