Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Kända svenska medium – Vivi Linde

Kända svenska medium – Vivi Linde

Vivi Linde är ett av våra kända medium i Sverige som har en bred följarskara tack vare sitt arbete inom mediumskapet och medial rådgivning. Hon kombinerar traditionella metoder som tarotläsning med moderna medielösningar, vilket inkluderar att leda online portalen Tarotguiderna för andliga och mediala tjänster samt en podcast. Vivi Lindes arbete sträcker sig bortom individuell rådgivning; hon är engagerad i att utbilda och vägleda andra i deras mediala utveckling.

Medial utveckling Medium Mediumkunskap Vivi Linde Tarotguiderna Tarot bok böcker

Medium och en andlig livsstil

Vi har många kända svenska medium som kan ge vägledning idag. Vivi Lindes engagemang i att leva utifrån en andlig livsstil och att ge medial vägledning framträder inte bara genom konsultationer utan också genom hennes insatser för att utbilda andra. Genom de kurser hon haft och de böcker hon skrivit så delar det kändaTarotguiderna, veckans Astro-Tarot, Medium, sierska, Vivi Linde, Experethjälp, Mediumpodden svenska medium Vivi Linde med sig av sin kunskap till dem som önskar utforska och utveckla sina egna mediala förmågor. Hennes popularitet har ökat genom flera mediala kanaler och framträdanden i svensk media. Som en framstående personlighet inom andlighet bidrar hon med sin expertis och sina erfarenheter till att öka medvetenheten om spiritualism och dess praktiker i Sverige.

Vivi Linde är känd för sin omfattande kunskap och praktik inom områden som tarot, magi och naturreligion, hon är även ett känt svenskt medium och har kontakt med andevärlden. Med en bred erfarenhet av mediala ämnen har hon etablerat sig som en auktoritet genom att driva Sveriges största mediala portal. Portalen agerar som en knutpunkt för likasinnade, där man kan utforska artiklar, meditationer och Linde själv delar med sig av sin insikt genom verktyg som veckans astro/tarot.

Vivi Linde som Medium

Vivi Linde är ett erkänt medium och välbekant från hennes deltagande i mediala TV-program och sitt omfattande arbete inom tarot, mediala samtal och publikationer. Hennes karriär inom mediumskapet präglas av en kombination av mediaframträdanden och andlig och medial utveckling.

Karriären och Mediumskapet

Vivi Lindes mediala offentliga karriär tog fart när hon som medverkade i den mediala realityserien “Livet På Andra Sidan” 2012 där hon tillsammans med två andra kända svenska medium i åtta avsnitt delade med sig av sitt liv som medium. Hennes förmåga som medium har också uppmärksammats i andra media sammanhang, däribland så var hon med i ett avsnitt av “Let´s Dance” 2009 som Elin Klings spådam. Med en professionell närvaro i TV, radio och online, har Vivi Linde gjort mediumskap tillgängligt för en bredare publik.

  • Mediumskap – Vivi Linde är erkänd för sitt arbete som medium, där hon skapar en bro mellan det fysiska planet och den andliga världen. Hon balanserar sina mediala förmågor med sin vardag, och engagerar sig i att dela med sig av sina insikter.
  • Verk och Publikationer – Som författare har Vivi Linde bidragit till flera mediala böcker och andlig litteratur. Hon driver även podcasten Mediumpodden tillsammans med Camilla Elfving som också är ett känt svenskt medium där de diskuterar utan “fluff-fluff och hitte-på-spökerier”. Deras syfte är att presentera andevärlden som den är, utan att lägga till onödiga spektakel. Vivi har etablerat sig som en auktoritet inom det mediala fältet, inte bara genom sina egnaBloggportalen Andlig Livsstil erfarenheter men också genom att dela med sig av sina insikter till en bredare publik.
  • Podcast och Kanaliserad Information – Vivi Linde har tillsammans med Camilla Elfving skapat en podcast vid namn “Mediumpodden”. I deras podd-avsnitt tar de upp ämnen som rör mediumskap och andlighet på ett jordnära och rakt på sak sätt. De delar också information om andevärlden och utforskar djupare samtal om existentiella frågor. Det släpps ett avsnitt i veckan.

Mediumets Arbete

I sitt arbete som ett svenskt känt medium bygger Vivi Linde broar mellan den fysiska världen och andevärlden. Hon använder en rad olika metoder för att samverka med andliga entiteter och förmedlar insikter och budskap till de levande.

