Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Tips – använd din intuition i en valsituation

0

Intuition – Sveriges största mediala portal drivs av Vivi LindeTarotlinje, Bloggportal, Mediumpodden, Veckans astro/tarot, artiklar, meditationer. 

Vivi Linde bok medialitet Medium Sierska

Intuition

Intuitionen är en naturlig förmåga som vi alla har, och med rätt tips och tekniker kan vi lära oss att låsa upp och utveckla den.

Vi är alla andliga varelser som har en kroppslig upplevelse. Vissa har naturligt mer kontakt med sin andliga sida och sin intuition, men alla kan lära sig och öva upp den sidan. Ja, alla, även du!
Det svåra med att lyssna på sin intuition och att tolka budskap man får är att veta om det är ens egna tankar eller om det verkligen är information från andra sidan, djur, guider, änglar, ditt högre jag osv. Det är samma sak för alla och det är bara träning som gäller för att öva upp sin förmåga och våga lite på det som kommer till en.

Här kommer ett tips på en övning som du kan göra för att få svar från din intuition på ett enkelt sätt.

• Sätt dig ner och slappna av i kroppen.
• Lägg händerna i knät med handflatorna vända uppåt.
• Andas lugna, djupa andetag och känn hur huvudet och alla tankar sakta börjar stilla sig, mer och mer, känn lugnet sprida sig i kroppen.
• Tänk nu att dina händer kan leverera svar, bestäm dig för vilken hand som är vilket alternativ, att höger hand är ja och vänster hand är nej t.ex. Du behöver inte välja samma som jag har sagt, följ din egen känsla så blir det rätt!
• Ställ sedan din fråga, det kan till exempel vara ”skall jag välja det här nya jobbet jag blivit erbjuden?”.
• Fortsätt sedan att vara avslappnad och rikta uppmärksamheten till dina händer. Känner du något? Att det börjar pirra, bli varmt, sticka eller någon annan aktivitet i någon av dem? Där har du ditt svar!
• Var uppmärksam på all aktivitet runt omkring dig. Om du hör ett tydligt ljud som kommer från höger kan det också vara ett tecken på att det är högra svaret som gäller. Om det börjar klia mitt på näsan kanske det betyder att det inte är klart, ett ”kanske” eller att du skall ställa frågan på ett annat eller tydligare sätt, eller att du kanske helt enkelt måste hitta svaret på frågan på ett annat sätt, genom en lärdom eller insikt till exempel.

Gör den här övningen när du har en fråga så kommer du mer och mer att komma i kontakt med din intuition och kanske tar steget att utveckla den ännu mer på allvar nu när du fått bekräftelse på att det fungerar.

Lås upp din intuition:

Har du någonsin haft en magkänsla om något, bara för att avfärda den som irrationell eller ogrundad? Eller kanske har du upplevt en plötslig glimt av insikt eller inspiration som tycktes komma från ingenstans. Allt detta är tecken på din intuition, ditt sjätte sinne eller din inre röst som kan vägleda dig till bättre beslutsfattande, kreativitet och personlig utveckling. Ändå är intuitionen för många av oss en mystisk och svårfångad aspekt av vårt psyke som vi kämpar för att förstå och få tillgång till. Den goda nyheten är att intuition inte är någon mystisk gåva som är förbehållen några få utvalda. Det är en naturlig förmåga som vi alla har, och med rätt tips och tekniker kan vi lära oss att låsa upp och utveckla den.

Vad är intuition?
Intuition beskrivs ofta som en magkänsla, en föraning eller en känsla av att veta utan någon logisk förklaring. Det är en medfödd förmåga som vi alla har, men denTarotguiderna Sveriges största Tarotlinje - Vivi Linde Medium Tarot kan vara svår att förklara eller definiera. Vissa människor beskriver det som en röst i huvudet, medan andra upplever det som en fysisk känsla i kroppen.

I grund och botten är intuition en form av omedveten bearbetning som gör att vi kan göra snabba och korrekta bedömningar utifrån våra tidigare erfarenheter, känslor och instinkter. Det är ett sätt att bearbeta information som går förbi vårt medvetna sinne och kopplar sig till vår djupare visdom och kunskap.

Intuition kan ta sig många uttryck, från att hjälpa oss att fatta viktiga beslut till att varna oss för potentiella faror. Den kan också vara en källa till kreativitet och inspiration och hjälpa oss att komma på nya idéer och lösningar.

Fördelarna med att utveckla din intuition
Att utveckla sin intuition kan ha många fördelar, både personligen och professionellt. Här är bara några av de sätt på vilka intuitionen kan förbättra ditt liv:

  • Bättre beslutsfattande: När du lär dig att lita på din intuition kan du fatta snabbare och säkrare beslut som överensstämmer med dina värderingar och mål.
  • Ökad kreativitet: Intuition kan hjälpa dig att utnyttja ditt undermedvetna sinne och frigöra din kreativa potential.
  • Förbättrade relationer: Genom att ställa in dig på din intuition kan du bättre förstå och få kontakt med andra på en djupare nivå.
  • Större känsla av målmedvetenhet: När du följer din intuition kan du hitta en känsla av målmedvetenhet och riktning i ditt liv.

Vetenskapen bakom intuition
Trots sin mystiska natur är intuition ett välstuderat fenomen inom psykologin. Forskning har visat att intuition är en komplex kognitiv process som involverar både medveten och omedveten bearbetning.

En teori föreslår att intuition är en form av implicit inlärning, där vår hjärna fångar upp mönster och kopplingar som vi kanske inte känner igen medvetet. Enligt en annan teori är intuition en form av känslomässig bearbetning, där våra känslor och instinkter leder oss till den bästa handlingsvägen.

Studier har också visat att vår intuition kan påverkas av en rad olika faktorer, bland annat våra tidigare erfarenheter, känslor och fördomar. Om vi till exempel har haft en negativ upplevelse tidigare kan vår intuition vara inriktad på att undvika liknande situationer i framtiden.

Mediumpodden intuition

Tekniker för att utveckla intuitionen
Även om intuition kan komma naturligt för vissa människor är det en färdighet som kan utvecklas och stärkas med tiden. Här är några tekniker som kan hjälpa dig att utnyttja din intuition:

  • Meditation
    Meditation är ett kraftfullt verktyg för att utveckla din intuition. Genom att tysta sinnet och fokusera på din andning kan du stänga av yttre distraktioner och koppla in din inre visdom.För att komma igång med meditationen ska du hitta en tyst och bekväm plats att sitta eller ligga ner på. Blunda och fokusera på andningen och låt dina tankar komma och gå utan att du dömer dem. Om dina tankar vandrar, för försiktigt tillbaka ditt fokus till din andning.
  • Journalföring
    Att skriva dagbok är ett annat effektivt sätt att koppla sig till din intuition. Genom att skriva ner dina tankar och känslor kan du få tillgång till ditt undermedvetna sinne och få insikt i din inre värld.För att börja skriva dagbok hittar du en lugn och bekväm plats att skriva på. Börja med att skriva ner det som kommer i åtanke, utan att oroa dig för grammatik eller stavning. Om du har svårt att komma igång kan du försöka skriva ner en fråga eller ett problem som du står inför och se vad som kommer upp för dig.

Mindfulness
Mindfulness är övningen att vara närvarande i ögonblicket och uppmärksamma dina tankar, känslor och förnimmelser utan att döma dem. Genom att öva mindfulness kan du bli mer medveten om din intuition och lära dig att lita på den.

Vetenskapen om intuition

Förstå hjärnans förmåga att fatta snabba beslut

Har du någonsin fattat ett beslut som verkade komma från ingenstans? Kanske hade du en magkänsla om något eller en plötslig insikt som bara kändes rätt. Dessa stunder av intuition kan vara kraftfulla, men också mystiska. Hur vet hjärnan vad den ska göra innan vi ens hinner tänka på det? Vetenskapen om intuition är ett fascinerande område som försöker förstå hjärnans förmåga att fatta snabba beslut. Genom forskning inom neurovetenskap och psykologi börjar vi avslöja de komplexa processer som ligger till grund för våra intuitiva instinkter.

Vad är intuition och hur fungerar den?
Intuition är förmågan att förstå eller veta något utan medvetna resonemang eller logik. Den beskrivs ofta som en “magkänsla”. Intuition kan vara användbar i situationer där snabba beslut måste fattas, eller när det inte finns tillräckligt med information för att fatta ett välgrundat beslut.

Ett av de sätt på vilka intuitionen fungerar är genom att känna igen mönster. Våra hjärnor är kopplade till att leta efter mönster i världen omkring oss och att göra förutsägelser utifrån dessa mönster. Om du till exempel ser en bil som kommer mot dig i hög hastighet kommer din hjärna att känna igen mönstret med en bil som rör sig mot dig och förutsäga att det kan vara farligt. Denna förutsägelse sker automatiskt, utan medveten tanke.

Ett annat sätt som intuitionen fungerar på är genom att förlita sig på tidigare erfarenheter. Vår hjärna lagrar ständigt information om världen omkring oss, och denna information kan användas för att göra snabba bedömningar i framtiden. Om du till exempel tidigare har haft en dålig erfarenhet av en viss typ av mat kan din hjärna säga åt dig att undvika den maten i framtiden, även om du inte kan komma ihåg detaljerna i den tidigare erfarenheten.

Intuition kan också påverkas av känslor. När vi har starka känslor om något kan vår hjärna använda den känslomässiga informationen för att fatta beslut. Om du till exempel har en stark känsla av att en person som du just har träffat är opålitlig kan din hjärna använda subtila känslomässiga signaler för att göra den bedömningen, även om du inte medvetet kan identifiera vilka dessa signaler är.

Hjärnans roll i intuitionen
Hjärnan spelar en avgörande roll för intuition, eftersom den ansvarar för att bearbeta den information som leder till intuitiva beslut. En del av hjärnan som är involverad i intuition är amygdala, som ansvarar för att bearbeta känslor. Amygdala kan snabbt bedöma om en situation är hotfull eller inte, och kan skicka signaler till andra delar av hjärnan för att reagera därefter.

En annan del av hjärnan som är involverad i intuition är den prefrontala cortexen, som ansvarar för beslutsfattande. Den prefrontala cortexen kan använda information från amygdala och andra delar av hjärnan för att fatta beslut snabbt och effektivt.

Forskning har också visat att intuition kan påverkas av hur hjärnan är kopplad. Vissa människor kan till exempel vara mer intuitiva än andra eftersom deras hjärnor är kopplade för att bearbeta information på ett visst sätt. Detta kan bero på genetik eller erfarenheter från tidig barndom.

Sambandet mellan intuition och känslor
Som tidigare nämnts spelar känslor en viktig roll för intuition. När vi har starka känslor för något kan våra hjärnor använda den känslomässiga informationen för att fatta beslut. Detta kan vara både en styrka och en svaghet hos intuitionen.

Å ena sidan kan känslor ge värdefull information som kan hjälpa oss att fatta bra beslut. Om du till exempel känner en stark känsla av spänning inför en ny affärsmöjlighet kan det vara ett tecken på att den är värd att fullfölja.

Å andra sidan kan känslor också grumla vårt omdöme och leda till att vi fattar dåliga beslut. Om du till exempel känner en stark känsla av rädsla inför en ny affärsmöjlighet kan det vara ett tecken på att du inte är redo att ta den risken. Det är viktigt att vara medveten om hur våra känslor påverkar vår intuition och försöka fatta beslut utifrån ett mer balanserat perspektiv.

Erfarenhetens inverkan på intuitionen
Som tidigare nämnts kan tidigare erfarenheter påverka vår intuition. Ju mer erfarenhet vi har inom ett visst område, desto mer information har vår hjärna att utgå från när vi fattar intuitiva beslut. Det är därför experter inom ett visst område ofta kan fatta snabba och korrekta beslut, även när de ställs inför begränsad information.

Erfarenhet kan dock också leda till att vår intuition blir snedvriden. Om vi har haft en dålig erfarenhet av något i det förflutna kan vår hjärna vara mer benägen att göra negativa bedömningar av liknande saker i framtiden, även om dessa bedömningar inte är berättigade. Det är viktigt att vara medveten om dessa och försöka fatta beslut som bygger på fakta, snarare än på våra tidigare erfarenheter.

 

 

 

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke