Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Guidad meditation – Möt Ärkeängelen Tzaphkiel och kom i kontakt med din Akasha krönika (Livets bok)

0

I meditationen så möter man Ärkeängelen Tzaphkiel vars namn betyder Guds kunskap och besöker Akasha Arkivet där alla våra liv finns nedskrivna. Man kommer där i kontakt med sin Akasha krönika (Livets bok). Akasha-arkivet tillhandahåller obegränsat med vägledning och kunskap.

Köp Vivis bok här!
•adlibris.se
•bokus.se
•cdon.se

 

 

 

 

 

Detta är ett utdrag ut min bok  ”Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet”.

Den dolda visdomen – De 5 gyllene reglerna som styr de högre världarna och vilken kunskap vi kan komma i kontakt med.

Det existerar en högre visdom som ligger dold för oss fram tills dess
vi når den frekvens där informationen finns. Eftersom vi lever i en värld
där vi upplever en separation från andra dimensioner så har vi svårt
att integrera oss med det bortanför vårt plan. För att komma i kontakt
behöver man förstå och ta till sig de fem gyllene reglerna som styr den
högre världen.

Vad är en dimension?

En dimension är både ett medvetandetillstånd och ett sätt att ordna de
olika lager av existens på. Det som styr varje plans nivå och det som
särskiljer dem åt är deras specifika frekvens. Gränserna mellan dem
är diffusa och de ligger inte heller nödvändigtvis i en följd utan de
kan även befinna sig parallellt med varandra. Det finns olika typer av
vibrationer som påverkar den flerdimensionella upplevelsen av tid och
rum. Varje lager i universum är olika nivåer av utveckling och själslig
existens.

Regel 1:

Vi måste alltid vara ett med de principer, lärdomar, frågor och svar som
styr i den dimensionen som vi söker våra svar på, innan vi är det så får
vi inte nyckeln till den världens dolda visdom.

Regel 2:

För att kunna komma i kontakt med önskat plans visdom så måste man
ha tillskansat sig kunskaperna på nivåerna under samt arbeta aktivt med
sin utveckling på den nivån man befinner sig på. Detta måste ske både
mentalt, fysiskt, känslomässigt och andligt för att en transformation
ska kunna komma till stånd. Man kan inte delvis vara färdig med ett
plan utan man måste ha förstått och tagit till sig den fullständigt och
dessutom praktisera kunskaperna i sitt liv, många gånger som någon
form av lärare för dem som befinner sig på en lägre frekvens.
Vi kan aldrig helt förstå eller arbeta med det som ligger på kunskapsnivåer
över oss, så ansträngningen i den andliga utvecklingen bör vara
att ta sig uppåt utifrån där man befinner sig. Höjningen kommer att
infinna sig när målet är nått oavsett vår avsikt.

Regel 3:

Ju högre frågeställningar vi är i kontakt med ju mer avancerade svar
kommer vi att nå. För att detta ska kunna ske så måste vi själva ha
uppnått den grad av visdom som krävs för att kunna förstå och tolka
den. Innan dess är det omöjligt.

Regel 4:

När vår högsta vilja och fokus ligger på att göra gott från hjärtat så
kommer vi att minska det onda i våra och andras liv. När vi förhåller
oss kärleksfulla i våra tankar, känslor och ageranden så höjer det vår
förståelse för det som hör hemma på de högre planen där den rena
kärleken är det dominanta. Ju mer vi uppnår det sinnestillståndet själva
ju mer kan vi ta del av den visdomen.
För att detta ska kunna ske så måste vi eliminera negativa känslor som
till exempel egoism, ilska, rädsla, orättvisa, hat och grämelse genom att
ersätta dem med känslor av den motsatta kvaliteten. Man behöver lära
sig att undvika den inre kampen och omfamna kärleken och tilliten.
Nyckeln är att uppnå den nivån av kärlek där man inte längre upplever
ett uppoffrande när man släpper det som egot begär.

Regel 5:

För att komma i kontakt med den dolda visdomen så måste man först
komma i kontakt med frågorna som måste ställas, annars kan man aldrig
förstå svaren som kommer. Många har så bråttom att finna svar så
de missar att ge frågan sin uppmärksamhet, svaret ligger alltid bortanför
den. Nya frågor attraherar vi först när vårt arbete nått den nivån där
svaren existerar, efter det blir konsekvensen en själslig uppgradering. Så
fokusera på själva sökandet och viljan att utvecklas för det är där din
fråga mot det högre medvetandet medvetet eller omedvetet formas.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

Lämna en tanke