Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Wicca – Naturreligionen

0

Wicca är en nyhednisk, naturinriktad religion som blir allt mer populär och accepterad i Europa och andra delar av världen. Wicca är ett ord för häxa som kommer från det äldre engelska språket, och härstammar från 800-talet. Idag används dock namnet för att beskriva religionen som tillhör natur- och fruktbarhetsreligionerna samt mysterreligionerna. Wicca skapades på 1950-talet av britten Gerald Gardner från ett brett urval av religioner och trosuppfattningar samt frimurarritualer.

Sedan Gardner publicerat sina böcker på ämnet, har flera nya variationer av wicca dykt upp. Vissa följare är polyteistiska, vilket innebär att de följer mer än en gud, medan andra tillber den enda Guden eller Gudinnan. Andra tillber istället naturen, och kallar den Gaea efter den grekiska jordgudinnan. Vissa följare har plockat vissa delar ur den kristna läran, medan andra fullständigt avvisar kristendomen. De flesta följare av wicca tror på reinkarnation.

En diversifierad religion med flera ansikten

De teologiska åskådningarna inom religionen wicca skiljer sig åt, och följarna kan vara såväl troende som ateister och agnostiker. Vissa av dessa betraktar religionens gudar som varelser med en bokstavlig existens, medan andra snarare betraktar dem som symboler. Även bland troende wiccaner, vilket religionens anhängare kallas, finns det flera olika trosuppfattningar. Såväl panteister som monoteister, duoteister och polyteister förekommer bland religionens teistiska följare. Det som sammanlänkar dessa olika perspektiv är dock att gudomligheterna betraktas som antika, förkristna sådana av wiccaner.

De flesta tidiga wiccaner tillbad en behornad fertilitetsgud och en modergudinna, och religionens utövare tror vanligtvis att dessa bägge gudomligheter var de som tillbads på den äldre stenåldern, av människor tillhörande jägar-samlarsamhällen. Denna duoteistiska struktur med fertilitetsguden och modergudinnan omfamnades av bland andra Gerald Gardner. Han hävdade att denna struktur härstammade från stenåldern, och detta är fortfarande den bakomliggande grunden till hans version av religionen wicca. Gardner hävdade att namnen på dessa gudomligheter skulle hemlighållas inom traditionen, men 1964 avslöjades det för offentligheten att deras namn var Cernunnos och Aradia. Namnen på de bägge gudomligheterna ändrades sedermera.

Även om många wiccaner tilldelar den behornade guden olika egenskaper, associeras han ofta med djur och den naturliga världen, samt livet efter detta. Han betraktas även som den ideala manliga förebilden. Modergudinnan associeras istället med fertilitet, livet och våren, och har beskrivits som den ideala kvinnliga förebilden. Duoteismen inom religionen wicca har jämförts med taoismens yin och yang. Detta då de ofta tolkas som ett förkroppsligande av en livskraft som manifesteras i naturen.

Alternativa manliga och kvinnliga gudomligheter inom wicca

Andra wiccaner följer den ursprungliga duoteistiska strukturen med en gud och en gudinna, men har tagit till sig andra gudomliga former än den behornade guden och modergudinnan. Till exempel har guden kallats för Ekkungen, Järnekskungen, Solguden och Växtlighetsguden. Han har även tilldelats rollerna som ledare av den vilda jakten och dödens herre. Gudinnen porträtteras ofta som en trippel gudinna, som består av en jungfrugudinna, en modergudinna och en kärringgudinna. Alla de olika aspekterna av den trippla gudinnan har sina specifika associationer, nämligen oskuld, fertilitet och vishet. Hon har även porträtterats som en mångudinna och en menstruationsgudinna.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke