Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tarot

 

Tarot – Välkommen till Vivi Lindes mediala Tarotlinje!

Här står tarot i fokus men vi har även andra media tjänster för den som önskar. Läs nedan vilka det är.

Känd från tv:s “Livet på andra sidan”.

Hos oss kan du få prata med proffsiga och kunniga Tarot tolkare. På varje medial vägledares sida så kan se vilka utbildningar och kunskaper de har och vilka tjänster de praktiserar utöver Tarot. För att få arbeta med oss så testas de ordenligt då vi personligen ställer lika stora krav på dem som arbetar hos oss som på oss själva.

Hur fungerar Tarot eller Orakelkort via telefon?

Många undrar om det fungerar lika bra att ge Tarot konsultation via telefon som vid en privat sittning. Jag brukar svara att det kanske t.o.m. fungerar lite bättre…

När man ger en tarot konsultation så har man samtidigt kontakt med sin andliga Guide. Dessa andliga vägledare befinner sig i en annan dimension, d.v.s. de är inte i samma rum som oss, så avstånd har ingen som helst betydelse. Klienten kan precis som Guiden befinna sig någon annanstans, huvudsaken kontakten finns där som förenar. Vi lyfter ”luren” till varandra och tar kontakt, vi får på så vis till ett möte mellan själar i olika dimensioner. Våra själar är inte platsbundna.Varför jag t.o.m. kan tycka att det fungerar bättre är att utan ett direkt möte så får man inte heller någon förutfattad mening om klienten. Tarotorten är ett verktyg som ger informationen du får från dina guider en extra dimension.

Våra olika tjänster:
Tarot
Änglatarot
OSHO- Tarot
Änglakort
Orakelkort
OH-Kort
Runkort
Runor
Enhörningskort
Birkan Tores ’s Deck of Intuitive Answers kort

Medial sittning – Medialvägledning
Andekontakt (kontakt med andra sidan)
Kanalisering/Guider/Änglar/Högre Jaget/Mästare

Distans healing
Angeleye Distans Angelic reiki Healing distans
Yuen metoten
Aromaterapi distans
Reiki healing distans

Djurkommunikation
Medial coaching

Försvunna djur
Försvunna saker

Pendel
Kraftdjur – förmedla kontakt
Drömtydning
Ritualer – vitmagi

Kan alla lära alla lära sig sia med hjälp om tarotkorten?
Ja, enligt mig så kan alla lära sig. Läs gärna igenom det jag skriver och ge kommentar eller ställ en fråga om tarot längst ner på sidan. Jag svarar på alla frågor gällande Tarot.

Hur fungerar tarot?

Tarot info hos Tarotguiderna

Tarot info hos Tarotguiderna

Tarot är ett fantastiskt verktyg där man även har kontakt med sin andliga Guide. Den andliga kontakten är av yttersta vikt för att kunna ge så bra medial vägledning som är möjligt. Man arbetar på två nivåer och på så sätt får man en mer flerdimensionell tolkning. Korten är också bästa verktyget när man vill tolka i ett tidsperspektiv.

Livet har ett naturligt förlopp och allt som sätts igång i våra liv har en början, fortsättning och ett slut. Dessa skeenden är sammanlänkande med varandra och det är den energin vi kommer i kontakt med, precis som uppradade dominobrickor så sker ett naturligt förlopp när man puttar på den första brickan. Tarotkorten berättar om flödet i det igångsatta, korten står i kontakt med händelseförloppet som är förutsägbart med tanke på vårt öde. Precis som med ”hönan eller ägget så” så finns kontakten med det förflutna, nuet och framtiden samtidigt. I universum är all tid nu.

Vad visar tarotkorten?

Tarot använder vi för att se vilka energier och händelser som är på ingång i livet, tarot korten visar förändringar som ligger framöver. Med hjälp av tarot så kan vi vägleda inom kärlek, arbete, hälsa, själsligt eller andra specifika frågor som du har.

Ju större händelser som håller på att ske i ditt liv, ju mer kommer du att känna av det man berättar. Om ditt liv är relativt händelselöst så visar det ändå på händelser som sker, men kanske känner du inte så mycket av det man berättar då eftersom händelserna i sig är ganska små. Med Tarotkorten så skapar jag inte ditt liv, man återger och berättar vilken dynamik och vilka energier som finns där. Ett händelserikt och positivt liv är det endast du själv som kan skapa. Du kan alltid själv förändra i ditt liv även om jag tror att vissa större händelser och möten är förutbestämda.

Man kan inte heller när man spår i tarot bestämma vilken information som kommer. Man är som tolkare endast en mottagare och överlämnare. Ibland förstår du kanske inte infon som kommer på en gång, du måste ge det hela tiden ut för att bevisa sig eftersom vi tittar på framtiden och inte i nuet.

Hur kan man sia om framtiden? Allt existerande har en formel, allt går att räkna ut. Forskarna gör inget annat än sitter och räknar för att få ihop universums uppkomst och varande. Universum bygger på siffersystem, allt är matematik och kan räknas på. När forskarna försöker komma underfund med universums uppkomst och existens så är det siffror, formler och matematik som gäller.

Visar tarot korten allt som kommer att ske?

En tarotstjärna visar på de starkaste händelserna under perioden man frågar om. Naturligtvis händer det även andra saker då våra liv har många fler händelser än kanske just det som korten tar upp eller vi frågar om. Korten visar det vi för tillfället behöver veta. Om man lägger fler tarotstjärnor på samma fråga så visar det på flera skeenden. Det sker inte endast en sak i våra liv utan det finns till varje händelse flera olika förlopp.

Är det möjligt att tarotkorten visar fel?

Nej, korten visar alltid rätt, däremot så kan den mänskliga faktorn innebära att man tolkar fel. Det är viktigt att man inte har några förutfattade meningar när vi tolkar annars kan vi lätt gå fel. Det är viktigt att man är så ”blank” som möjligt. Just därför är det enklast när man inte har några förutfattade meningar, man påverkas i då inte av det man redan vet.

Kan man spå sig flera gånger på samma fråga?

Ja, det kan man för att varje gång man lägger en tarotstjärna så visar korten ur ett nytt perspektiv och ur andra vinklar oavsett om frågan är detsamma. Alla händelser i våra liv har oftast flera förlopp, människor, händelser, känslor och reaktioner inblandade. Har man en gång frågat en fråga och fått ett svar så kommer troligtvis inte samma svar att visa sig igen, oavsett om man vänder sig till en ny siare. Universum vet att du redan fått ett svar och ser oftast ingen anledning att upprepa samma svar en gång till. Det innebär alltså inte att den som spår har fel när den visar händelsen ur ett annat perspektiv än den första sierskan gjorde. Det visar däremot på att du som blir spådd inte har tillit till att universum hade rätt första gången.

Ser man alltid död och katastrofer med tarot?

Hur man spår är upp till var och en. En del siare tycker det är viktigt att lämna ut all information även om den är extremt jobbig. Andra vill mer vägleda och ge information som personen som spår sig kan få glädje av eller kraft ur. Är man inte intresserad av att få veta om död och katastrofer så kan fråga personen som ska spå innanom man kan välja bort det.

Kan man komma undan det som tarotkorten ser?

Det man ser är vilken energi som är på ingång, det är inget man kommer undan. Man kan däremot påverka hur man förhåller sig till det som sker och hur man hanterar det. Man kan lätta upp energin eller försvåra den, känner man ett stort motstånd och har svårt för förändringar så känns det ofta som man är maktlös inför det som sker. Man kan välja minsta motståndets lag genom att lyssna på sig själv, då vet man oftast vilken förändring som ligger i tiden. Det är alltid bättre att vara medveten och med på förändringen än att motarbeta den.

Får man spå andra utan deras tillåtelse?

Nej, det är viktigt att respektera andras integritet. Man får den informationen som är okej för personens själsmedvetande att lämna ut.

Kan man se när i tiden något kommer att ske med Tarot?

Ja, man bestämmer då innan man lägger en tarotstjärna inom vilken tid den ska gälla. Det är viktigt att den som siar kan spå i tid för att det ska vara trovärdigt. Det som sker ska vara nära i tiden för att det ska vara intressant för klienten och för bevisbördan. En skicklig sierska använder sig av olika tidsperspektiv för att se förloppets framfart i frågan.

Tarot i praktiken:

Tarotleken består av två delar som kallas lilla och stora arkanan. Lilla arkanan ser ut ungefär som en vanlig kortlek och är uppdelad i 4 sviter från ess till tio med page, knäckt, drottning och kung. I vårt liv så symboliserar de klädda korten människor. Den stora arkanan har en stark karma och själslig innebörd, här kan man finna stora händelser och aspekter som påverkar oss.

Siffersystem: I astrologin använder man sig av effemeridtabellen. Astronomerna har där räknat ut planeters positioner och hur de förflyttar sig över himlavalvet i både det förflutna och framtiden. Precis som med astrologi och nummerologi så bygger tarot korten på ett siffersystem. I matematiken ligger svaret, allt har en ordning och är perfekt uträknat i universum, allt har sin plats och energi. Genom använda sig av universums siffersystem så knäcker man koden till frågan och vad som kommer att ske. Tarot är självklart mycket mer än bara matematik. Tarot är ett fantastiskt andligt verktyg där man kommer i kontakt med själens sanning. Vår själ vet vår väg och vart vi är på väg även om vårt intellekt är förvirrat. Med tarot så har man även kontakt med sina andliga Guider.

Vi har länge trott att tiden linjär. Men nyforskningforskning (strängteorin) talar att det inte stämmer. Enligt den vetenskapliga strängteorin så är tiden linjär, d.v.s. det finns en start, mitten och ett slut. Enligt strängteorin så hoppar tiden på kvantnivå, man kan då inte vad som kommer först, dåtid, nutid eller framtid. Det finns även tidshål i universum så ändrar tidsförlopp. Om det stämmer så innebär det all tid är nu, då kan vi också komma i kontakt med all tid samtidigt. Det är därför information om dåtid och framtid är tillgänglig

Tarotkortens historia:

Man vet inte riktigt vart tarotkorten kommer ifrån från början men vet att de dök upp i norra Italien under åren1420-1450. Man har funnit kortlekar med 52 kort innan men dagens tarotlek tillkom. Man tror även att kortleken från början var till för spel. Under 1700-talet började man använda sig av tarotkorten inom divination.

Tarot hos Tarotguiderna

Tarot hos Tarotguiderna

Tarot är för mig ett magiskt verktyg som jag använder mig av i stort sett varje dag. Jag brukar rådfråga eller bara se hur något blir. Ett bra sätt att lära sig korten är att dra ett kort på morgonen, ta sig en liten stund att känna in kortet och dess betydelse. Sedan på kvällen så tittar man på kortet och känner in hur det stämmer in med något som hänt under dagen, vid första anblicken så förstår man kanske inte alls. Se då kortet som ett slags facit och fråga dig hur du skulle kunna vara flexibel i vad kortet betyder, försök att se kortet ur olika aspekter tills du får en betydelse på kortet som stämmer med något som hänt under dagen. DÅ har du fått en ledtråd hur detta kort talar och vad det betyder, nästa gång du tolkar så har du med denna betydelse i kortet, på så sätt så lär du dig tolka tarotkorten en efter en och efter din egen vägledning, du får din egen betydelse på dem. Jag brukar säga att tarotkorten alltid har rätt, stämmer det inte så är det vi som har tolkat fel, kanske har vi haft förutfattade meningar eller speciella önskningar när vi tolkat och påverkats av dom. Det är viktigt att frigöra sig från all slags påverkan när det gäller både tankar och önskningar. Ju mer vi lyckas göra det ju bättre kommer vi se att tarotkorten stämmer.

Vilka Tarotkort ska man använda?

Jag siar med många olika slags kort. Jag använder mig av OSHO tarot som jag tycker har en oerhört stark energi, nästan lika starka som vanliga tarotkort och jag brukar rekommendera att man har antingen OSHO Tarot i sin grund tolkning när man lägger en stjärna som t.ex. keltiska korset eller vanliga Tarot kort. Dessa är nämligen väldigt dynamiska och kraftfulla. Själv använder jag alltid vanliga tarot som grund och kompiterar med OSHO tarot. Om man inte har lärt sig att spå i Tarot då det är ganska svårt och tar några år att bli riktigt duktig på så brukar jag rekommendera att man använder OSHO i stället, de är enklare att lära sig och bilderna är väldigt tydliga och betydelsen av kortet förklaras bra med endast ett ord på själva korten.

Man kan även använda sig av traditionella spelkort, det var vanligt förr men man ser inte så många som spår på detta sätt längre. Det är lite synd då det både är tradition och ett riktigt bra siar redskap.

När jag spår så börjar jag alltid lägga stjärnan Keltiska korset med mina tarot kort för att se hur närmsta året ser ut. Därefter brukar jag även titta i OSHO korten för att se det hela ur ett annat perspektiv, jag lägger även stjärnan keltiska korset med dem. Med denna stjärnan så ser jag hur helheten ser ut ett år fram men också hur de olika kvartalen påverkas av händelseutvecklingen. Jag delar in stjärna i delar och ser hur händelseloppet ser ut framöver.

När jag lagt keltiska korset med både Tarot korten och OSHO korten så brukar ja även titta i mina olika ”orakel kort” också, det finns en uppsjö av olika andliga kort på marknaden så som änglakort, delfinkort, enhörningskort, älvkort, gudinnekort mm. Då dessa kort oftast har ca 40 kort så är det för få för att lägga stjärnan Keltiska korset där man använder sig av 10 kort. Jag brukar då välja ut två olika orakelkort som jag gillar och sätta ihop dem till en kortlek, jag får då en kortlek på ca åttio kort och kan använda den i mer avancerade läggningar som kräver fler kort då jag tycker att det är så begränsad information man får om man bara drar ett kort. Ju fler kort man använder sig av i en läggning ju komplexare svar får man, det kan vara svårare att tolka när man inte är van, men och andra sidan så får man utförligare och precisa svar när man väl har lärt sig.

