Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Kabbalah – Nyckeln till den dolda visdomen.

1

Genom att förverkliga vårt sanna syfte här i livet når människan en förmåga att trancendera tid och rum medan man fortfarande lever i den här världen.

Vad är Universum?

Universum är skaparen, och vi är det skapade, det är grunden inom Kabbalan. Universum (skaparen) ger, vi (skapelsen) tar emot.

I Universum finns det en tanke, kraft, intentionen bakom det som skapas. Vi har en föreställning om att det är vi själva eller andra runt om oss som skapar vår verklighet, men egentligen så kommer det från den högre skapande kraften, från dess ursprungliga källa. Vi är endast mottagare.

Inget skapas för ingen anledning alls. Om vi ser på alla djur och växter så existerar allt som har ett syfte, det finns en intention bakom dess existens. Det finns en intention bakom varför vi får regn så trädet kan växa, så ock med oss. Allt handlar om balans. Det finns en högre ordning med en tanke bakom, allt föds i en tanke, en intention som fortplantas.
Att komma i kontakt med det högre vita ljuset

För att förstå det högre perspektivet, den högre verkligheten, och vårt högre syfte så behöver vi komma i kontakt med den bakomliggande intentionen. För att kunna höja oss till den nivån så måste vi skapa oss ett sjätte sinne som befinner sig utanför vår ”fysiska box” där vi existerar i vår verklighet tillsammans med våra övriga fem sinnen.

Vi måste skaffa oss ett sjätte sinne som har samma essens som ljuset självt i den övre världen (utanför den fysiska världens box). Endast då kan vi förflytta oss till den högre verkligheten och nå den högre insikten och komma i kontakt med den bakomliggande intentionen till vårt sanna syfte.
Intentionen är svaret på frågan

Även bakom alla handlingar som utförs av oss själva så ligger det en intention. Om vi vill förstå det högre syftet i varje handling så behöver vi fråga oss vilken intention är den bakomliggande? Från vilken tanke eller känsla härstammar detta agerande?

Våra egna handlingar blir inte ädla bara för att man gör en god handling, det är intentionen bakom handlingen som gör den god, eller inte. Om vi förstår intentionen så förstår vi också vad som är det egentliga syftet bakom? och vad givaren skapar, och vad vi i slutändan får ta emot.

Om man ger en fattig mat för att imponera på någon eller om man ger för att man vill hjälpa har två helt olika intentioner. Även om det synliga resultatet blir detsamma. Den fattiga skulle med största sannolikhet i detta fall ta emot även om den visste att intentionen var från egot och inte kärlek, men något skulle gå förlorat. Personen skulle endast bli fylld med mat, och inte med ljus, för det var den bakomliggande intentionen. Det spelar ingen roll vad vi gör så långe vår intention inte är rätt.

Precis som när vi betraktar en vacker tavla så finns det en bakomliggande intention. Först när vi förstår intentionen hos konstnären så förstår vi tavlans mening.

Universum har en intention med allt den skapar, ju mer vi förstår och kommer i kontakt med den skapande, ju mer förstår vi dess skapelse.

Så om vi vill förstå det högre planet och komma i kontakt med det högre ljuset, så behöver vi komma i kontakt med intentionen bakom dess syfte. Då förstår vi även vårt syfte.
Varför finns lidande?

I universum handlar allt om balans, Yin och Yang är är grundpelarna som går igen överallt. Denna symbol som representerar två motsatta förhållanden, två helt olika energier. I symbolen så kan man se en vit prick i den svarta delen, och i den svarta delen kan man se en vit prick. Det symboliserar att det finns inget som är helt gott eller ont i universum.

Det finns inget gott och ont i vår mening i ett högre perspektiv. Vi människor tillbringar våra liv med att antingen dras till det goda, eller flyr från det dåliga, och det är för att vi inte ser hela perspektivet, vi har inte uppmärksamheten på helheten. Vi ser våra problem endast från samma nivå som problemet befinner sig på, från vår fysiska värld. Hade vi kunnat höja vårt seende så skulle vi få ett annat perspektiv, vi skulle då förstå intentionen bakom det som skapats av skapelsen.

För att få upplevelser så måste vi ha motsats förhållanden, vi måste ha kontraster i våra liv. Vi vet endast vad kyla är i förhållande till hetta, vi vet bara vad upp är i förhållande till ner. Om ingen rörelse fanns så skulle vi inte kunna mäta, och då inte heller kunna relatera, och ingenting skulle kunna förnimmas, det skulle inte finnas någon friktion som skapade liv.

Jag hoppas jag inte gjort er mer förvirrade än ni var innan.

Namaste Vivi

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

1 kommentar

  1. Pingback: Kabbala och dess mysticism – universums intention, och lidandets mening.

Lämna en tanke