Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Vivis bok – innehåll

BESTÄLL BOKEN HÄR!

 

BOKENS INNEHÅLL:

K a p i t e l 1 – Andlig utveckling

Nyandlighet
Reinkarnation
Från sökare till ”vetare”
Utvecklingsprocessen
Treenigheten – andlig, medial
och personlig utveckling
Tro, tillit, tålamod och tankekraft
Att leva i sanning och villkorslös kärlek
Var din egen guru
Fem vägar till upplysning
Att finna sin tro
51 råd för din andliga och mediala utveckling

K a p i t e l 2 – Universell energi

Energier, frekvenser och vibrationer
Energitjuvar
Mitt uppvaknade

K a p i t e l 3 – Själens väg

Vår själ
Själens vibrationsnivå
Att höja sin vibrationsnivå
43 nycklar för att höja sin vibration
Vår livsväg
Ödet och ödespunkter
Livet efter livet
Den universella väven och synkronicitet
Balans
Gamla och nya själar
Vår själsgrupp
Hjälpsjälar
Själsgruppens vibrationsnivå

K a p i t e l 4 – Den högre ordningen

Skaparen och det skapade
Vi får svar efter vår utvecklingsnivå
Den andliga kvaliteten
Vår transformation
Själslig nedstigning och uppstigning
Hur vi öppnar upp för andra dimensioner
Att bli ett med de högre andliga världarna
Det högre syftet
Den högre meningen
Den dolda visdomen
Lidandets mening
Döden är en illusion
Vår högsta själsliga potential

K a p i t e l 5 – Sjätte sinnet

Vårt sjätte sinne
Öppna upp det sjätte sinnet
Skapa ett sjätte sinne

K a p i t e l 6 – Tredje ögat, porten till upplysning

Tredje ögat
Dimensionsresor
10 steg för att öppna upp det tredje ögat

K a p i t e l 7 – Ljusvarelser – andliga vägledare

Våra andliga vägledare
Hur vi uppfattar våra vägledare
Hur vi kommunicerar med våra vägledare
Har vi mött våra vägledare tidigare?
Hur vi samarbetar med våra vägledare
Ljusvarelser i de olika dimensionerna

K a p i t e l 8 – Det flerdimensionella medvetandet

Vad är en dimension?
Dimensionerna
De universella lagarna och principerna
Hur man stiger i dimensionerna
Identifiera din själs dimension
I vilken dimension föddes du in i?
På vilken dimension är du nu?
26 tecken på att du går igenom en frekvenshöjning.

K a p i t e l 9 – De 12 dimensionernas medvetandenivå

Den 1:a dimensionen: Mineralriket, vatten, kvantfysik och DNA
Den 2:a dimensionen: Växt- och djurrikena
Den 3:e dimensionen: Den lägre mänskligheten
Den 4:e dimensionen: Astralplanet och den högre mänskligheten
Den 5:e dimensionen: Det högre ljusplanet
Den 6:e dimensionen: Kommunikation
Den 7:e dimensionen: Virvlar, spiraler,rotationer, orber och helig geometri
Den 8:e dimensionen: Själsgrupper
Den 9:e dimensionen: Hierarkisk struktur
Den 10:e dimensionen: Kristus-medvetandet
Den 11:e dimensionen: Skapandet
Den 12:e dimensionen: Skaparen

K a p i t e l 1 0 – Änglarnas dimension

Änglar
Änglahierarkin: Änglarnas 9 nivåer
Den översta änglahierarkin
Den mellersta änglahierarkin
Den lägsta änglahierarkin