Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Zarathustra – en av mänsklighetens mest mystiska och inflytelserika profeter

0

Zarathustra – den store iranske profeten och filosofen

I historiens gryning framträdde en gestalt på den iranska högplatån, en profet vars idéer och läror skulle forma och influera många av de stora världsreligionerna. Vi syftar på Zarathustra, en av mänsklighetens mest mystiska och inflytelserika profeter. Men vem var han och vilket arv av hans läror har bestått i modern tid? Fortsätt att läsa denna artikel för att lära dig mer om denna store filosof!

Vi vet inte exakt när Zarathustra levde

Zarathustra levde någon gång mellan 1500 och 1000 f.Kr, enligt de flesta historiker. De exakta datumen är dock fortfarande föremål för debatt bland akademiker. Trots att detaljerna om hans liv är knapphänta och ofta mytologiska står det klart att han var en revolutionär tänkare. Hans idéer skilde sig radikalt från de religiösa och filosofiska uppfattningar som rådde på hans tid.

Zarathustras mest betydelsefulla bidrag till andliga och filosofiska läror är hans doktrin om dualism. I hans världsbild finns det en ständig kamp som pågår mellan det goda och det onda. Det goda representeras av guden Ahura Mazda, medan det onda symboliseras av Angra Mainyu (eller Ahriman). Denna dualism sträcker sig bortom en simpel moralisk tudelning och kan snarare liknas vid en kosmologisk kamp som speglar människans val mellan rätt och fel.

Med sina läror som utgångspunkt grundade han religionen zoroastrismen

Zoroastrismen kallas den religion som Zarathustra grundade med utgångspunkt i sina egna läror. Denna forntida monoteistiska religion bygger på tron på en allsmäktig och god gud som representerar sanningen och skapelsen. Precis som Zarathustras läror betonar religionen en kosmisk kamp mellan det goda och det onda.

Enligt zoroastrismen har människan en fri vilja att välja mellan rätt och fel. Moraliska dygder som sanning, rättvisa och goda gärningar är centrala. Människans uppgift är att aktivt välja det goda för att bidra till den slutliga segern över det onda.

Detta blev den tro som dominerade i det persiska imperiet under akemenidernas och sasanidernas tid. Dess inflytande kan även spåras till judendomen, kristendomen och islam. De koncept som främst har anammats av andra stora religioner är koncepten himmel och helvete, änglar och demoner samt den yttersta domen. Dessutom har Zarathustras idéer inspirerat filosofer och tänkare genom historien, ända från antiken och in i modern tid.

Zarathustra fortsätter att inspirera till nya tankar långt efter sin bortgång

Idag är han en kulturell ikon, vilket delvis kan tillskrivas Friedrich Nietzsches filosofiska verk “Så talade Zarathustra”. Nietzsche använder honom som en symbol för sin egen filosofi, inklusive tankarna om övermänniskan och den eviga återkomsten. Zarathustras arv lever vidare inte bara i religiösa och filosofiska sammanhang utan också som en symbol för djärva och revolutionerande tankar.

Det står klart att Zarathustra är en gestalt som både mystifierar och inspirerar. Hans inflytande sträcker sig över flera årtusenden. De läror som utgör hans arv har format vårt sätt att tänka om etik, kosmologi och människans natur. Genom att studera honom och zoroastrismen kan vi fördjupa vår förståelse för den mänskliga strävan efter mening samt det godas kamp mot det onda. Zarathustra är dessutom en tidlös symbol för andligt sökande och filosofisk djärvhet – han var en sann pionjär vars idéer fortsätter att inspirera till nytänkande långt efter hans tid här på jorden.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke