Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Zoroastrism

0

Zoroastrismen är Irans förislamiska religion som än idag har överlevt i vissa isolerade områden, och som frodas än mer i Indien där ättlingarna till zoroastriska immigranter från Iran (Persien) fortsatt följer religionen. Den iranska profeten och religiösa reformatorn Zarathustra, som anses ha levt någonting mellan 1200- och 600-talet f.Kr., betraktas traditionellt sett som religionens grundare. Zoroastrismen har såväl monoteistiska som dualistiska egenskaper, och har sannolikt influerat de övriga stora religionerna i västvärlden – kristendomen, judendomen och islam.

Faktum är att zoroastrismen är en av världens äldsta monoteistiska religioner, då den grundats för cirka 3 000 år sedan. I 1 000 år var Zoroastrismen en av de mest inflytelserika religionerna i världen. Mellan år 600 f.Kr och år 650 e.Kr. var det den officiella religionen i Persien (nuvarande Iran). Idag är det dock en av världens minsta religioner. År 2006 rapporterade New York Times att det vid den tidpunkten fanns uppskattningsvis 190 000 följare runtom i världen.

Trots sitt ringa antal följare hävdar vissa att denna religion har format västvärlden, och den har även influerat populära filmer och TV-serier som Game of Thrones och Star Wars, samt har citerats av bland andra Freddie Mercury, Voltaire och Nietzsche i syfte att inspirera.

Trosuppfattning

Zoroastrier tror på en gud, vilken kallas Ahura Mazda (vilket betyder “den vise herren”). Han är rättvis, medlidande och anses ha skapat universum. Han är dessutom allsmäktig, allvetande, förekommer överallt, är omöjlig för oss människor att uppfatta, oföränderlig, har skapat livet och är källan till all godhet och lycka.

Denna gud dyrkas som överlägsen. Religionens följare tror att allt Ahura Mazda skapar är rent och bör behandlas med kärlek och respekt. Detta inkluderar naturen, så zoroastrier aktar sig traditionellt sett för att förorena mark, vattendrag och atmosfären. Detta har lett till att vissa kallar zoroastrismen för “den första ekologiska religionen”.

Zarathustra och Gud

Zoroastrier tror att Zarathustra (även kallad Zoroaster) är Guds profet. De tillber inte profeten, men genom denne mans läror kan människan komma närmare Gud, genom att följa sanningens och rättfärdighetens väg (kallad “asha”).

Vid 30 års ålder fick Zarathustra en uppenbarelse medan han badade i en flod i samband med en hednisk reningsritual. På flodbanken såg han en skinande uppenbarelse som visade sig vara Vohu Manah (“det goda sinnet”). Uppenbarelsen ledde Zarathustra till Ahura Mazda (Gud) och fem andra skinande varelser, vilka kallas för Amesha Spentas (“de heliga odödliga”). Detta var den första av ett flertal uppenbarelser genom vilka Zarathustra såg Gud och de heliga odödliga. Varje gång ställde han många frågor, och de svar han gavs utgör grunden till den zoroastristiska religionen.

Gott och ont

Inom zoroastrismen har Ahura Mazda en motpol vid namn Angra Mainyu (“den destruktiva anden”). Angra Mainyu är skaparen av död och all världens ondska. Medan Gud är perfekt och bor i himlen, lever Angra Mainyu i helvetets djup. När en människa dör hamnar denna i himlen eller helvetet beroende på sina gärningar i livet. Detta påminner som bekant en hel del om kristendomens motpoler, och man tror att de abrahamitiska religionerna har hämtat konceptet med himlen och helvetet från den zoroastriska tron.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke