Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Yin och yang – två halvor som tillsammans skapar en helhet

2

Yin och yang är förmodligen det mest kända och mest väldokumenterade konceptet som används inom taoismen. Dess välkända symbol kallas taijitu. De flesta i västvärlden kallar den dock för yin och yang. Denna symbol förekommer i fler än en kultur och har med årens lopp kommit att representera taoismen.

Yin och yang är två halvor som tillsammans skapar en helhet. De är också startpunkten för förändring. När någonting är helt är det per definition oförändrat och komplett. När du då delar någonting i två halvor – yin och yang, rubbas balansen i denna helhet. Detta får de bägge halvorna att jaga varandra eftersom de försöker hitta en ny balans. Ordet yin betyder “den skuggiga sidan” och yang betyder “den soliga sidan”.

Yin och yang är ett koncept där denna tvåenighet skapar en helhet. Vi stöter på exempel på denna i vår vardag. De kanske tydligaste exemplen är dag (yin) och natt (yang) samt kvinna (yin) och man (yang). Under de tusentals år som detta koncept har använts, har många olika saker kategoriserats enligt olika yin-och-yang-system.

Människokroppen och dess rörelser kan delas in i olika yin- och yang-kategorier. Överkroppen är yang, medan underkroppen har sina rötter i yin. Mittpunkten av kroppen är där yin och yang möts. Övningarna i qigong är indelade efter yin och yang för att underlätta för utövaren att klassificera kroppens harmonier. Man behöver dock inte ha någon kunskap om yin och yang för att kunna utöva qigong, men det kan bidra till en ökad förståelse för metoden om man har den kunskapen.

Yin och yangs grundläggande koncept

1. Varken yin eller yang är absolut. Ingenting är helt och hållet yin eller yang. Alla aspekter innehåller också startpunkten för den andra aspekten. Dagen blir till exempel natt och natten blir till dag. Yin och yang är beroende av varandra, vilket gör att definitionen av den ena kräver definitionen av den andra för att vara komplett.
2. Yin och yang är inte statiskt. De är flytande och förändras med tiden. Ett exempel som illustrerar detta på ett tydligt sätt är hur dagen gradvis flyter över till natt. Dagens och nattens längd förändras dock. I takt med att jorden åldras börjar den snurra saktare, vilket får dagarna och nätterna att bli längre. Dag och natt är således inte statiska.
3. Yin och yang bildar tillsammans en helhet. En effekt som detta har är att den ena aspekten kan öka eller minska för att bibehålla helhetens övergripande balans.
4. Yin och yangs balans kan förvrängas av yttre omständigheter. Det finns fyra möjliga obalanser som kan inträffa: brist på yang, brist på yin, överskott av yang samt överskott av yin. Dessa obalanser kan paras ihop, vilket innebär att ett överskott av yin även kan orsaka ett underskott av yang och tvärtom.
5. Yin och yang kan indelas i ytterligare yin- och yang-aspekter. Ett exempel på detta är att hetta, en aspekt av yang, kan delas in i yin-aspekten varm eller yang-aspekten brinnande.
6. Det finns ytterligare principer som definierar yin och yangs kvaliteter. Ovanstående punkter är bara en startpunkt som illustrerar konceptet yin och yang. Detta är därför bara starten och du kan härifrån börja göra egna efterforskningar för att fördjupa dig ytterligare i konceptet.

Dela.

Om skribenten

2 kommentarer

  1. Björn den

    Hejsan har hjälpt till yin yang vet om den jag vet om går till

  2. Björn den

    Det är kul om vill prova gång

Lämna en tanke