Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Att leva som “häxa” och utöva en naturreligion..

2


Här berättar jag lite hur det är att leva som häxa och utöva en naturreligion. Alla gör på sitt sätt och hittar sin väg, ritualer och ceremonier har funnits i alla tider och jag tycker inte man ska sätta varken krav eller restriktioner på hur man ska utöva sin tro, följ ditt hjärta och dina vägledare så kan du aldrig hamna fel..

Du kan antingen utöva magi själv som solitär häxa (ensamhäxa) eller tillsammans med andra i en coven (grupp).

Du kan välja att vara ”eklektisk häxa” d.v.s. du bestämmer själv hur du ska utöva din tro eller så går du med i en häxgrupp som redan har egna regler och lagar att följa (t.ex. wicca).

Här kommer du få en grund för hur man lever med en naturreligion och hur man utövar magi och firar de 8 sabbaterna. Finns mer info under kategorin HÄXKURS och det kommer även mer framöver.

Magi=Jobba med attraktionslagen.

Utöva din andlighet och magi som du vill. Låt inte någon annan diktera dina villkor hur du ska jobba. Lyssna på dig själv och på dina andliga vägledare så får du vägledning. Var din egen Guru i ditt liv. Leta inte svaren utanför din kropp, de finns inom dig!

Allt vi sänder ut i universum får konsekvenser, kedjereaktioner och resultat. Vi har inte alltid kontroll över det vi sänder ut i det ”icke magiska livet”. Vi påverkas också starkt av yttre händelser vilket styr vårt liv åt en speciell riktning. Det är där vi ska vara med och påverka med vår magi.

Jag ger här förslag på hur du/ni kan göra era ritualer. Var inte rädd för att förändra och göra på ert sätt. Utveckla!

 

VID RITUALER:

·        Vid avslut eller förminsknings ritualer  (vid avtagande måne) så eldar man upp sin önskning så den försvinner. Lappen eldas upp och vill man ytterligare förstärka så kan man göra det tillsammans med en sak eller bild som symboliserar önskningen.

·        Vid ökning eller full krafts ritualer (under helmåne eller tilltagande måne) så gräver man ner sin önskan så den får växa. Lappen grävas ner med i jorden och vill man ytterligare förstärka sin önskning så kan man även gräva ner en sak eller bild som symboliserar önskningen.

Avsluta alltid alla ritualer/sabbater med att äta en måltid för att jorda dig/er.

Magi

Magi är energiarbete. Med magi så arbetar man med Attraktionslagen – det du sänder är det du attraherar. Lika dras till lika. Det du sår får du också skörda. Tankens kraft är den starkaste kraften, allt startar med en tanke. Tankar är en energi som attraherar liknade energier (tankar och händelser). Denna kraft använder man sig av när man utövar magi. Du väljer själv vad du vill fokusera på, det är vad du kommer att dra till dig!

Magi är att använda viljan till att åstadkomma förändring. Din vilja är universums lag. Du riktar din energi mot önskat mål, önska-fokusera-visualisera-rikta. Det finns inga begränsningar i universum utan det finns ett överflöd av allt. Människan väljer själv sina begränsningar. Med tanken skapar du själv dina begränsningar eller ditt överflöd. Magi bygger på att allt du vill ha finns tillgängligt, naturligtvis med respekt för andra människor. Universums energi finns inom oss och runt oss och energin är tillgänglig för var och en att använda sig av.

Det är vanligt att man som häxa siar i någon form, det kan vara för egen del eller för andra.

Det är viktigt att inte påverka andra människor med sin magi, låt dem fatta sina egna beslut i sina liv. Du kan endast styra ditt liv, respektera att alla har sina egna öden. Alla har en egen vilja som inte ska manipuleras.

Precis som med uppradade dominobrickor så puttar man igång en kedja av händelser när man puttar igång den första. Likadant kan du bestämma din egen kedjereaktion på en händelse eller önskan. Istället för att fokusera på första brickan så fokuserar man på slutmålet (brickan) och sätter igång energin som ska nå dit.

Ofta så förutser man inte alltid alla konsekvenser som kommer av det man skapat i livet, både på gott och ont. Det kan ibland ta lång tid innan man ser hela slutresultatet.Det är inte ovanligt att utveckling sätts igång både ofokuserat, ogenomtänkt och halvhjärtat. Inom magin gör man tvärt om. Man tar kontroll

Som häxa lyder man under TREFALDIGHETSLAGEN: Allt gott du sänder ut får du TRE gånger tillbaka och allt ont du sänder ut får du TRE gånger tillbaka. Karma!

 

VIKTIGT:
När du använder dig av magi så är det effektivaste sättet att skapa förändring på att arbeta både på det astrala och fysiska planet. Det du startar upp på det astrala planet kommer förr eller senare att fortplanta sig här nere.

 

Magi är inte komplicerat, det är ett sätt att förhålla sig till resurserna i universum.

Häxa

Häxa är en etikett som människor har satt på andra personer snarare än en självvald identitet. Olikheter har alltid fått människor att kategorisera och tillämpa fördomar. Jag använder namnet häxa för att berätta att jag tillämpar gamla kunskaper, visdomar och seder. Traditionerna är nedärvda i generationer. Precis som indianerna så är vi ett gammalt naturfolk med respekt för naturen och dess lagar. Olika kulturer använder olika namn såsom häxa, magiker, medicinman, shaman och nåjd mm. För mig är ”häxa” ett samlings ord för en person som är i kontakt med sin själ och andlighet och som litar till sin känsla och intuition. Vad man kallar sig är ointressant, det är substansen i det man gör som är av vikt.

Häxor i alla tider har varit vanliga kvinnor (och män) som haft ovanliga sysselsättningar såsom kunskap om örter, växter, läkekonst, naturens hjälpmedel, magi, healar, månens påverkan och faser, insikter och förutsägelser, barnafödande mm. Denna kunskap finns naturligtvis fortfarande ibland oss fast på olika sätt.

Jag är en eklektisk häxa, d v s jag har min egen tolkning om hur jag vill utöva min tro. Jag är inte typen som hänger mig åt orgier och ohämmade riter, alla väljer det som passar dem. Att vara häxa innebär framför allt för mig att hitta balansen i livet och leva i samklang med världsalltet.

I dag är min uppfattning att universum är en intelligent energi och om vi vårdar denna energi med omsorg och kärlek så är det ett verktyg vi alla kan använda oss av. All universums energi har olika densitet. Materia har en mycket tät densitet och universum har närmast en transparant densitet. Om vi människor tonar in på den universella energi så får vi en lättare densitet, vi kan då förnimma dimensioner och världar som annars inte är möjligt.

När man försöker leva i harmoni med sig själv, andra människor och universum så höjer man sina vibrationer för förnimmelse. För mig är det så ”enkelt” Inga gubbar på små moln för mig tack!

Därför kallar jag magiutövande för energiarbete.

Naturreligion

Målet är att leva i harmoni med livets växlingar som dag/natt, sol/måne, feminint/maskulint och årstidernas skiftningar. Magi och häxeri är ett sätt att leva, en livsfilosofi mer än en religion. Läs gärna om olika naturfolk som intresserar dig. Man kan finna mycket inspiration där.

Sabbaterna

Att vara häxa innebär också att man firar de 8 stora sabbaterna (högtiderna). Dessa sabbater firas i enlighet med naturens och årstidernas skiftningar. Flera av dem ses idag som kristna men de härstammar från gamla hedniska högtider.

vBeltane –firas 1 maj (Valborg). Beltane är en ”eldfest” och enligt gamla traditioner hoppar man över eld för att t ex bli fruktsam. Våren har kommit och nu håller den på att ta fart. Beltane är en skamlös sexuell sabbat. Enligt traditionen brukade paren bege sig ut i skog och äng för att älska kvällen innan, avsikten var att främja växten på åkrarna.

vLitha – 20-23 juni (Midsommar). Denna högtid inföll mellan vårsådd och höstskörd. Bonden och hans husfolk kunde därför ge sig tid för firande. Man skulle pryda, maja, hemmen med blommor grönt och björkris. Midsommarstången är en gammal hednisk symbol, en erigerad penis som tränger in i en krans (slidan) för att befrukta. Sommarsolståndet är när det växer och frodas som mest. Älvor och feer ska vara extra aktiva denna afton.

vLughnasadh(Lammas) – 1 augusti. (Första skördefesten). Uppkallad efter keltiska solguden Lugh. Eftersom solen minskar så är detta hans dödsdag, när Lugh offras så får vi skörda. Folk strålade samman för fest så då föll det sig också naturlig att man även arrangerade bröllop, hindersprövningar och ingick avtal. Lughnasadh fokuserar på rättvisa, rättigheter, både juridiska och personliga.

vMabon – 20-23 sep. (Höstdagjämning). Mörkret börjar växa. Detta är fullbordandet, slutet på skörden. Förr i tiden betalade arrendatorerna sina skulder till markägarna vid denna tid. Både vår och höstdagjämning handlar om balans, men nu handlar det om att balansen återupprättas – allting ordnas upp.

vSamhain – 31 oktober-1 november (Alla Helgons dag). Samhain är häxornas nyårsafton, nya årets födelse och gamla årets död. Slöjorna mellan världarna är så tunn vid samhain att man kan bjuda in personer från andra sidan. Vi ska vid detta tillfälle komma ihåg våra förfäder och banden till dem.

v Yule – 21 december (Vintersolståndet). Vid denna tid tänder man eldar för att uppmuntra solen. Tid för död och pånyttfödelse. Solguden återkommer vid Yule, man firade ljusets återfödelse. Denna dag kallas även ”Fionn´s dag” Solens återvändo och ”midvinter”.

vImbolc – 2 februari (Ljusmässodagen). Ljusets och fruktbarhetens högtid. Initieringstid. Första vårtecknen, nere i marken börjar frön gro. Vintern drivs på flykten. Denna högtid är helig för gudinna Brigid som associeras med poesi, healande, kreativitet och smide. Det handlar om att bli något annat, något nytt och starkare.

vOstara – 20 Mars.(Vårdagsjämning/påsk). Moder jords uppvaknande, dag o natt blir lika långa. ”Ostras dag”- efter gudinnan Ostra som var en teutonisk vårgudinna.
Modergudinnan befruktas så att hon föder guden nästa vintersolstånd. Ägget är en mäktig symbol för fruktbarhet, återfödelse och uppståndelse. Världen kommer till liv igen.

 

Ond eller god

Jag anser att det inte finns en OND eller GOD kraft eftersom jag inte tror på himmel eller helvete eller Gud eller Djävulen. Onska och godhet är något som vi skapar själva.

Vad som kommer ut av din kraft beror på hur du använder den och varför. Energi är något rent som vi kan manipulera, den kan då bli positiv eller negativ. Vår intention talar om vilken energi som kommer ut av det hela. Ur kärleksfull energi kommer kärlek, ur ondska eller ego kommer detsamma tillbaka.

Tyvärr så har vi här på jorden obalans mellan gott och ont, där av skapar vi vårt eget helvete på jorden.

Hur kan man se in i framtiden?

Dåtid – Nutid – Framtid, tiden är som en väv som flätas samman och blir till ett. I denna fläta finns all information tillgänglig. En del forskare bl.a. inom stängteorin påstår att tiden inte är linjär utan om man ser långt ut i universum så är den plastisk.  Du kan fritt böja den, då kan du även dra till dig valfri tid eller plats. Det är bara fråga om att behärska fysik och energi. De anser även att tiden på kvantnivå hoppar. Det går alltså inte att säga vad som kommer först, dåtid, nutid eller framtid. All tid är nu. Alltså borde all information om vårt liv finnas nu. Det är därför man kan se framtiden och tidigare liv, vi har all information i nuet.

Blessed be! Vivi

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Vivi Lindes podd. Välkommen till min blogg!

2 kommentarer

  1. Carina den

    Tack för allt du skriver Vivi, jag uppskattar det mycket:) kram

    • Vivi den

      Härligt att höra 🙂 kram vivi

Lämna en tanke