Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Vad är traditionell kinesisk medicin?

0

Traditionell kinesisk medicin (TKM), på engelska kallat Traditional Chinese Medicine (TCM), är en läkemedelskonst som har sitt ursprung i det antika Kina och som har utvecklats under flera tusen år. Utövare av traditionell kinesisk medicin använder sig av växtbaserade läkemedel samt olika övningar för kropp och sinne, såsom tai chi och akupunktur, för att förebygga eller behandla diverse åkommor. I Sverige används TKM främst som en komplementerande medicinsk behandling, men bland annat Svenska Akupunkturförbundet har anammat den traditionella kinesiska medicinen och utbildar sina medlemmar i traditionell akupunktur.

Är traditionell kinesisk medicin säker?

Akupunktur anses i allmänhet vara en säker behandlingsmetod när den utförs av en erfaren akupunktör som använder sig av sterila nålar. Akupunktur som utförs på ett felaktigt sätt kan orsaka allvarliga biverkningar. Tai chi och qi gong, vilka är två exempel på metoder som fokuserar på kropp och själ och används flitigt inom TKM, anses vara säkra att utöva.

TKM innefattar flera olika metoder, varav akupunktur är en av dessa. Andra metoder inkluderar kinesisk örtmedicin, kinesisk terapeutisk massage, kostterapi, qi gong och tai chi. De bägge sistnämnda är två metoder där utövaren av dessa kombinerar specifika ställningar eller rörelser, samt fokuserar på sin andning och sitt mentala fokus. Den traditionella kinesiska medicinen har sina rötter i den gamla filosofin taoismen och är mellan äldre än 2 500 år. Vissa menar att TKM har praktiserats av människor i hela 4 000 år. Det exakta antalet personer som använder TKM i Sverige är okänt. År 1997 uppskattades det att det fanns ungefär 10 000 utövare av traditionell kinesisk medicin i USA. Dessa utövare hjälpte tillsammans över en miljon patienter per år.

Kan traditionell medicin användas inom den moderna medicinen?

När det gäller antika medicinska system som till exempel TKM, är det viktigt att man skiljer de traditionella teorierna och begrepp som hälsa och välbefinnande från hälsofrämjande åtgärder och huruvida specifika åtgärder kan vara till hjälp i den moderna, vetenskapsbaserade medicinen.

De föreställningar som TKM bygger på, är bland annat att den mänskliga kroppen är en miniatyr av det större universum som omger oss. Harmonin mellan de två motsatta men ändå kompletterande krafterna, som kallas för yin och yang, tros inom TKM stödja hälsan, och sjukdomar är ett resultat av att dessa bägge krafter är i obalans. De fem elementen – vatten, eld, jord, trä, och metall – är symboler som representerar alla fenomen, inklusive de olika stadierna i en människas liv. Dessa element förklarar också kroppens funktioner och hur kroppen förändras under en sjukdom. Qi är den livsenergi som flödar genom kroppen och utför flera olika funktioner för att bibehålla hälsan.

Begrepp som dessa är av intresse är av intresse för den som är intresserad av historien bakom traditionell kinesisk medicin. Inom den moderna medicinen tittar man istället på TKM ur en annan synvinkel. Forskare försöker ur ett vetenskapligt perspektiv undersöka de olika metodernas effekter på kroppen och bedöma om de är lämpliga behandlingsmetoder eller inte. Detta leder till att russinen plockas ur kakan snarare än att TKM som ett helhetskoncept används vid behandlingar, vilket tyvärr resulterar i att filosofin ofta går förlorad.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke