Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Vetenskapen bakom vår intuition

0

Ibland fattar vi beslut som baserar sig på vår intuition, utan att riktigt kunna förklara varför vi gjorde ett specifikt val. Intuitionen är någonting diffust som är svårt att mäta, vilket gör att vissa är väldigt snabba med att avfärda den som rent nonsens. Det finns faktiskt belägg för att intuitionen existerar och den är någonting som man bygger upp över tid, med hjälp av de erfarenheter som man samlar på sig under livets gång. Forskning på ämnet har bland annat visat att människans hjärna har två system som mottar och analyserar intryck, där det ena är ett medvetet sådant och det andra är omedvetet.

I det omedvetna systemet sparas våra intryck och jämförs sedan med intryck som vi tidigare har upplevt. Det omedvetna systemet analyserar sedan huruvida resultatet av den aktuella erfarenheten tidigare blev positivt eller negativt. Vår minnesbank byggs under årens lopp på med ytterligare variationer av de olika intrycken, vilket leder till att minnesbanken växer och vår intuitiva förmåga ökar. Så visst finns det en kunskap bakom intuitionen, även om det vid en första anblick kan verka som att intuitionen är någonting mystiskt och svävande.

Vetenskapen bakom vår intuition

Som vi tidigare nämnt, finns det alltså två olika system som hanterar intryck. Det ena systemet är snabbt, instinktivt och agerar inte sällan undermedvetet i sitt sätt att arbete. Detta system styrs av den högra hjärnhalvan samt vissa andra delar av människohjärnan som har hängt med sedan den förhistoriska tiden. Vi talar om det limbiska systemet och den så kallade “reptilhjärnan”. Det andra systemet å sin sida är långsammare, mer analytiskt och har ett medvetet sätt att arbeta. Detta system styrs av den vänstra hjärnhalvan och de nyare delar av vår hjärna som har utvecklats efter den förhistoriska tiden. Neocortex, eller nya barken som den också kallas, utgör hela 80 procent av den mänskliga hjärnans vikt.

Forskning har visat att vår intuition tillhör det förstnämnda systemet. Detta är också anledningen till att intuitionen kommer så snabbt och att vi ofta inte förstår varför vi känner på ett visst sätt. De intuitiva besluten är med andra ord inte några beslut som vi har tänkt ut försiktigt och rationellt, utan är snarare val som har uppstått snabbt och instinktivt. Men varför bör vi lita på vår magkänsla? Jo, forskning har nämligen visat att det första systemet, alltså det intuitiva systemet, ofta vet rätt svar långt innan det andra, rationella systemet gör det.

I en studie bad forskare deltagarna att spela ett kortspel. Målet med spelet var att vinna den största summan pengar. Studiens deltagare kände dock inte till att spelet redan från början var riggat. Det fanns två högar med kort att välja mellan. Den ena hade riggats för att ge stora vinster följt av stora förluster, medan den andra kortleken hade riggats för att ge små vinster men nästan inga förluster överhuvudtaget.

Det tog ungefär 50 kort innan deltagarna hade en intuitiv känsla för vilken kortlek som var säkrare, medan det tog uppemot 80 kort innan de faktiskt kunde förklara vad skillnaden mellan de bägge kortlekarna var. Redan efter 10 kort hade dock den intuitiva delen av hjärnan listat ut vilken kortlek som var säkrare, vilket fick deltagarna att omedvetet börja favorisera den säkrare kortleken. Deltagarnas intuition var med andra ord rätt.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke