Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Västerländsk mysterietradition

0

Västerländsk mysterietradition låter som någonting spännande, men det är säkert få människor som vet vad detta begrepp egentligen innebär. Nedan kan du läsa mer om mystik, vad det är för något och hur det beskrivs i olika världsreligioner och främst då den västerländska mysterietraditionen.

Vad är mystik?

Mystik är främst ett grekiskt ord som betyder jag döljer eller mystikos som betyder invigd eller hemlighetsfull medan det på latin kommer från mysticus som betyder också hemlighetsfull eller som hör till mysterierna. Mystik är en mångfacetterat ord men som helhet kan man beskriva det som en åskådning, religiös eller filosofisk, där de som följer söker att nå förening med det gudomliga eller absoluta, men kan också användas som en själslig upplevelse. Mystik kan också mena erfarenheter från möten som kan upplevas som gudomliga eller en personlig och andlig relation till det gudomliga.

Ibland beskrivs mystik och mysterium på liknande sätt, och de har gemensamma rötter, men används på helt olika sätt. Mystik beskrivs på ett mer personligt plan medan mysterium beskrivs oftast som en person som invigs i en hemlig grupp och därigenom får kunskap som andra inte erhåller. Båda orden kan dock beskrivas och ses som något som är hemlighetsfullt.

Mystiken i världsreligioner

Mystiken förekommer inom alla olika världsreligioner. Oavsett vilken religion man anser sig tillhöra så är insikten om att man måste ge upp det egna jaget en central punkt i de flesta religioners mysterietraditioner. Den religiösa innerligheten och insikten beskrivs som gnosis av de kristna gnostikerna och frälsning av kristna. Inom hinduismen finns det mystiska begreppet moksha som motsvarar nirvana inom buddhismen där målet är  att bli upplyst, inom båda religionerna.

Inom mystiken brukar man beskriva att den som söker inte själv anser att mer traditionella religiösa vägar eller förklaringsmodeller är tillräckliga och betonar religiös innerlighet. Ibland talar man om extrovert mystik och introvert mystik som riktas antingen mot den yttre världen respektive riktad från den yttre världen. Inom mystiken betonar man också att det inre sökande måste göras med en målmedvetenhet och att den som söker insikt ska avstå både förväntningar och förutfattade meningar om själva upplevelsen.

Den västerländska mysterietraditionen

Inom den västerländska mysterietraditionen är kabbala ett centralt begrepp. Från tidsepoken renässansen och framåt så kom de judiska kabbalatexterna in i andra kulturer, som därigenom studerades och översattes av bland andra hermetiska ockultister. Om man ska beskriva kabbala utanför judendomen, skulle man kunna göra det som en samling läror som används i syftet att försöka förklara förbindelsen mellan det eviga och mystiska oändligheten och det dödliga och och ofullständiga universum. Kabbala är inget religiöst samfund utan ses snarare som en grund för mystisk religiös tolkning men också metoder för att lättare kunna förstå begrepp och därigenom kunna uppnå den åtrådda andliga insikten.

Givetvis finns det andra begrepp och organisationer som ingår och har och haft stor betydelse inom den västerländska mysterietraditionen. Bland annat har organisationen Hermetic Order of the Golden Dawn beskrivits som en organisation som haft stort inflytande inom den västerländska mysterietraditionen och som hämtar sin inspiration från bland annat gnosticismen.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke