Ring Tarotguiderna på tel
0939-2959

Samtalspris 19:90 per minut.

Ring Tarotguiderna på tel

Samtalspris 19:90 per minut.

Korrespondenser inom alkemin

0

Korrespondenser inom alkemin

Alkemin är en urgammal och komplex tradition som kombinerar filosofi och vetenskap med mystik. En av de mest fascinerande aspekterna av den är konceptet med korrespondenser. Dessa beskriver de dolda sambanden mellan olika nivåer av verkligheten och uttrycks ofta genom den berömda frasen “såsom ovan, så och nedan”. Konceptet innebär att det finns en djupgående och mystisk förbindelse mellan makrokosmos (universum) och mikrokosmos (individen), där förändringar i den ena speglas i den andra.

Om alkemins filosofi

Alkemin kan spåras tillbaka till antikens Egypten och Grekland, men den nådde sin höjdpunkt i medeltidens och renässansens Europa. Alkemister som Hermes Trismegistus, Paracelsus och Nicholas Flamel ägnade sina liv åt att förstå och manipulera dessa korrespondenser. De sökte efter “de vises sten”, en mystisk substans som sades kunna förvandla bly till guld och ge evigt liv. Men bortom den materiella omvandlingen låg också en djupare andlig förvandling.

De fyra elementen och deras korrespondenser

Läran om de fyra elementen: jord, vatten, luft och eld är en viktig del av alkemin. Dessa element betraktades inte bara som fysiska substanser utan som grundläggande principer vilka existerar både i den yttre världen och inom individen. Varje element har specifika korrespondenser inom aspekter av livet, som till exempel stjärntecken, kroppsliga humör och mentala tillstånd.

 • Jord associeras med stabilitet, grundning och materiella aspekter av livet. Detta element korresponderar med melankoli och den svarta gallan i humoralpatologin.
 • Vatten förknippas med känslor, flöde och intuition. Det korresponderar med flegma och kroppsvätskor.
 • Luft representerar intellekt, kommunikation och andning. Det är kopplat till blod och sangviniskt temperament.
 • Eld symboliserar energi, transformation och passion. Det korresponderar med kolera och den gula gallan.

Planetära korrespondenser inom alkemin

Alkemisterna trodde också på ett samband mellan planeterna och olika metaller. Varje planet associerades med en specifik metall och hade en motsvarande inverkan på människokroppen och själen.

 • Solen (guld) symboliserar den högsta perfektionen och renheten. Solen representerar också själens vitalitet och medvetande.
 • Månen (silver) står för känslor och det undermedvetna. Månen påverkar kroppens vätskor och återspeglar sinnet.
 • Mars (järn) symboliserar styrka, aggression och viljestyrka. Den påverkar blodet och energinivåerna.
 • Venus (koppar) står för kärlek, skönhet och harmoni. Den påverkar fortplantningssystemet och den emotionella balansen.
 • Merkurius (kvicksilver) representerar intellekt, kommunikation och flexibilitet. Denna planet påverkar nervsystemet.
 • Jupiter (tenn) symboliserar tillväxt, överflöd och rättvisa. Den påverkar levern och kroppens expansiva energier.
 • Saturnus (bly) står för begränsningar, struktur och disciplin. Den påverkar skelettet och åldrandeprocessen.

Alkemisk symbolik och transformation

Alkemins korrespondenser är inte bara teoretiska utan de är också praktiska verktyg för transformation. Den alkemiska processen delas ofta in i tre huvudfaser: nigredo (svärtning), albedo (vittring) och rubedo (rodnad). Var och en av dessa faser speglar en andlig resa där materia och medvetande förädlas och renas.

 • Nigredo är den initiala fasen där materian bryts ner till sina grundläggande beståndsdelar. Detta steg representerar en tid av introspektion och självrannsakan.
 • Albedo är den andra fasen där materian renas och förbereds för förvandling. Denna fas motsvarar klarhet, insikt och renhet.
 • Citrinitas Det är ett av de fyra huvudstegen i det alkemiska magnum opus och betyder bokstavligen “omvandling av silver till guld”. I den alkemiska filosofin stod citrinitas för att det inneboende “solljuset” grydde och att det reflekterande “mån- eller själsljuset” inte längre behövdes.
 • Rubedo är den slutliga fasen där materian fullbordar sin transformation och uppnår en ny form av perfektion. Detta steg symboliserar andlig upplysning och enhet med det gudomliga.

Korrespondensernas betydelse i modern tid

Alkemin betraktas ofta som något förvetenskapligt, men trots detta har dess korrespondenser och symbolik fortsatt att inspirera och påverka den moderna psykologin, mysticismen och personliga utvecklingen. Till exempel använde den framstående psykologen Carl Gustav Jung alkemiska symboler för att förstå det mänskliga psyket och dess omvandlingsprocesser.

Genom att lära oss mer om korrespondenserna inom alkemin får vi en större förståelse för hur våra inre och yttre världar är sammanlänkade. Dessa korrespondenser påminner oss om att omvandling och förädling är en viktig del av både naturen och vårt eget väsen.

Dela.

Om skribenten

Vivi Linde driver Tarotguiderna och Sveriges största Andliga/Mediala bloggportal med över 90 stycken bloggare med inriktning kropp, själ, hälsa och inspiration. Lyssna även gärna på Podcasten Mediumpodden.

Lämna en tanke