Metoder och Praktiker

Vivi Linde använder sig av flera metoder för att utöva sin medialitet och sitt mediumskap. Dessa inkluderar tarotläsning, där hon tolkar kortens bilder för att ge vägledning och insikter, samt använder pendeln för att svara på frågor eller hitta förlorade föremål genom ja/nej-svar. Hon praktiserar också kanalisering, en process där hon möjliggör för andliga guider att tala genom henne.

Etiska Aspekter

Vivi Linde tar etik och moral på stort allvar inom sitt mediumskap. Hon fokuserar på äkthet och ansvar i sitt arbete för att undvika missförstånd. Hennes praktik grundar sig i respekt för både de levande och de andar hon samarbetar med, samt en strävan att inte orsaka skada genom sina handlingar eller informationen hon förmedlar.

Andevärlden

Kontakten med andevärlden sker genom en medveten intention att samverka med andar Vivi Linde arbetar för att skapa en förståelse och harmoni mellan de levande och de avlidnas andar.

Spiritualitet och Livsväg – I hennes arbete som medium och andlig och medial vägledare utforskar Vivi Linde koncepten inom spiritualitet och hur de sammanflätas med individers livsvägar. Hon betonar vikten av synkronisitet och medvetenhet i sökandet efter ett livssyfte samt den känslomässiga utvecklingen.

Sökandet efter Livssyfte – Vivi Linde anser att varje persons livsväg är unik och definieras av en strävan att förstå och utföra sitt livssyfte. Hon poängterar att synkronisitet, det vill säga meningsfulla sammanträffanden, kan leda individer mot deras verkliga kall. Linde uppmanar människor att vara uppmärksamma på tecken från omgivningen och andliga vägledare, vilka kan ge insikt och riktning i livet.

Personlig Känslomässig utveckling

Den personliga och känslomässiga utvecklingen är som hos andra Kända Svenska Medium i Sverige central i Vivi Lindes arbete. Hon adresserar ämnen som känslomässig läkning som kritiska komponenter till andlig utveckling. Hon uppmanar till självmedkänsla och inre arbete som en väg till medvetenhet och andlig tillväxt, vilket kan reducera inre konflikter, ofta benämnda som andligt inbördeskrig. Linde betonar att detta arbete kan leda till en starkare förbindelse med det andliga, vilket i sin tur fördjupar förståelsen av ens livsväg.

Andliga och Paranormala Företeelser

Andliga och paranormala företeelser fascinerar och förbryllar. Inom dessa områden utforskas det okända som utmanar vårt sätt att förstå världen, inklusive fenomen som transmediumskap och fysiskt mediumskap. Människor har länge genom mysterier, mystik, och det paranormala och okända sökt hemliga läror och svar på livets stora frågor.

Attraktionslagen är en annan spiritualistisk princip som antyder att människors tankar och intentioner har en verklig inverkan på deras verklighet, ett koncept som fortsätter att väcka nyfikenhet och debatt.

Många Kända Svenska Medium i Sverige använder sig av alternativa Terapier och Healingmetoder. Vivi Linde praktiserar ett brett spektrum av alternativa terapier och healingmetoder. Detta inkluderar allt från regressions- och reinkarnationsterapi för att adressera tidigare livs erfarenheter, till kristall healing och chaktra balansering vilket strävar efter holistisk välbefinnande.

Profiler och Nyckelfigurer

Vivi Linde är en framstående personlighet inom det mediala fältet, känd för sina samarbeten och sin förmåga att inspirera andra inom andlighet och mediala praktiker.

Samarbete

Vivi Linde har i sin karriär samarbetat med flera framgångsrika Kända Svenska Medium i Sverige. Hon driver även en podcast tillsammans med Camilla Elfving, vilket belyser vikten av mentorskap och samarbete inom det mediala området.

Inspiratörer och Historiska Figurer

Bland historiska figurer inom det mediala och andliga fältet kan Hilma af Klint nämnas. Hon var en pionjär som även inspirerat dagens Kända Svenska Medium i Sverige, däribland Vivi Linde.

Utbildningar och Kurser

Vivi Linde erbjuder just för tillfället inga utbildningar på grund av tidsbrist, men hon har haft ett brett utbud av utbildningar och kurser inom området för andlig och medial utveckling, specifikt inriktade på att hjälpa individer att förstå och utveckla sina egna mediala gåvor genom strukturerad undervisning och praktisk träning.

Andlighet i Vardagen

Andlighet kan integreras i alla aspekter av vardagslivet, från personliga relationer till arbetsmiljön. Att praktisera andlighet dagligen bidrar till andlig balans och personlig utveckling. Vivi Linde är förutom att hon är ett av våra kända Svenska Medium i Sverige även naturmagiker och häxa. Som häxa väljer Vivi Linde att förhålla sig till naturreligioners traditioner och praktiker, där hon använder sig av ritualer och gamla visdomar för att fördjupa sitt andliga arbete. Hon förklarar att vara häxa som en djup förbindelse med naturen och dess krafter, samtidigt som hon betonar vikten av att vara i kontakt med sin själ och intuition.

Genom sitt arbete och sitt engagemang har Vivi Linde blivit en röst för många människor som söker vägledning i andliga och mediala frågor. Hon belyser hur traditionella kunskaper kan anpassas till moderna livsstilar, och inspirerar genom att praktisera magi och ceremonier som del av vardagen. Hennes tillvägagångssätt har blivit ett exempel för individer som är nyfikna på eller redan följer en häxas väg, där magi ses som en del av det naturliga flödet och balansen i livet.

Kanaliserad information

Vivi Lindes arbete som medium inkluderar även att kanalisera information från andliga dimensioner. Detta innebär att hon mottar budskap från andliga guider och änglar och förmedlar dessa till den fysisk världen, vilket kräver en djupgående förbindelse till de högre planen.

Häxkonst och Ritualer

Häxkonst och ritualer är kärnan i många häxors andliga praktik, där de skapar en bro mellan det synliga och osynliga. De används för personlig utveckling och för att ära naturliga cykler och gudomliga krafter.

Ritualers Betydelse

Ritualer är strukturerade handlingar som utförs med intention för att manifestera förändringar i den fysiska eller andliga världen. De kan sträva efter att påverka personlig utveckling eller utforska sin andlighet. Ritualarbete är centralt i häxkonsten och följer ofta trefaldighetslagen, som lär ut att all energi som sänds ut återvänder tredubbelt.

Altare och Element

Ett altare är en häxas heliga plats som representerar elementen och rymden där magiskt arbete utförs. Ett altare inkluderar föremål som representerar elementen – jord, luft, eld och vatten – samt om man vill även symboler för gudinnan och guden. Ett altare kan även ha personliga föremål som ljus, kristaller, och verktyg som är viktiga för utövarens häxeri. En häxas trädgård kan också ses som ett levande altare, där varje del av naturen samverkar i harmoni.

Sabbater och Årshjulet

Sabbater firas av häxor för att hedra årstidernas växlingar och jordens cykler, vilka symboliseras av årshjulet. De åtta sabbaterna flätar samman skördetid, förändring och förnyelse. Häxor samlas ihop för att fira, utföra rituella handlingar och besvärjelser. Traditioner kan inkludera att skapa en Book of Shadows, en personlig bok med ritualer, magiska recept och reflektioner, för att dokumentera sin andliga resa och kunskaper.

Häxeri – Mat och Dryck

I häxans värld är mat och dryck mer än bara näring; de är verktyg för att manifestera intentioner och förstärka magiska ritualer. Dessa element används flitigt för att kanalisera naturkrafter och energier.

Maten har en central roll inom magisk praxis och används ofta för att representera elementen och årstidernas skiftningar. Ingredienser väljs med omsorg där varje har en specifik energi eller symbolik. Till exempel ingår gröna örter i många häxers kök för att symbolisera liv och läkning. Traditionella rituella måltider, som Sabbatsfester, är tillfällen då maten blir en direkt förbindelse med den speciella tidpunkten på årshjulet och de energier som den representerar.

Brygder och Drycker

Drycker är lika viktiga som mat i en häxas arsenal och används för att skapa elixir och brygder. De kan blandas för att främja hälsa, kärlek, skydd eller klarsynthet. En brygd kan vara så enkel som ett te med örter som är kända för sina helande eller lugnande egenskaper, eller så komplex som en noggrant utvald blandning av ingredienser för en specifik magisk ritual. Många häxor skapar egna infusioner som de använder ritualistiskt för att stärka sin kontakt med det övernaturliga och för att skänka sina önskemål styrka.

Andliga vägledare och Lärare

Andliga vägledare och lärare spelar en avgörande roll i processen för spirituell utveckling. Dessa personer delar kunskaper och läror som de samlat på sig över tid. Vivi Linde som är ett av våra kända svenska medium är en av grundarna till Andlig Livsstil, fungerar som en sådan vägledare genom att dela med sig av insikter i sin bloggportal och i sina podcasts.

Utöver Det Fysiska

Vivi Linde är en andlig utövare och medium som berikar det fysiska livet med en djup förståelse för andevärlden. Hon använder sina kunskaper och erfarenheter för att överbrygga gapet mellan den materiella världen och det okända.