Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Vedaböcker

0

Hinduismen är en av de äldsta religionerna i världen och har sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Den har ett stort antal utövare över hela världen, där majoriteten återfinns i Indien. Inom religionen anser att man att de gudar som finns i religionen är manifestationer åt ett högsta väsen som kallas för Brahman.

De viktigaste gudarna inom hinduismen är Shiva, Vishnu och Mahadevi. Begrepp inom hinduismen, som nog är kända för många människor, är till exempel karma, samsara och reinkarnation. Inom hinduismen finns många olika slags traditioner och uppfattningar, men det finns vissa gemensamma drag.

Heliga skrifter inom hinduismen

Inom de flesta religioner har man olika typer av heliga skrifter, som till exempel Bibeln inom kristendomen och Koranen inom islam. Inom hinduismen har man faktiskt flera olika heliga skrifter. Förutom de fyra vedaböckerna som många känner till, finns även upanishaderna, bhagavadgita och mahabharata, och alla dessa skrifter anses vara viktiga för en hindu att läsa och känna till. Alla heliga skrifter är skrivna på det gamla språket sanskrit.

De fyra vedaböckerna

Som nämnts ovan, är de fyra vedaböckerna heliga skrifter inom hinduismen och även religionens äldsta skriftsamling som består av flera olika böcker. Man tror att de äldsta delarna i samlingen kan ha sitt ursprung så tidigt som 1900-1100 före Kristus, men böckerna har skrivits under olika perioder genom tiden. Vissa menar dock att vedaböckerna skrevs från 1500 till 400 före Kristus. Däremot har samlingen redigerats flertalet gånger.

Ordet veda är sanskrit och betyder vetande eller heligt vetande. Skrifterna anses därför vara den högsta sanningen och en sanning som leder till gud. Enligt traditionen har vedaböckerna uppenbarats för heliga män av gudarna. Man kan ofta se guden Brahma avtecknad med just vedaböckerna i händerna.

Rigveda

Rigveda är den av de fyra vedaböckerna som anses vara den viktigaste. Det är även den äldsta av vedaböckerna och skrevs ungefär år 1500 före Kristus. Rigveda betyder versernas eller hymnernas veda och är givetvis skriven på sanskrit. Den består av totalt 10 böcker och innehåller hela 10580 verser i 1028 hymner som riktar sig till gudarna.

I Rigveda prisar och ropar man till gudarna, naturkrafterna och naturföreteelserna. Man kan be om rikedom, god hälsa med mera, och det är bland annat solen Surya och elden Agni som man ropar till och prisar.

Yajurveda

Yajurveda är offerformlernas veda, och skrev omkring 1200-talet före Kristus. Den finns i två så kallade redaktioner: den vita och den svarta Yajurveda. I denna bok kan man läsa om hur man som människa kan och bör leva på bästa sätt för att på så sätt kunna minska riskerna för att få olika slags sjukdomar. Man anser också att sinnet bör vara i balans för då är även kroppen i balans.

Samaveda

Även Samaveda skrev på 1200-talet före Kristus, och innehåller endast poesi och sångtexter, totalt 1549 stycken. Samaveda brukar därmed översättas till musikens veda. På sanskrit betyder Samaveda sångernas veda eller vetandet om melodierna. Samaveda är cirka en sjättedel av Rigveda, och ibland anser man också att det finns två delar som man anser är egna böcker och som snarare tillhör skriften Upanishaderna.

Atharvaveda

Atharvaveda betyder en mytisk prästfamiljs veda, och är en historisk samling. Atharvan var nämligen en känd präst som hade olika slags magiska ritualer, och samlingen är kunskap från honom. Samlingen skrevs också kring 1200-talet före Kristus, men har inte samma religiösa auktoritet som de tre andra vedaböckerna.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke