Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Kända svenska medium – Terry Evans

Kända svenska medium – Terry Evans

En av våra mest kända svenska medium är Terry Evans från tv-serien ”De Okända”

Kritiker har dock ifrågasatt Evans arbete som ett av våra kända svenska medium. Debatten som uppstått handlar om moral och etik inom det mediala yrket, där skepsis och tro ställs mot varandra. Oavsett åsikt fortsätter Terry Evans att vara en av de mest diskuterade figurerna inom det mediala landskapet i Sverige, och hans bidrag till utvecklingen av nyandliga praktiker som bergsmeditationen har blivit en del av den svenska alternativmedicinska kulturen.

Terry Evans är en etablerad profil inom mediumskap i Sverige, med rötterna i Storbritannien där han inledde sin spirituella resa. Hans arbete och erfarenheter har inspirerat många inom det mediala fältet och gjort honom till en av våra mest kända svenska medium.

Erfarenheter från Storbritannien

Terry Evans föddes och växte upp i England, där han började sin karriär inom byggbranschen. Han övergick sedan till socialvården innan han fann sin kallelse inom det spirituella området. Som medium är Evans utbildad och certifierad av Spiritualists National Union (SNU), en organisation känd för att främja kunskap om medialitet i Storbritannien. Hans engagemang inom SNU har lagt grunden för hans mediala arbete och etik.

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot

Bergsmeditation: En Resa till Inre Frid

Terry Evans är ett namn som har blivit framstående inom det paranormala fältet i Sverige, mest känd för sin medverkan i TV-serier som “Det okända”. Med en bakgrund som byggnadsarbetare i Storbritannien tog Terry Evans steget in i det spirituella efter en livsomvändande upplevelse som 22-åring. Han har sedan dess etablerat sig som en av våra Kända svenska medium och andlig lärare, och hans arbete inom bergsmeditation har mottagit uppmärksamhet för sitt unika tillvägagångssätt i att skapa kontakt med andevärlden.

Bergsmeditation är en teknik som Evans säger sig ha mottagit från andevärlden under en svår period i sitt liv. Budskapet, som han initialt uppfattade som en dikt,Tarotguiderna, veckans Astro-Tarot, Medium, sierska, Vivi Linde, Experethjälp, Mediumpodden utvecklades med tiden till en fulländad meditationsform. Förfarandet syftar till att erbjuda individen inre frid samt en djupare förståelse för sig själv och sin omvärld. Evans har introducerat denna form av meditation till många, med förhoppningen att dela med sig av den vila och klarhet han själv påstås ha funnit genom processen.

Mediumskapets potential

Evans introducerade konceptet bergsmeditation, en metod som kombinerar både fysisk och andlig träning för att utveckla sina mediala förmågor. Han har genom sitt mediumskap och sin närvaro i svenska TV-serier som “Förnimmelse av mord” och “Det okända”, visat på potentialen som mediala insikter och kommunikation med andevärlden kan erbjuda. Genom dessa program har han blivit en av våra mest kända svenska medium, och hans förmåga att förmedla budskap från andra sidan har både blivit uppskattad och kritiserad. Terry Evans betraktar mediumskapet som ett verktyg för självutveckling och grundar sin lära i att alla människor har en potential att utveckla sin medialitet.

Bergsmeditationens betydelse

Bergsmeditationen har utvecklats av Terry Evans med syftet att underlätta personlig och andlig utveckling. Den symboliska betydelsen av ett berg inom denna praktik är flerdimensionell; det representerar en fast punkt, stabilitet och en strävan mot högre medvetenhet.

För att praktisera Bergsmeditationen erbjuds kurser där deltagarna får lära sig tekniker och metoder för att stärka självinsikten och den personliga utvecklingen. En kurs i Bergsmeditation kan omfatta flera olika moment, inklusive guidning av lärare som är diplomerade i den metod Terry Evans har etablerat. Under en sådan kurs utforskar deltagarna hur de kan använda meditationen för att uppnå en djupare kontakt med både sitt inre och den omgivande naturen.

Andevärlden och Intuition

I sitt arbete som medium strävar Terry Evans efter att förmedla budskap från andevärlden och hjälper människor att utveckla sin intuition. Han anser att kommunikationen med andar och intuitionen är djupt sammankopplade färdigheter som kan kultiveras vilket många kända svenska medium håller med om.

Kommunikation med Andar

Terry Evans är känd för sin förmåga att agera brobyggare mellan andevärlden och den fysiska världen. Han hävdar att kommunikation med andar innebär att motta meddelanden och guidning från andliga entiteter. Evans beskriver denna kontakt som möjlig genom att öppna de kanaler som gör det möjligt för andar att lämna budskap till de levande. Med över 30 års erfarenhet, har han demonstrerat denna förmåga i tv-programmet “Det okända” där andar ofta förmedlar insikter som rör liv efter döden.

Utveckling av Intuition

För att förstå andevärlden betonar Evans vikten av att utveckla sin intuition. Intuitionen är en personlig känsla som ger vägledning och insikt utan logisk förklaring. Den kan upplevas som en “magkänsla” och är en naturlig del av människans psykologi. Evans menar att genom att lyssna inåt och lita på sina instinkter, kan människor bli mer mottagliga för det okända och de budskap som andevärlden har att förmedla. Han håller seminarier och meditationssessioner, som Bergsmeditationen, för att assistera individer i att utveckla och förfina sina intuitiva förmågor.

Medieträning och Kursutbud

Terry Evans som är ett av våra mest kända svenska medium erbjuder en rad olika kurser inom mediumskap och personlig utveckling. Dessa kursprogram äger rum på hans kursgård och involverar olika nivåer av medial träning, allt från grundläggande tekniker till mer avancerade kurser.

Kurser i Medialitet

  • Kursutbudet hos Terry Evans omfattar grundkurser i medialitet, där kursdeltagare introduceras till de grundläggande principerna för medial utveckling. För de som vill fördjupa sina kunskaper erbjuds även diplomerade kurser, där individer kan bli certifierade medium efter genomgången utbildning.
  • Kursgården, belägen i Fanthyttan, erbjuder kurser som Medial undersökning och rening, Ledarskap och intuition, samt kurser specifikt fokuserade på att förståSpådom och hantera mediala upplevelser.

Bergsmeditation som Kurs

Bergsmeditation är en specifik kurs som leds av Vårt kända svenska medium Terry Evans. Kursen är uppdelad i fem delar, varje del varar i fyra dagar och är en del av den mediala träningsutbildningen. Kursdeltagare får inte bara möjlighet att utforska sin egen potential och förmåga att meditera, de tränas också i att leda grupper i Bergsmeditation. Vid kursens avslut kan deltagarna bli diplomerade bergsmeditationsledare, vilket ger dem kvalifikationer att hålla egna sessioner. Kursprogrammet inkluderar en praktisk del där deltagaren ska leda en meditationsgrupp med vägledning och stöd.

Personlig och Spirituell Utveckling

Terry Evans har etablerat ett unikt sätt att bidra till individens personliga och spirituella utveckling, med en tydlig betoning på att frigöra inre potential och höja medvetandet. Hans arbete med “Bergsmeditationen” står som en central punkt för denna resa mot självkännedom.

Berget – Vägen till Frihet

“Bergsmeditationen”, en teknik framtagen av Terry Evans, används som ett verktyg för att stärka kontakten mellan det medvetna och det omedvetna. Denna meditation visualiserar en bestigning av ett berg vilket symboliserar resan mot den personliga friheten och förmågan att se vem man verkligen är. Det står klart att genom denna metaforiska bergsbestigning kan individen utforska och utvidga sitt medvetande.

Framkalla Inner Potential

Evans arbete strävar efter att låta individer upptäcka och utveckla sin inneboende potential. Genom hans kurser och mediala verksamhet får deltagare möjlighet att identifiera och använda sina dolda resurser och talanger. Fokus ligger på den personliga utvecklingen och att uppnå ett mer nyanserat och fördjupat medvetande.

Terry Evans Böcker och CD-skivor

Terry Evans har publicerat flera böcker och CD-skivor som avser att vägleda och utbilda individer i andlig utveckling. Hans verk inkluderar insiktsfull läsning och guidade meditationer som är tänkta att hjälpa lyssnare att uppnå personlig harmoni och spirituell klarhet.

  • Bokning: Användare kan enkelt boka deltagande i dessa event via företagets hemsida.
  • Event: Verksamheten arrangerar storseanser och håller kurser i medialitet, vilket ger deltagarna möjlighet att förbättra sina egna förmågor.
  • Komplementära Aspekter av Mediumskap

Symboler och Känslor i Medialitet

Inom det mediala fältet betonas ofta vikten av symboler och känslor. De kan ses som vägledande verktyg för både utbildning och praktiserande av mediumskap. Vidare är kopplingarna till faith cure och parapsykologi centrala för att förstå mediumskapets komplementära dimensioner.

  • Symboler spelar en avgörande roll i mediumskap. De fungerar som metaforiska broar mellan det synliga och det osynliga, performance hos ett medium och deras förmåga att tolka symbolernas underliggande betydelser är essentiell för mediumskapet. Terry Evans som är ett av våra Kända svenska medium är känd för sitt medverkande i Det okända, använder sig av diktform i bergsmeditationen, vilket illustrerar denna symbolladdade kommunikation.
  • Känslor: Känslor är likaså centrala inom mediumskap. De fungerar som en kompass för att navigera i den mediala processen. Ett medium som Terry Evans använder känslor för att knyta an till andevärlden och för att förmedla information.

Faith Cure och Parapsykologi

Faith cure, eller troshelande, är en praxis där individens övertygelse och tro spelar en grundläggande roll för den fysiska och emotionella läkningen. Det härstammar från en övertygelse om att helande kan ske genom andlig tro och bön. Parapsykologi: Vetenskapen som studerar fenomen som inte kan förklaras genom traditionella vetenskapliga principer. Mediumskap examineras ofta inom denna disciplin för att utforska dess potentiella vetenskapliga grund. Terry Evans arbete och erfarenhet som medium kan undersökas ur ett parapsykologiskt perspektiv, där vetenskap och spiritualism möts. Mediumskap integrerar dessa komplementära aspekter för att ge en djupare förståelse av det osynliga och föra samman det med vårt mänskliga tillstånd genom utbildning, praktisk tillämpning och ett öppet sinne.

Terry Evans och Det Okända i Sverige

Terry Evans är en välkänd profil inom det paranormala fältet i Sverige, känd för sitt arbete i det populära TV-programmet “Det okända”. Hans engagemang har inkluderat arbete med andra medier och etableringen av en akademi dedikerad till det övernaturliga.

Vendela Cederholm och andra kända svenska medium har vid sidan av Terry Evans blivit ett känt namn inom “Det okända”, där hon figurerar som ett av de medier som arbetar med att kommunicera med andevärlden. Sverige har en rik historia av mediala traditioner, och personer som Cederholm och Evans gnistar stort intresse genom sina framträdanden i TV och vid publika evenemang.

Det okända har inte bara blivit ett program för dem som är medialt begåvade, utan även för människor som söker insikt och förståelse för sina egna potentiellt övernaturliga erfarenheter. Terry Evans och hans kollegor spelar en viktig roll i detta fält i Sverige.

Utökade Tjänster och Material

Inom ramen för utökat utbud erbjuder Terry Evans konsultationer och sessioner som innefattar olika former av andlig vägledning och mediala presentationer. Dessa tjänster utnyttjar traditionella metoder som Tarot och Lenormand samt större evenemang såsom storseanser.

Tarot och Lenormand Kort

Terry Evans använder Tarotkort, ett traditionellt system för spådom och andlig insikt, i sina sessioner. Tarotkorten fungerar som verktyg för att förmedla budskap eller ge vägledning genom symboliska bilder. Förutom tarot erbjuds även spådom med Lenormandkort, som är en annan typ av kortlek uppkallad efter den franska spåkvinnan Marie Anne Lenormand. Dessa kort används för att ge en mer direkt och konkret läsning, ofta med fokus på mer praktiska aspekter av en persons liv.

Storseanser och Event

Storseanser är evenemang där Terry Evans agerar som en mediär kanal för andekontakter inför en publik. Under dessa tillställningar strävar han efter att etablera kommunikation med andar för att bringa tröst och bevis på livet efter detta. Det framgår att under storseanser kontrollerar inte mediet vilka andar som tar kontakt eller vilka meddelanden de vill förmedla. Lena Ranehag, även hon ett av våra kända medium i Sverige, har tidigare ofta deltagit i liknande evenemang.