Vilken Tarotlek ska man använda?

Tarot tarotkort hos Tarotguiderna

Tarot tarotkort hos Tarotguiderna

Jag brukar säga att man ska använda den tarotlek som talar till en. Vi har alla olika tycke och smak och det som attraherar oss är så olika. Man ska välja en tarotlek som man gillar inte någon som andra tycker om eller för att den är populär. Att tolka Tarotkorten är som att läsa ett okänt språk som endast du förstår, så är det för alla och det är inte säkert att du kan få ut något ur någonannans lek medan ur den du själv valt kommer en strid ström av information. Det är lite olika, för egen del så kan jag tolka med vilken lek som helst men jag använder helst den jag själv valt.

Det som attraherar kan vara olika, antingen så känner man bara att man får et starkt band till tarotleken i själv eller så finner man bilderna, färgerna och symboliken tilltalande. Kanske får du en känsla av att du ser berättelser? En del kan även uppleva att korten rör sig.

Jag får frågor om hur länge man ska ha sin kortlek, kan man byta eller ha flera på en gång? Mitt svar är att du ska göra det som känns rätt för dig. Känner du att det är två eller flera tarotlekar som du dras till så kan du växla mellan dessa, kanske använder du då den ena leken till vissa typer av läggningar och andra tarotlekar till andra läggningar, eller så låter du dagsformen avgöra. Varje dag har sin energi och det har även tarotlekarna.

Hur länge man ska ha en tarotlek är helt individuellt, en del byter ofta och andra byter aldrig. För egen del så har jag märkt att jag har en benägenhet att byta tarotlek när jag går in i en ny period eller fas i livet. När förlegad energi håller på att försvinna ut för att ny är på väg in så brukar jag känna mig klar med den tarotleken jag har och ersätta den med en ny. Detta brukar inte vara en medveten process för mig utan jag ser det först efteråt. Alla har vi vårt sätt att hantera energier.

Tarotleken och dess kort:

Tarotkort hos Tarotguiderna

Tarotkort hos Tarotguiderna

Man delar in tarotkorten i två delar, lilla Arkanan och stora Arkanan. Hela kortleken består av sjuttioåtta kort. Den lilla arkanan är ungefär som en vanlig kortlek, den har fyra olika sviter från ess till tio och därefter, page, knäckt, drottning och kung.

De olika sviterna:
Lilla Arkanan
Stavar – bägare – mynt – svärd
Man säger att den lilla arkanan symboliserar det vardagliga i livet och vår fysiska närvaro.

Stavarna symboliserar ageranden, energi, kraft, manlig energi och arbete
Bägarna symbolisera känslor, kvinnlig energi, gemenskap, sammabeten och kärlek
Mynten symboliserar pengar, ägande, utbildning och trygghet.
Svärden symboliserar händelser och tankar. I svärdkorten kan även många jobbiga händelser visa sig. En del av svärdkorten kan stressa på ordentligt. Den består av 56 kort.

Stora Arkanan:
Den stora arkanan i tarotleken är mer andligt betonad, här visar sig starka karmaaspekter och utveckling både andligt, själsligt och personligt. Den består av tjugotvå kort.

Tarotkorten:
0 Narren
1 Magikern
2 Översteprästinnan
3 Kejsarinnan
4 Kejsaren
5 Översteprästen
6 De Älskande / Paret
7 Vagnen
8 Rättvisan
9 Eremiten
10 Lyckohjulet / Lyckan
11 Styrkan
12 Den hängde
13 Döden
14 Konsten / Balans / måttligheten
15 Djävulen
16 Tornet
17 Stjärnan
18 Månen
19 Solen
20 Domen
21 Världen / Universum

Att lära sig tolka tarotkorten

När det gäller hur man tolkar de olika korten så är det helt individuellt. Det finns många olika tolkningar och tittar man i olika tarotböcker så ser man att tolkningarna kan skilja sig åt mycket. Välj den tolkningen som du gillar eller så kanske det blir ett slumpmässigt val för att du köper eller får en bok. Man behöver inte använda samma tarotlek som den som har skrivit boken gör utan välj den som du känner talar bäst till dig. Man kan även gå en kors för att lära sig tarot, ibland kan det vara det bästa sättet att börja och därifrån utveckla sin egen specifika tolkning. Fördelen med en kurs är att man har någon att fråga och på så sätt kommer man framåt lättare i stället för att köra fast. Men lyssna på dig själv och gör det som känns rätt för dig för det finns inget rätt eller fel, det finns bara olika sätt att närma sig tarot.

Tarot är ett fantastiskt sätt att sia om framtiden. Att veta vad som är på ingång och vilka underströmmar som håller på att komma upp till ytan är inte bara spännande utan man kan även ha stor nytta av det.

Med tarot så kan man se vad de valen man har gjort tidigare i sitt liv får för konsekvenser i framtiden. Det man har sått får man skörda, energin är redan igång startad. Tarot är ett verktyg och förlängning av den mediala kontakten. Man har generellt om man arbetar på ett medialt sätt även kontakt med sin andliga Guide för att vägleda klienten. Tarot korten är då ytterligare en källa som speglar den informationen som kommer.

Tarot är ett uråldrigt system som har använts av mystiker och ”häxor” lång tid tillbaka. Att sia om framtiden kan man göra på fler sätt än att använda tarot kort, man kan även spå i sump, vanliga spelkort, runor, i händer, runor, kinesiska ching, kristaller, teblad, pendel, numerologi och kelterna Ogham-staver.

Tips på hur du kan lära dig Tarot

Gallringen för att få de absolut bästa till vår telelinje www.tarotguiderna.se har tydligen varit tuff, en del har t.o.m. ifrågasatt testet och inte vågat göra den, en del av dem har till och med arbetat på andra telelinjer…intressant! Andra har närmat sig den med att säga att det är en bra värdemätare för dem själva att veta var de stå och jag kan bara hålla med. Men förlorar ju inget på att försöka, mod är det som tar oss framåt i livet och många av dessa osäkra har visat sig varit sjukt duktiga. Jag lägger ingen värdering i det utan vi har alla våra resor, gäller bara att hoppa på tåget när den stannar på stationen 🙂

Testen går ut på att spå 1 år bakåt i tiden. Universum ser ingen skillnad på det som ska hända och det som har hänt. Jag anser att ska man göra en test och bevisa sig så kan jag bara göra en bedömning på kompetensen genom att se om de kan med kortens hjälp berätta vad som redan hänt. Det som kommer att hända har ju inget facit ännu och är ju helt tandlöst och värdelöst.

Kan säga att några av våra tarot tolkare /medium på linjen var rejält nervösa men testade ändå och fick med råge godkänt. Jag har blivit så djupt imponerad av dessa duktiga personer och fått både tårade ögon och gåshud av deras precision och exakthet. Linjen är som sagt inte bättre än sin sämsta medarbetare. Jag känner mig lugn, stolt och exalterad inför starten. Så underbart att få dela resan med dessa underbara människor. Jag kommer berätta mer om dem framöver. Tack för att ni finns! Pehr, jag och Anders är i extas 😉

Jag har några spridda tider kvar så är någon nyfiken och kan tänka sig att jobba några få timmar i veckan eller varannan vecka så hör av er till mig!

Själv har jag nog spått om det mesta med mina älskade tarotkort och bakåt är inte svårare än något annat. Det är inte alltför ovanligt att personer kommer till mig och undrar ”vad sjutton hände? ena sekunden var han jätte intresserad och i nästa sekund tappade han intresset?” Ibland måste man få en chans att förstå för att kunna göra ett avslut och gå vidare.

•När man ska lära sig tarot så rekommenderar jag att man börjar med att spå bakåt, då du redan har facit i din hand så är det oxå lättare att förstå korten. Ta dig tid och sätt dig ner och titta på korten och fundera över hur de stämmer med det som hänt, du lär dig då förstå dina kort. Bestäm tidsperiod och om vad du ska spå, som t.ex. arbete 1 dag bakåt. Ge dig inte förrän du förstått var korten passat in i din dag. Det kan vara en berättelse om hela dagen, händelse eller en känsla.

• Ta dig tid att meditera med korten. Sätt på avslappnings musik, tänd gärna ljus och rökelse för att känna rätt stämning. Sätt dig sedan med ett kort i taget och meditera. Visualisera kortet framför dig och se hur det kommer till liv. Känn in. Skriv sen ner tankar, känslor och ord som kom till dig.

• Spå så ofta du vill och kan, ju mer du jobbar, ju fortare lär du dig.• Spå på allt! 😉

Har du frågor om hur man du ska kunna lära dig tarot så skriv ett inlägg på sidan. Har du kört fast eller inte kommer vidare så kan ni få tips! Gör ett inlägg, jag svarar alla.

Jag älskar tarot och att sia om framtiden.

Som medium gillar jag att ha många strängar på min lyra, och verktyg, tarot är en av dem. När man behöver vägledning så visar de på vilken energi som är på ingång, vilken fas man befinner sig i. Jag köpte en ny tarotlek för ett tag sedan som heter Cosmic Tarot. Den har aldrig tilltalat mig förrän tidigare då jag tyckt den känns lite tråkig. Pehr berättade för ett tag sedan att den har kända personer i tarotleken. Då kände jag direkt att det var super coolt, måste testa hur den funkar.

Jag kan tänka mig att jag kommer att applicera de kända personernas personlighet på min tolkning, speciellt om jag ska förklara en persons personlighet, utseende, relationer och agerande. Ska bli coolt att testa och se vad jag känner. Kommer säkert att gilla att använda den i vissa läggningar, speciellt när man frågar om framtida parters. Man behöver ju faktiskt inte alltid använda samma tarotlek utan kan byta efter både ämne och person. Jag använder ju aldrig bara mina tarotkort utan även änglakort och andra oracelkort.

Tarot är för mig som ett livspussel. När vi lägger ihop de olika pusselbitarna (tarotkorten) så uppstår en helhet och vi ser hela bilden.

Att lära sig tolka Tarot är enkelt på ett sätt och svårt på ett annat sätt. Det kan vara enkelt att lära sig vad korten betyder, till det krävs det bara övning, men att få ihop den komplexa bilden av vad som verkligen sker är däremot svårare. Att få den där förmågan att se alla lösrykta pusselbitar som tarot är till en helhet, det är onekligen som att lägga ett pussel där alla pusselbitar har sin plats och de gäller att placera dem rätt.

Tarotkort hos Tarotguiderna

Tarotkort hos Tarotguiderna

Tidsfaktorn är viktig att ha klart för sig när man spår i tarot. Om man inte vet tiden så vet man inte heller när något ska ske och då kan det ta hur lång tid som helst innan något slår in. Så att ha tiden klar för sig när man lägger sin tarot stjärna är av största vikt. För min del så spår jag oftast ett år framåt och så har jag en indelning i stjärnan på tre perioder, det tre kvartalen. Samtidigt som jag ser vad som sker i det hela närmsta året så ser jag även vad som sker inom fyra månader, inom fyra till åtta månader och åtta till tolv månader. På så sätt ser man förloppet i själva frågeställningen och också under vilken period det sker mer eller mindre gällande frågan, det är ju sällan så att frågan är aktualiserad hela tiden. Speciellt gällande kärlek så kan det vara intressant att se under vilken period det börjar hända något, man kan också se när något avslut eller förändring. Tarot är verkligen ett intressant och spännande verktyg.

Man kan förstås även lägga en tarot stjärna för både en kortare och längre period. Jag rekommenderar med vissa undantag att man inte går längre fram i tiden än ett år. Högst brukar jag sträcka mig tre år. Anledningen till det är att männiakor inte kan hantera information alltför långt fram i sina liv. När man spår i tarot så bör man tänka på att människor kan bli deprimerade om vi säger att det de önskar sker först om t.ex. sju år, sådan information kan man inte hantera i nutid så frågor som man inte ser svar på i tarotkorten får man helt enkelt lämna öppet. Ibland sker sådant vi inte sett ska ske och det beror på att det inte är upp till oss och bestämma vilken information tarotkorten ska lämna, vi styr inte utan vi är mottagare av en gudomlig information. Människor får den informationen som universum anser är lämplig, det är inte alltid personen som blir spådd i tarot vet vad som är bäst för dem. Vi kan inte ställa krav utan vi tar bara emot.

Innan man lägger sin tarotstjärna är det också viktigt att man har klart för sig vilken fråga man vill ha svar på. Om man inte vet frågan så kommer man heller aldrig att förstå svaret ”som man ropar får man svar” gäller inom tarot. Så tänk alltid igenom frågan ordentligt innan, vad är det du vill veta?

Vilken information få man genom tarot och hur ser den ut?

Det vi ser i tarotkorten är vilka energier som är på väg in i en persons liv inom det område frågan gäller. Man ser tendenser och förändringar, man ser det nya som sker. En energi kan visa på t.ex. oväntad glädje i kärleken, kanske en uppvakning via ett meddelande. Vad som exakt sker eller vad som står i meddelandet svarar däremot sällan korten på.

Vad är en tarotstjärna?

En tarotstjärna är en konstellation av flera kort där alla kortplatser har sin bestämda plats och betydelse. Man tolkar tarotkorten utifrån den placering de får. På så sätt får man en koppling till kortet och sin fråga och det blir lättare att förstå kortet. Kortet får olika betydelser beroende på vilken position den placerar sig på. I

Man kan om man vill dra ett tarotkort på en fråga, det kan vara svåra att få ett lika tydligt svar då man inte får någon vägledning genom ytterligare kort hur man ska tolka tarotkortet. Men det kan ändå vara till stor hjälp när det gäller energin som ligger runt frågan. I detta sammanhang är det väldigt viktigt just att vara tydlig med sin fråga då svaret är exakt så precis som frågan.

· Ett sätt att komma närmare sina tarotkort och förstå deras betydelse är att meditera på varje kort.

· Försätt dig i ett meditativt tillstånd, ge dig den tiden du behöver för att komma ner i varv. Ha gärna en avslappnad miljö och tänd ett eller flera stearin ljus och om du tycker om det lite rökelse.

· Ta sedan ett kort i taget. Titta på det, ta in det, se på de olika färgerna, symbolerna och figurerna, kanske ser du ett mönster eller så känner du att korten talar till dig på ett speciellt sätt. Slut sedan ögonen och visualisera korten framför dig. Kanske ser du att de börjar röra sig som i en film eller så känner du dig att du förenar dig med dina kort, att ni blir ett. Sitt ett tag med varje kort tills du känner att du kommer i kontakt med dem och får en förståelse.

· Det är lite olika hur man känner men en del mediterar på varje ny kortlek de skaffar.

När det handlar om att lägga tarot stjärnor så undrar många om man bara kan spå en gång på samma sak. För min del så kan jag spå hur många gånger som helst på samma fråga. Det viktiga är att hela tiden titta på själva grund kortet för att se vilken vinkling av läggningen visar på. En fråga kan ha olika svar beroende ur vilket perspektiv man tittar ur. Att t.ex. fråga om man blir gravid kan ge många olika svar. Svaret som kommer upp kan visa på graviditet. Lägger man sen en stjärna till så kanske det visar på att man kanske behöver få hjälp av en läkare. Frågar man en gång till så kanske den tarotstjärnan visar på tidsbestämmelse och ytterligare tarot stjärnor kanske visar kön eller hur man kommer att må psykiskt eller fysiskt.

Så mitt tips brukar vara att man ska öva så mycket som möjligt om man vill lära sig tarot. Att öva på sig själv är väldigt effektivt då man själv ser och upplever vad som sker och slår in. Man blir sitt eget facit. Jag brukar säga att har man spått sig själv så mycket att man tycker man har fått en massa olika svar och känner sig förvirrad så ska man gå tillbaka till den första tarot stjärnan på frågan man lade. Den är den renaste och tydligaste och visar starkast på vilka energier, händelser på gott och ont och personer som är på väg in i en persons liv. Ju fler gånger man frågar ju mer urvattnat blir svaret.

Tarotkort hos Tarotguiderna

Tarotkort hos Tarotguiderna

Glöm inte heller att alltid skriva ner dina tarot läggningar. Det är viktigt med tidsangivelse så att man kan gå tillbaka och se vad som skedde under den tisdperioden. Förstår du viken händelse korten berättar om på en gång så ge det lite tid, speciellt grundkortet som skvallrar om vad som är grunden i tarotläggningen är viktig att se på. Ge dig inte utan försök se det hela ur flera perspektiv och var öppen och lyhörd för du har kanske inte förstått kortens fulla potensial, de kan ha fler vinklingar än vad du kanske från början har förstått. Det är ett jätter bra sätt att lra sig förstå tarot. Fråga dig själv ”hur passar denna tarot läggning in i det som skett i mitt liv”.

När ni spår andra i tarot eller andra former av siande andra så är det viktigt att inte spå utan tillåtelse, man kan be deras högre jag om tillåtelse men då är det viktigt att man är medveten om att man kanske inte har tillgång till all information utan bara den som personen är villig att lämna ut. När man spår sig själv så dyker ofta en annan person upp i våra läggningar men då är det hur vi relaterar till varandra i ditt liv eller den du spår.

Att vara tarot tolkare är en fantastisk gåva i livet. Mina tarotkort är som en förlängning av min själ och mitt sinne. Den kunskapen jag har hjälper tarotkorten mig att manifestera, det är magi i livet att kunde tolka korten. Man står hela tiden i kontakt med sin andliga Guide och vägledare, det är därifrån man får informationen. Tarotkorten är sedan ett ytterligare verktyg som berättar informationen på ett annat sätt. Man kan säga att tarotkorten kompletterar mitt arbete som medium med ytterligare information.

Själv använder jag tarotkorten så gott som varje dag, det dyker alltid upp frågeställningar, val och händelser som tarot kan belysa och visa händelser. Jag blir vägled och ser vad som är på ingång, ibland blir jag varnad och är beredd på det som komma skall. Jag tittar ofta hur mina olika vägar och val kommer att gestalta sig och försåt då bättre hur jag ska agera och vart jag ska lägga mitt fokus.

Tarotkorten är en fantastiks vägvisare där intellektet inte kan gå in och spöka, jag brukar säga att ”lagt kort ligger”, det korten visar kan jag inte blunda för men ibland så kan jag ta ut alltför mycket elände i förskott och gruva mig i onödan och ibland så förminskar jag betydelsen och blir överraskad av styrkan i det som sker.
Jag såg själv i tarotkorten när min man skulle komma in i mitt liv, jag såg till och med månad. Ibland visar universum otroligt tydligt vad som håller på att ske och ibland kan saker vara mer höljt i dunkel. Jag låter universum visa i tarotkorten det som är meningen att vi ska se och lägger ingen värdering i tarotkorten. Ibland är vi av någon anledning inte mogen för information och ibland kan informationen lägga krokben för oss och då får vi inte se. Så ställ inte krav på tarotkorten utan ta tacksamt emot det du får se.

Många tolkar Tarot intuitivt, då krävs det att man tonar in på tarotkorten, det gynnar att ta sig en stunds meditation innan där man skapar kontakten med sina vägledare. När man endast arbetar intuitivt så har man inte en specifik betydelse på tarotkorten och man får inte vägledning genom dess betydels utan korten får en ny berättelse varje gång. Man kan självklart arbeta med både betydelse och rent intuitivt, så jobbar jag.
Många blir rädda när de ser vissa av tarotkorten läggas upp framför dem när de spår, speciellt döden, djävulen och tornet kan se läskiga ut i vissa tarotkortlekar. Vad som då är viktigt att veta är att korten är symboliska, om man ni inte spår i död och undrar över den vilket jag inte rekommenderar, det finns ingen anledning att ta reda på saker som man inte kan förändra och man ändå kommer att må dåligt av. Det ä upp till var och en hur man jobbar men jag spår aldrig i död eller större kattastrofer, få människor kan hantera sådan information. Om man i stället tolkar döden som symbolisk, jag tror på reinkarnation vilket innebär att efter döden så kommer en återfödelse. Tarotkortet döden säger att något förlegat som inte gäller längre har dött för att något nytt ska kunna komma in i ditt liv. Ibland är processen jobbig, speciellt om vi envist håller fast den gamla förlegade energi. Förr eller senare kommer vi att tvingas släppa taget. När man önskar sig förändring i livet så älskar jag tarotkortet döden, det kommer då in och gör radikala förändringar. Kanske har vi omöjligt kunnat släppa taget om något fast vi velat, nu kommer förändringen.

Tarot och Häxeri

Att vara tarot tolkare innebär inte per automatik att man är en häxa. Det är lite roligt hur många som faktiskt kopplar ihop de sakerna. Men många gånger när man är häxa så brukar man spå i Tarot eller med något annat hjälpmedel. Siandet är en central del i en häxas liv och Tarotkorten brukar oftast vara häxans bästa vän. Många gånger föreställer man sig en häxa med svart kart, spåkula och en kvast i näven, dessutom gärna med en liten vårta på näsan. Kan väll säga att den traditionella bilden stämmer väldigt illa med våra moderna häxor som oftast lever helt vanliga liv och ser helt vanliga ut. Skillnaden mellan en häxa och en ”vanlig” människa är inte så stor förutom det faktum att man har en lite annorlunda tro än gemene man som är troende. En häxa tror på en naturreligion, man tror på att universum i sig självt är den livgivande energin och att Moder Jord är den som befruktar och får allt att växa. En häxa hylla vår Moder Jord och dess natur. Det är inte bara tarot som är viktigt utan man firar de åtta sabbaterna och gör ritualer för att kunna dra till sig önskad energi.

I alla tider har det funnit människor som har kunnat se in i andra dimensioner, tidzoner och kunnat känna av vad som sker, och vad håller på att ske och vad som skett. Siandet har för dessa personer som oftast varit kvinnor varit viktigt, idag så är det vanligast att man spår i Tarotkort men förr var det lika vanligt med andra verktyg. Speciellt när man kom ut på landsbyggden där tarotkort inte var lika tillgängliga, då använde man i stället för tarot kanske kaffesump eller runor. Att vara andlig behöver inte vara komplicerat även om många älskar saker att hålla på med saker och prylar inom andligheten, man ska aldrig glömma att förr så var det inte så lätt att få tag på varken tarot, kristaller eller ametister på landet i Sverige, jag skulle väll nästan säga att det var en omöjlighet. Men det gick bra ändå, man använde sig i stället av Moder Jords gåvor som fanns på plats. Andlighet handlar inte om saker och vägledning och information får vi först och främst från vara andliga vägledare. Tarotkorten är ett verktyg som berättar mera, de ger komplettering till den informationen man redan fått från sin vägledare men man klarar sig faktiskt lysande när man vill sia även om man inte har några tarotkort.