Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Shintoism “Gudarnas väg”

0

Shintoism är en uråldrig japansk religion, och ordet “shinto” betyder “Gudarnas väg”. Religionen har utövats så länge som sedan omkring år 1 000 f.Kr. och utövas än idag av cirka fem miljoner människor. Shintoismens följare tror att spirituella krafter förekommer i den naturliga världen. De tror att andar som kallas “kami” finns i djur, stenar, växter, berg, floder, människor och till och med de döda.

Det är möjligt att praktisera såväl shintoism som buddhism, vilket många japaner gör. De bägge trosuppfattningarna är väldigt kompatibla med varandra och inte alls oförenliga.

Här utövar följarna sin religion

Shintoism utövas vid helgedomar som vanligtvis är belägna i vackra omgivningar. I helgedomen finns en inre sal som endast prästerna vistas i, där man tror att kami är närvarande. Prästerna kan vara antingen av det manliga eller det kvinnliga könet. Renhet är viktigt för följare av denna religion, vilket är anledningen till att de tvättar sina händer och hänger upp trätablåer med böner på innan de går in i bönesalen. När de väl befinner sig där inne, tillkallas anden med hjälp av en klocka och offer i form av ris eller pengar. Därefter bugar följarna två gånger och klappar händerna två gånger för att välkoma anden, varpå de bugar på nytt.

Shintohelgedomar markeras med en särskild portal som kallas för en torii. Denna portal tros skilja helgedomens heliga värld från den yttre världen. Runt om i Japan finns cirka 80 000 helgedomar. Varje helgedom har en årlig festival där människor visar sin respekt för dess kami och firar med mat och dryck.

Utövare av shintoismen ber även hemifrån och på jobbet med hjälp av enkla offer såsom ris, te och böner. Riset och teet placeras på en särskild hylla som kallas för en “gudshylla”. Bönerna riktar sig ofta till familjens förfäder.

Vad är egentligen en kami?

En kami är en ande som existerar i världen omkring oss och påverkar denna. Andarna svarar på mänskliga böner. De kan påverka såväl naturkrafter som mänskliga händelser, antingen genom att besvara en bön eller utifrån sin egna vilja. De är en del av världen och existerar inte utifrån denna på samma sätt som vissa gudar gör.

Vilken kami är viktigast?

Den kami som anses vara viktigast är Amaterasu, även känd som soldrottningen. Hon tros vara förfäder till japanska kejsare. Hennes helgedom är belägen i kuststaden Ise och är den allra viktigaste helgedomen i landet. Inari, risproducenten, är en annan viktig kami eftersom ris är ett så pass viktigt livsmedel i Japan.

Izanami och Izanagi är två andra berömda andar, eftersom de ses som planetens skapare. De är även föräldrar till flera andra andar. Izanami är en kvinnlig kami, medan Izanagi är manlig. Den förstnämnda är det passiva yin-väsendet och den sistnämnda är det aktiva yang-väsendet. De balanserar varandra, på samma sätt som deras barn gör.

Andra exempel på dessa väsen är månen, solen, eld, vatten, jord och den nedre världen. Varje kami har en motsatt kami och balanserar denna. Månen och solen balanserar varandra, på samma sätt som eld och vatten, samt jorden och den nedre världen (de levandes plats respektive de dödas plats).

Dela.

Om skribenten

Lämna en tanke