Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Guden Toth – visdom och kunskap

0

Guden Toth   Vivi Linde driver Tarotguiderna Sveriges största Tarotlinje och Mediala portal. Även Bloggportalen Andlig Livsstil, Mediumpodden, artiklar mm

Guden Toth – Bedömare av Visdom och Kunskap

Toth, även känd som Thoth eller Djehuty i det antika Egypten, är en gud som ofta avbildas som en man med ibishuvud eller som en babian.

  • Han associeras med visdom, skrivkonst och tiden samt fungerar som en rådgivare och medlare bland gudarna.
  • Toths roll som kunskapens och skrivkonstens gud är väsentlig i den egyptiska mytologin, där han tillskrivs uppfinnandet av hieroglyferna. Detta gör honom till beskyddare av skrivare och lärdas arbete.
  • Enligt mytologin är Toth en mångud, vilket inte bara sammankopplar honom med nattens himlakropp utan också med koncept som mätning och tidens gång.
  • Hans vishet sägs sträcka sig till en rad olika områden, från vetenskap och räknekonst till magi.
  • Toth spelar också en viktig roll i dödsriket genom att väga de dödas hjärtan mot Maats fjäder, vilket avgör om de är värdiga ett liv efter detta.
  • Inom den egyptiska panteonen är Toth känd för att vara en fredsstiftare som löser dispyter; han var med och medlade i striden mellan Horus och Set.

Trots de många myter och legender som involverar Toth, finns det olika versioner om hans ursprung. Vissa texter beskriver honom som självskapad, medan andra säger att han föddes från pannan på Set.

Thoth: Egyptisk Gudomlighet

I egyptisk mytologi är Thoth en central gudomlighet som förknippas med många aspekter av egyptisk religion, kunskap och rättvisa.

Identitet och Varianter av Namnet
Thoth, även känd som Djehuty eller Tahuti, är en framstående gud inom egyptisk mytologi. Hans namn har flera varianter beroende på tidsperiod och skriftlig tradition. Ibland stavas hans namn Thot eller Thout, vilket visar på dialektala och tidshistoriska variationer i den egyptiska religiösa kanon.

Symbolism och Ikonografi
Thoth avbildas traditionellt antingen med ett ibishuvud eller som en babian, vilket återspeglar hans olika aspekter och funktioner.

  • Hans ikonografi inkluderar symboler såsom ankh (livets nyckel) och Eye of Horus (ett symbol för skydd och makt), vilka understryker hans makt över liv och visdom.
  • Månen är ytterligare en symbol starkt associerad med Thoth och belyser hans roll som tidsmätare och himlakropparnas matematiker.

Roll inom Egyptisk Mytologi
Thoth spelar en kritisk roll som beskyddare av gudar och människor. Han anses vara skaparen av hieroglyferna, vilket var avgörande för att dokumentera och bevara kunskap. Inom mytologin agerade han medlare mellan stridande gudar, såsom Horus och Set, samt var en rådgivare till andra betydande gudar som Ra och Osiris. Hans domän sträckte sig från att vara mångud till att vara kunskapens och vishetens gud, vilket reflekterar hans mångsidighet och fundamentala ställning i de egyptiska trosuppfattningarna.

Thoth som Rättvisans och Kunskapens Gud
I domstolen för Domens bok, där de dödas hjärtan vägs mot sanningens fjäder av Maat, nedtecknar Thoth utfallet. Han är gud av rättvisa och sanning, samt beskyddare av skriftlärda och förknippas med en lång rad lärdomsområden som matematik, geometri, astronomi och teologi. Genom sin förmåga att bestämma utfall symboliserar han även kunskap och lag och är därmed en av de mest komplexa och respekterade gudarna i egyptisk religion.

Thoths Inflytande Utanför Egypten
Thoths roll sträckte sig bortom de egyptiska gränserna och påverkade både grekiska traditioner samt senare esoteriska och ockulta läror.

Grekiska Relationer och Hermes Trismegistus
I de grekiska traditionerna associerades Thoth ofta med Hermes, budbäraren mellan gudarna och människorna. I Hermopolis, som var Thoths kultcenter, började grekerna identifiera Thoth som Hermes. Denna sammansmältning kulminerade i skapelsen av Hermes Trismegistus, en syntes av de två gudarna, som skulle bli den legendariska författaren till hermetismens texter – en inriktning inom esoterisk filosofi som influerat många senare mystiker och magiker.

Hermes Trismegistus
Associerad med visdom och alkemi
Tillskriven författandet av de hermetiska skrifterna

Ockultism och Aleister Crowley
På 1900-talet tog den välkände ockultisten Aleister Crowley till sig Thoths symbolik i sitt arbete. Crowley skapade Thoth-tarotkortleken, där han integrerade en mängd symboler från egyptisk mytologi för att utforska det ockulta. Hans arbete med tarot och magi är starkt influerat av bilden av Thoth som kunskapens och magins gud.

Aleister Crowleys Thoth-tarot
En nyckelkomponent i Crowleys magiska system
Binder samman egyptiska symboler med ockulta läror

Thoth i Kulturella och Religiösa Skrifter
Thoth framstår som en central figur inom de antika egyptiska religiösa traditionerna och manuskripten, där han ofta associeras med skrivkunskap och magiska ritualer.

Dödsboken
I den antika egyptiska religionen intar Thoth en fundamental roll som upphovsman och utövare av magi. Han omnämns flitigt i den Egyptiska dödsboken, eller “Bok av de döda”, en samling riter och trollformler avsedda att leda de avlidna genom underjorden och till ett evigt liv. Man finner Thoth som en rättskipare som registrerar de dödas handlingar och uttalar domar, vilket gör hans närvaro avgörande för de avlidnas vidare öde.

Trollformler
Trollformler och besvärjelser tillägnades ofta Thoth i syfte att säkra en säker passage för de döda och framgång i det efterlivet.

Hieroglyfer och Antikhistoria
Thoth ses som hieroglyfskriftens skapare, vilket är det skriftsystem som användes av det antika Egyptens scribes i årtusenden. Hans intellektuella domän sträckte sig till språkets alla aspekter, från den konkreta tillverkningen av skrifterna till de konceptuella abstraktionerna i den egyptiska mytologin. Det var Thoth som gav de antika egyptierna verktygen för att dokumentera deras historia, rättssystem, litteratur och religiösa uppfattningar. Att studera Thoth inom de kulturella och religiösa skrifterna är att få en inblick i den antika egyptiska civilisationens hjärta och dess långvariga påverkan på eftervärldens syn på litteratur, religion och magi.

Kulten Av Thoth och Tempel
Kulten av Thoth var omfattande och mångfasetterad, med djupa rötter i de antika egyptiska städerna och deras praktfulla tempel, särskilt i Khmun. Tempelaktiviteter och festligheter speglade Thoths betydelse som kunskapens och skrivkonstens gud.

Khmun (Hermopolis) och Thoths Centrum för Dyrkan
Khmun, även känt som Hermopolis, var det främsta centrumet för Thoths dyrkan i det antika Egypten. Detta var platsen där Thoth troddes ha skapat sig själv genom kraften av sitt eget ord. Tempelkomplexet i Hermopolis var en avsevärd konstverk och tillägnades att hylla Thoth. Detta arkitektoniska underverk var inte bara en plats för bön och offergåvor, utan också en samlingsplats för präster som utforskade och bevarade kunskap. Prästerskapets vördnad för Thoth manifesterades i deras dagliga uppgifter, som innefattade kopiering av texter och underhåll av heliga skrifter.

Ritualer och Festligheter
Ritualerna och festligheterna till ära för Thoth indikerade den stora vördnaden som de antika egyptierna hade för guden. Under särskilda evenemang som “Thoths fest”, så kunde det flöda överflöd av öl som en del av firandet, symbolladdat för att symbolisera överflöd och tillgångar. Denna dryck var inte bara en vardaglig komfort utan också en offergåva till gudarna. Templets präster ledde ceremonierna, och folkets deltagande bekräftade gemenskapens andliga och kulturella band. Sådana evenemang var centrala i att främja samhörighet och vördnad för guden av kunskap och månen.

Vetenskapliga och Konstnärliga Bidrag
Thoth var central för vetenskapens och konstens utveckling i det gamla Egypten, med bidrag som sträckte sig från medicin till skrift.

Medicin och Healing
I det antika Egypten ansågs Thoth vara helandets gud. Han associerades med medicinsk kunskap och förmågan att läka. Ikoniska texter som “Papyrus Ebers”, innehåller medicinska texter som tillskrivs Thoths visdom. Detaljerade skildringar av behandlingsmetoder och läkemedelskunskap som innefattar trolldrycker och besvärjelser illustrerar en avancerad förståelse av medicin för tiden.

Bidrag till Litteraturen och Världsbilden
Inom litteraturen är Thoth erkänd för att ha skapat hieroglyferna, vilket möjliggjorde en systematisk dokumentation av egyptisk historieuppfattning och världsbild. Han ses som skriftens och kunskapens gud, vilket speglas i hans förknippning med språk och skrivkonst. Vidare påverkade detta arbetssätt inom andra kunskapssfärer, såsom matematik och astronomi, vilka bidrog till en stor förståelse om världen och möjliggjorde en transformation av den kulturella och vetenskapliga utvecklingen i det forntida Egypten.

Thoths Legat och Skildringar i Populärkultur
Thoths arv sträcker sig väl utanför det antika Egyptens gränser, etablerat i både modern kunskap och populärkultur. Från litterära referenser till framträdanden i media har Thoths bild och symbolik fortsatt att fascinera och influera.

De historiska avbildningarna av Thoth som kunskapens gud och uppfinnaren av skriften, såsom dokumenterat i “Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses” av Routledge, har inspirerat en mängd moderna berättelser och framträdanden. Thoths gestalt har dykt upp i:

Influenser i Moderna Religiösa Rörelser

Thoths influens inom moderna religiösa rörelser får sin grund från den stundande fascinationen av det antika Egyptens religion och dess panteon. I diverse spirituella och ockulta sammanhang har Thoths roll som helighållare av heliga skrifter och guddomlig visdom tillämpats för att:

Symboliserar en djupare återanslutning med det förflutnas visdom och kunskap.
Föreställa en bro mellan det gudomliga och mänskligheten, vanligen betonandes behovet av balans och harmoni inom både det personliga och det universella planet.
Dessa rörelser hämtar ofta inspiration från Thoths attribut och kopplar dem till samtida tro och praktiker, vilket visar på de varaktiga arvet från denna multifacetterade gudom.

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke