Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Vajrayana – den buddhistiska diamantvägen

0

Vajrayana – den buddhistiska diamantvägen

Vajrayana är en buddhistisk tradition som är känd under en rad olika namn. Den kallas bland annat tantrisk buddhism, mantrayana, tantrayana, esoterisk buddhism, blixtvägen, diamantvägen eller hemlig mantra. Den uppstod i Indien på 500- och 600-talet och är känd för sina unika symboler, sin symbolik och det centrala begreppet tantra.

Den är förvisso mindre känd jämfört med sina motsvarigheter theravada och mahayana. Trots detta är vajrayanas inflytande särskilt stort i regionen kring Himalaya, såsom i länder som Tibet, Nepal, Bhutan och Mongoliet.

Förstå vajrayanas grunder och övertygelser

Vajrayana bygger på mahayana-buddhismen och betraktar mahayana-sutrorna som grundläggande texter. Den särskiljer sig dock genom införlivandet av en tantra, en uppsättning metoder och ritualer vilka syftar till att snabbt uppnå buddhaskap. Den betonar potentialen för snabb andlig transformation, till och med inom en enda livstid. Detta genom korrekt tillämpning av dess metoder.

Det centrala målet i vajrayana-buddhismen är att uppnå buddhaskap till förmån för alla kännande varelser, precis som i mahayan-traditionen. Men i vajrayana eftersträvas detta mål med hjälp av unika metoder såsom gudayoga, guruyoga, mandalaoffer samt användning av mantran och mudras.

Tantrans roll i denna tradition

Tantra är hörnstenen i vajrayana och syftar på de esoteriska metoder som är utformade för att omvandla vanliga upplevelser till andliga. Ett exempel på en sådan är en särskild typ av yoga där utövarna visualiserar sig själva som en specifik Buddha eller bodhisattva, för att främja deras egenskaper.

Tantriska metoder ses som kraftfulla och potentiellt farliga. Därför kräver de initiering av en kvalificerad guru samt strikt efterlevnad av guruns instruktioner.

Symbolik och ritualer inom vajrayana

Vajrayana-buddhismen är rik på symbolik. Den har en rad olika rituella redskap, mandalas och thangkas (religiösa målningar) som spelar viktiga roller i utövandet av religionen.

Några exempel på dessa symboler är:

  • vajra (ett rituellt redskap som symboliserar upplysningens oförstörbara natur)
  • den rituella dolken (som symboliserar att man skär igenom okunnighet)
  • lotusen (en blomma som symboliserar renhet och upplysning).

Dessa används på olika sätt för att representerar djupa andliga koncept.

Ritualer spelar också en viktig roll i vajrayana. Dessa inkluderar aktiviteter såsom att göra mandala-offergåvor, utföra rituella danser och uppmuntra mantran. Ritualerna ses som effektiva metoder för att omvandla sinnet och påskynda framstegen på vägen mot upplysning.

Vajrayana är en viktig del av buddhismen

Sammanfattningsvis erbjuder vajrayana-buddhismen en unik väg till upplysning. Denna väg kantas av tantran, djup symbolik och en mängd olika rituella metoder. Dess betoning ligger på snabb andlig transformation, vilken uppnås under ledning av en kvalificerad guru. Därmed skiljer den sig åt från andra buddhistiska traditioner.

Idag förknippas vajrayana-buddhismen ofta med den tibetanska buddhismen. Men den finns också i den japanska shingon-buddhismen och i delar av den koreanska och kinesiska buddhismen. I Tibet har den utövats sedan 700-talet, och där har vajrayana utvecklats till en unik form av buddhism med inslag av regionens inhemska religion bon.

Även om den kanske inte är lika utbredd som theravada- eller mayahana-buddhismen har vajrayana en stor inverkan på kulturerna i regionen kring Himalaya. Därmed är den en viktig gren av buddhismen som helhet.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

Lämna en tanke