Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Vad kan yogan göra för dig?

0

Förutom en koppling mellan kropp och själ, har yoga gång på gång visat sig ha positiva hälsoeffekter. Vissa av dessa effekter bidrar till en psykisk hälsa, medan andra främjar den rent fysiska hälsan. Här kan du läsa om några av de sätt som yogan påverkar kroppen på.

Direkt efter passet

Ökad hjärnfunktion

Genom endast 20 minuter Hathayoga, den vanligaste formen av yoga i Europa, kan du öka hjärnans kognitiva funktion samt öka din koncentrationsförmåga och minnets funktion.

Lägre stressnivåer

Yoga har en dokumenterad stressminskande effekt, som tros komma från dess förmåga att minska aktiviteten hos de proteiner som orsakar inflammationer.

Förändrat genuttryck

Forskning har visat att yogans många hälsoeffekter kan ha sin förklaring i träningens förmåga att förändra genuttryck i kroppens immunceller.

Ökad flexibilitet

En studie pekar på att Bikram yoga, som är en form av yoga där 26 ställningar under 90 minuter ska utföras i ett uppvärmt rum, har en koppling till ökad flexibilitet i axlar, ländrygg och knäsenor. Andra effekter ska vara ökad styrka i marklyft och en minskning i kroppsfett.

Efter ett par månader

Sänkt blodtryck

Det är vetenskapligt bevisat att personer med hypertoni (högt blodtryck) kan sänka sitt blodtryck genom utövning av yoga.

Ökad lungkapacitet

Hathayoga har visat sig kunna signifikant öka den vitala lungkapaciteten, vilket innebär den maximala mängd luft som andas ut efter att man tagit ett djupt andetag, redan efter 15 veckors utövning.

Ökad sexuell förmåga

Forskare vid Harvard University har kommit fram till att yoga ökar såväl upphetsningen som begäret, orgasmen och den allmänna sexuella njutningen hos kvinnor. Yogan hjälper också kvinnor att förbättra sitt sexliv genom att hjälpa dem bli mer bekanta med sina kroppar.

Minskad kronisk nacksmärta

En tysk studie visade att fyra veckor av lyengaryoga, en typ av Hathayoga som fokuserar på att anpassa kroppen med hjälp av redskap, på ett effektivt sätt minskar smärtan hos personer som lider av kronisk nacksmärta.

Minskad kronisk ryggsmärta

I en amerikansk studie drog forskarna slutsatsen att yoga kan vara mer effektivt än läkarvård, för att minska smärta och förbättra humöret vid kronisk ländryggssmärta.

Minskad oro

Utövning av yoga under 12 veckor visade sig i en studie minska oron och öka nivåerna av gammaaminosmörsyra (GABA) i kroppen. Låga nivåer av GABA har kopplats samman med depression och ångestsyndrom.

Stadiga blodsockernivåer hos personer med diabetes

Genom att lägga till yoga i egenvården av diabetes, kan man stabilisera blodsockernivåerna. Så lite som tre månaders yoga har visat sig kunna minska personers kroppsmasseindex, utan att öka blodsockernivåerna.

Efter ett antal år

Starkare ben i kroppen

Yoga har visat sig kunna öka bentätheten hos äldre vuxna personer. Genom att skanna kroppen hos alla deltagare i en studie, innan personerna delades in i två grupper, varav en utförde yoga, och därefter skanna personerna på nytt efter två år, fann forskarna att de personer som utförde yoga inte bara undvek att förlora benmassa utan fick också ytterligare benmassa. De personer som inte utförde yoga förlorade, precis som väntat, lite benmassa.

Hälsosam vikt

Forskare vid ett centrum för cancerforskning i Seattle har funnit en koppling mellan regelbunden yogautövning och minskad, eller bibehållen, vikt. 15 000 friska, medelålders personer har undersökts och de som utövade yoga tappade i genomsnitt drygt två kilo medan de som inte utövade yoga istället gick upp ungefär sex kilo.

Minskad risk för hjärtsjukdom

Som en del i en hälsosam livsstil, kan yoga minska risken för kardiovaskulära sjukdomar som till exempel högt blodtryck, kolesterol och blodsocker.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke