Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

keltiska högtiden imbolc

0

Imbolc är ursprungligen en keltisk högtid men har under 1900-talet tagits upp av keltiska nyhedningar och wiccaner. Den utövas inom dessa olika inriktningar än idag. Imbolc kan också kallas för Imbolg eller Sankta Brigidas dag.

Ursprung

Imbolc är en av de fyra keltiska högtiderna och firades bland annat på Irland och i Skottland. Högtiden har ansetts vara av stor betydelse under en längre period då den har nämnts i tidig litteratur på Irland. Från början var det en hednisk högtid som avsåg att fira Brigida som var fruktbarhetsgudinnan eller den upphöjda.

Efter kristendomens intåg blev högtiden en påminnelse av Saint Brigid av Kildare. Detta då den katolska kyrkan kombinerade gudinnans egenskaper med ett helgon. Saint Brigid av Kildare levde 453-524 och grundade en kyrka vid Kildare. Där fanns det alltid ett tänt ljud för gudinnan Brigid. Helgonet sägs också ha kunnat utföra mirakel.

Imbolc kan man beskrivas som vår motsvarighet till Kyndelsmässodagen.

Att fira vårens ankomst

Imbolc är som sagt en högtid, en sabbat, som firas antingen 1 eller 2 februari varje år. Tanken är att detta datum ska vara mellan vintersolståndet och vårdagjämningen. Högtiden har också kommit till för att fira vårens ankomst.

Man tror att högtidens namn kommer från det keltiska (gaeliska) ordet imbolg, som betyder i magen. Det kan även komma från ordet oimelc, som betyder fårmjölk. Dessa ord härrör till dräktiga tackor och lammens födelse. Fåren gav både mjölk, mat och kläder och ankomsten av nya lamm var viktiga händelser i det dåtida keltiska jordbrukssamhället.

Imbolc är också en ljusets och fruktbarhetens högtid. Den kan kopplas samman med våren och nytt liv som gror eftersom det var vid denna tid som värmen och ljuset åter började komma tillbaka. Bland annat är snödroppar väldigt starkt förknippat med Imbolc och det sägs att där gudinnan Brigid gick spirade blommorna. Brigid som firades under denna högtid kan förknippas med inspiration, kreativitet och hantverk, men också med healing och läkning.

Aktiviteter och ritualer

Under högtiden firar man med eldar och fester. Man tillverkade kors, så kallade Brigidakors, och även dockor som liknande Brigid. Dessa bars mellan de olika husen i de keltiska samhällena. Detta för att gudinnan besökte hemmen under högtiden och kan då välsigna dem.

Man ställde även fram en säng samt mat och dryck för att få hennes välsignelse. Syftet var att åkalla Brigid för att hon skulle välsigna och beskydda hemmet och boskapen. Man gjorde även pilgrimsvandringar till olika heliga källor eller brunnar för att bli helade eller välsignade.

Under högtiden passar det utmärkt med vissa specifika magiska ritualer, som till exempel att bli spådd för att få veta vad det kommande året har med sig. Att fördriva vintern och välkomna våren med hjälp av eld eller ljus är en av dessa ritualer som man med fördel kan utföra. Att påbörja nya saker eller initieringar är också exempel på aktiviteter som kan göras under högtiden. Man kan till exempel fundera på vad man vill uppnå det kommande året och hämta kraft för att orka. Det är en utmärkt tid för att arbeta med helande magi.

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke