Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Vad är reiki?

0

Reiki är en japansk metod för stresslindring och avslappning som samtidigt främjar läkandet. Den japanska buddhisten Mikao Usui utvecklade 1922 denna metod för alternativ läkekonst. Den har sedan dess spridit sig från Japan till olika kulturer runt om i världen. Utövare av reiki använder sig av en teknik som kallas för handpåläggning, där en universell energi överförs från handflatorna på utövaren till patienten. Detta görs för att uppmuntra fysiskt eller emotionellt läkande. Reiki är en pseudovetenskap som baseras på qi, vilket utövare av metoden menar är en universell livskraft.

Reiki är en sammansättning av de bägge japanska orden “rei” och “ki”. En direkt översättning från japanska till svenska är svår att göra eftersom japanska ord ofta har flera olika innebörder. Rei översätts ofta till “själslig ande” och ki till “ånga”, “vital energi” eller” medvetande”. Vissa hävdar att reiki betyder “mirakulös atmosfär”.

Man kan beskriva reiki som en icke-fysisk läkande energi som består av andligt styrd livskraft. Hälsans källa kommer från det “ki” som flödar i och omkring individen snarare än från de fysiska organens och vävnadernas tillstånd. Ki flödar genom organen och vävnaderna och är därför ansvarigt för skapandet av ett hälsosamt tillstånd. Om flödet av ki störs kommer de fysiska organen och vävnaderna att påverkas i negativ bemärkelse. Den främsta orsaken till sjukdom är således en störning av ki-flödet.

Negativa tankar och känslor påverkar ki

Det är viktigt att känna till att ki svarar på individens tankar och känslor. Ki kan flyta på ett starkare eller svagare sätt beroende på kvaliteten på den enskildes tankar och känslor. Våra negativa tankar och känslor är den främsta orsaken till att vårt flöde av ki begränsas. Alla former av negativa tankar och känslor kan orsaka en störning av ki-flödet. Även inom den västerländska läkemedelskonsten känner man till detta samband. Västerländska läkare hävdar att så många som 98 procent av alla sjukdomsfall orsakas direkt eller indirekt av sinnet.

Värt att notera är dock att sinnet inte bara existerar i hjärnan utan även i resten av kroppen. Nervsystemet sträcker sig genom alla organ och vävnader i kroppen, vilket gör att sinnet även existerar där. Det är också känt att sinnet till och med sträcker sig utanför kroppen som det energifält vi känner till som auran. Med bakgrund av detta är det mer lämpligt att inte separera sinnet från kroppen när vi pratar om sjukdom, då de är så nära sammanlänkade.

Detta innebär att våra negativa tankar inte bara förekommer i hjärnan utan även i olika delar av kroppen och i vår aura. De platser där våra negativa tankar och känslor samlas är de områden av kroppen där flödet av ki begränsas. De fysiska organ som är belägna på dessa ställen begränsas även dem i sin funktion. Om de negativa tankarna och känslorna inte snabbt avfärdas uppstår sjukdom. De negativa känslor och tankar som finns i vårt undermedvetna utgör det största problemet. Anledningen till detta är att vi inte känner till dem och därför förhindras från att förändra dem.

Eftersom reiki styrs av ett högre vetande, vet det precis vart det ska ta vägen och hur det ska reagera på det begränsade flödet av ki. Det kan verka i de undermedvetna delarna av hjärnan och kroppen och utplåna de negativa tankar och känslor som finns där. När detta händer börjar de tidigare ohälsosamma fysiska organen och vävnaderna att fungera på ett balanserat och hälsosamt sätt igen.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke